c

Pierwsza w stolicy budowa zasilana wyłącznie energią wiatrową

Press release 10.04.2017 10:00 CET

Skanska Residential Development Poland podpisała umowę z firmą innogy Polska na ekoinnowacyjną usługę. Od kwietnia plac budowy warszawskiego osiedla Jaśminowy Mokotów jest w pełni zasilany energią wiatrową. To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Warszawie. Dzięki świadomemu ograniczaniu korzystania z energii elektrycznej na rzecz zielonej energii Skanska redukuje niekorzystny wpływ na środowisko już na etapie realizacji inwestycji – produkcja zielonej energii nie powoduje emisji szkodliwych gazów ani ciepła.

fot. Skanska

Stosowanie tzw. zielonej energii, której negatywny wpływ na środowisko jest ograniczony, jest coraz bardziej widoczne na całym świecie. Odnawialne źródła energii stają się nam nie tylko bliskie, ale i konieczne. Zgodnie z wytycznymi UE, do 2020r. Polska została zobowiązana do osiągnięcia min. 15% udziału energii z OZE. Cel nie jest łatwy, ale sposobów na jego osiągnięcie jest wiele, a potencjał tego rodzaju energetyki bardzo duży. Prognozy dla Europy są obiecujące – w 2016r. po raz pierwszy moc wygenerowana przez elektrownie wiatrowe przewyższyła tę pochodzącą z elektrowni węglowych[1].

Wg danych europejskiego stowarzyszenia energetyki wiatrowej, 15 marca br. polskie turbiny wiatrowe wyprodukowały taką ilość energii elektrycznej, jaka byłaby zdolna pokryć 20% krajowego zapotrzebowania[2]. To wynik, który można określić jako bardzo dobry na polskie warunki, choć dla porównania, w 2016 roku w Szkocji energia elektryczna z odnawialnych źródeł, pokryła blisko 60% potrzeb energetycznych Szkotów[3]. Energię pochodzącą z farm wiatrowych stosuje się już do zasilania pociągów elektrycznych, baterii samochodowych i innych celów przemysłowych, a coraz częściej także prywatnych.

Na warszawskim Mokotowie trwa właśnie budowa osiedla mieszkaniowego, która jako pierwsza w Polsce jest w pełni zasilana energią wygenerowaną przez turbiny wiatrowe.

Plac budowy zasilany wiatrem
- Jaśminowy Mokotów będzie osiedlem certyfikowanym ekologicznie w międzynarodowym systemie BREEAM. Jako spółka mieszkaniowa podejmowaliśmy się już certyfikacji budynków, ale nigdy wcześniej nie korzystaliśmy w takim stopniu z zielonej energii. W obliczu tego, że budownictwo odpowiada za znaczną część emisji CO2 do środowiska, niezwykle ważna jest dla nas minimalizacja negatywnego wpływu inwestycji na otoczenie. Do tej pory robiliśmy to m.in. wykorzystując nietoksyczne materiały o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych, czy stosując rozmaite systemy energooszczędne. Dziś sięgamy dodatkowo po zdrową, zieloną energię elektryczną – mówi Łukasz Witek, menedżer projektu w Skanska Residential Development Poland. – Wykorzystanie tego rodzaju energii jest istotne zwłaszcza w obliczu wytycznych Unii Europejskiej, które wskazują, że do 2020 roku jedna piąta energii wytwarzanej w UE ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii – dodaje.

Na budowie inwestycji zostało wdrożonych wiele technologii, mających na celu obniżenie zużycia energii.

- Do takich rozwiązań zaliczają się m.in. oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz centralne sterowanie zasilaniem budowy, pozwalające w sposób programowany wyłączać ogrzewanie i oświetlenie tam gdzie nie przebywają aktualnie ludzie. Z uwagi jednak na znaczące zapotrzebowanie na energię elektryczną na budowach, pomimo już wygenerowanych oszczędności, postanowiliśmy jeszcze bardziej wykorzystać istniejący na rynku potencjał technologiczny i zasilić naszą budowę energią wiatrową – mówi Rafał Opolski, kierownik budowy Skanska S.A.

Wiatr z północy
W Polsce w tej chwili nie istnieją jeszcze morskie farmy wiatrowe, jednak pierwsze kroki w kierunku ich utworzenia zostały już podjęte, a tego rodzaju inwestycje mają powstać na Morzu Bałtyckim w perspektywie najbliższych kilku lat (4-5). Najkorzystniejsze dla farm wiatrowych w naszym kraju, z naturalnych przyczyn, są tereny zlokalizowane w północnej Polsce, znajdujące się w relatywnie niewielkiej odległości od morza. Jak wskazuje Urząd Regulacji Energetyki, województwo zachodniopomorskie jest zdecydowanym liderem energetyki wiatrowej w kraju. W praktyce, wiatraki zlokalizowane w Szczecinie mogą dostarczać energię elektryczną na budowę znajdującą się na warszawskim Mokotowie.

- Całość energii oferowanej przez innogy Polska jest wytwarzana w odnawialnych źródłach energii. Po raz pierwszy sprzedawana przez nas zielona energia będzie w stu procentach zaspokajała zapotrzebowanie budowy osiedla mieszkaniowego. Cieszymy się, że działając wspólnie innogy i Skanska przyczyniają się do upowszechniania i promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii – powiedział Sebastian Janda, dyrektor rynku masowego w innogy Polska.

Choć na co dzień zakup energii elektrycznej wiąże się z większym wydatkiem niż w przypadku energii tradycyjnej, to największe koszty wiążą się z instalacją elektrowni wiatrowej – na dalszym etapie wykorzystanie takiej energii jest tańsze. Największą korzyścią jest tu jednak niewątpliwie korzyść ekologiczna. Energia wiatrowa jest jedną z tych inwestycji, które nie tylko zwracają się w przyszłości, ale także przynoszą wartość dodaną – wielotorowo. Powstawanie farm wiatrowych na świecie wiąże się również z powstawaniem nowych miejsc pracy, a w perspektywie kilku lub kilkunastu lat może stać się także bardzo istotną gałęzią polskiego rynku pracy. Czy ten potencjał zostanie w naszym kraju odpowiednio wykorzystany? Systemy wiatrowe budzą pewne kontrowersje, a wiele osób ma wątpliwości co do tego czy Polsce uda się spełnić unijne zobowiązania dotyczące OZE. Obserwując jednak działania takie jak współpraca Skanska i innogy, możemy być dobrej myśli. Już kilka lat temu stwierdzono, że wiatry wiejące na świecie byłyby w stanie zapewnić energię elektryczną pokrywającą całe istniejące zapotrzebowanie. Teraz jest czas na to, by to wykorzystać.

 

[1] Wg danych Wind Europe, www.windeurope.org

[2] Wind Europe Annual Offshore Statistics, 2016

[3] Wg danych Innogy

Pobierz