c

Toruńska Szosa Chełmińska zyska nowe oblicze

Press release 17.03.2017 11:42 CET

Modernizacja kolejnego odcinka Szosy Chełmińskiej w Toruniu wkrótce stanie się faktem. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepustowości ulicy to tylko niektóre z korzyści jakie przyniesie inwestycja. W dniu dzisiejszym przedstawiciele MZD Toruń i firmy Skanska podpisali umowę na rozbudowę ulicy na odcinku od Trasy Średnicowej do ulicy Polnej. Wartość kontraktu to niemal 16 mln zł.

wiualizacja

Strategiczna inwestycja
– Szosa Chełmińska to część Trasy Staromostowej, która jest drogą o strategicznym znaczeniu dla miasta i regionu – mówi Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia. – Oprócz ważnej funkcji drogi wylotowej, niezwykle istotne są powiązania trasy z siecią dróg krajowych, dzięki którym droga wojewódzka wiąże regionalny układ transportowy i umożliwia włączenie do systemu dróg krajowych i sieci TEN-T. Rozpoczynana właśnie inwestycja w znaczący sposób ułatwi podróżowanie zarówno torunianom, jak i innym korzystającym z tej trasy. Przy tym została zaprojektowana tak, by poprawić bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników – dodaje Michał Zaleski.

Szosa Chełmińska dwupasmową arterią
Inwestycja dotyczy rozbudowy ul. Szosa Chełmińska na odcinku od Trasy Średnicowej do ulicy Polnej. – Po przebudowie powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, z dodatkowymi pasami na skrzyżowaniach do skrętów – mówi Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD Toruń. – W ramach rozbudowy zaplanowano wykonanie drugiej jezdni (zachodniej) i przebudowę istniejącej (wschodniej). Dodatkowo zostawiamy jeszcze pas na tramwaj, który w przyszłości będzie biegł na odcinku między Trasą Średnicową Północną, a ul. Długą – dodaje Rafał Wiewiórski.

– Po stronie zachodniej wybudujemy drugą, nową jezdnię z chodnikiem i drogą rowerową, natomiast jezdnię po stronie wschodniej przebudujemy – dodaje Piotr Kwiatkowski, menadżer projektu, Skanska. – W ramach inwestycji przebudujemy w sumie sześć skrzyżowań i zmodernizujemy przejazd kolejowy. Wykonamy kanalizację deszczową i sanitarną, przebudujemy również sieć gazową, ciepłowniczą i wodociągową. Prace rozpoczniemy na początku kwietnia od budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci gazowej, robót rozbiórkowych oraz robót ziemnych na jezdni zachodniej. Na tym etapie nie przewidujemy utrudnień w ruchu kołowym – zapewnia Piotr Kwiatkowski.

Z korzyścią dla społeczeństwa
Wzdłuż zmodernizowanej drogi Skanska nasadzi prawie 40 sztuk drzew i ponad 32 tys. krzewów. Zieleń nie tylko nada miastu walorów estetycznych, ale również ochroni przed zanieczyszczeniami, stłumi hałas, osłoni przed wiatrem oraz zwiększy komfort jazdy i urozmaici kierowcom drogę. – W trosce o lokalną społeczność zastosujemy specjalną nawierzchnię ścieralną SMA 8 LA o obniżonej emisji hałasu o 4dB – mówi Tomasz Królak, kierownik budowy, Skanska. – Dodatkowo, w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 6 wykonamy ekran dźwiękochłonny na długości 52 m – dodaje Tomasz Królak.

W rejonie przedmiotowej inwestycji w Toruniu pojawi się 97 nowych lamp oświetleniowych i odpowiednie oznakowanie. Miasto zyska także niemal 1,5 km nowych ścieżek rowerowych. Większość robót branżowych Skanska zrealizuje we współpracy z lokalnymi firmami, z którymi pracowała już wcześniej podczas realizacji innych kontraktów. - Na rynku toruńskim jesteśmy obecni już kilkanaście lat z sukcesem realizując inwestycje z zakresu budownictwa inżynieryjnego i kubaturowego - mówi Piotr Kwiatkowski, menadżer projektu, Skanska.  W mieście przebudowaliśmy m.in. ul. Grudziądzką, Skłodowskiej-Curie, wybudowaliśmy Północną Drogową Trasę Średnicową, a także Specjalistyczny Szpital Miejski i Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Teraz zaczynamy kolejną inwestycję. Planowany termin zakończenia przebudowy Szosy Chełmińskiej to 31 maja 2018 r.

Bezpieczeństwo pracy
Ze względu na usytuowanie ulicy Szosa Chełmińska w terenie wysoce zurbanizowanym, dużym wyzwaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pieszym jak i kierowcom. – Podczas wykonywanych prac będziemy narażeni na nieustanny ruch kołowy i pieszych. Dlatego zadbaliśmy o odpowiedni system zabezpieczeń – mówi Artur Staśkiewicz, specjalista ds. BHP i p. poż, Skanska. – Zastosujemy specjalne bariery typu miniguard, które oddzielą strefę robót od ruchu kołowego. Ustawimy je w miejscach o szczególnie dużym natężeniu ruchu. Wykorzystamy także systemowe płoty i bariery panelowe do separacji ciągów pieszych i odizolowania budowy od otoczenia zewnętrznego. W naszych ekipach mamy również doświadczone osoby z uprawnieniami w kierowaniu ruchem. Do dyspozycji jest system sygnalizacji świetlnej przeznaczonej do tymczasowej organizacji ruchu, system do wygradzania stref niebezpiecznych oraz szalunki systemowe do zabezpieczania wykopów – dodaje Artur Staśkiewicz.

Pobierz