c

Wiosna na budowie Obwodnicy Miechowa

Press release 13.04.2017 09:22 CET

Komfort podróżowania, zwiększone bezpieczeństwo, spokój w centrum miasta. Mieszkańcy Miechowa i okolic czekają na nową obwodnicę. Ta pojawi się jesienią 2018 roku. Póki co, wraz z nastaniem wiosny, na placu budowy Skanska trwają roboty ziemne oraz… przygotowania do wiosennych amorów zwierząt zamieszkujących te tereny.

Fot. Skanska

Wielkie migracje niewielkich
Wiosna, szczególnie okres od marca do maja, to w Polsce okres godowy płazów.
Ponieważ teren budowy obwodnicy to liczne rowy melioracyjne, które są szlakiem migracji i miejscem rozrodu płazów, a podmokłe łąki przylegające do granicy inwestycji na tym odcinku są siedliskiem dorosłych osobników, projekt obejmuje również budowę przepustów i przejść dla zwierząt.
W lutym Nadzór Przyrodniczy dokonał kontroli terenowych i wytypował miejsca o największym prawdopodobieństwie przekraczania terenu budowy przez płazy.
W związku z tym na odcinku ok. 300 m zaplanowano wykonanie specjalnych tymczasowych ogrodzeń herpetologicznych, które umożliwią ich migracje.

- Ogrodzenia spełnią dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze, zatrzymają przemieszczające się osobniki, po drugie - zmienią kierunek ich ruchu. Obiekty te zabezpieczają wszystkie gatunki narażone na zagrożenia, na każdym etapie ich rozwoju osobniczego – wyjaśnia Krzysztof Kluza, specjalista ds. środowiska, Skanska.

Goście na budowie
Płazy to nie jedyni goście na tej budowie. - W październiku ubiegłego roku przesiedliliśmy grupę chomików europejskich zamieszkującą tereny znajdujące się w kolizji z przebiegiem inwestycji. Wszystkie zwierzęta zostały przeniesione w bezpieczne miejsca – przypomina Krzysztof Kluza. Wiosną ci mali mieszkańcy budzą się z zimowego snu i także rozpoczynają powiększanie populacji. Okres rozrodczy rozpoczyna się zaraz po hibernacji, czyli – w zależności od lokalizacji geograficznej – w marcu, kwietniu lub maju i trwa do sierpnia lub września.
Na budowie pojawiają się także sarny, lisy i zające. - Dzikie zwierzęta swobodnie przekraczają teren budowy, a prowadzone przez nas prace nie wpływają negatywnie na migrujące osobniki i populacje z tego obszaru. Dla tej inwestycji prowadzimy stały nadzór przyrodniczy – podsumowuje Krzysztof Kluza.

Wiosenna aura
Na placu budowy trwają właściwe roboty ziemnie. - Wraz z nastaniem wyższych temperatur rozpoczęliśmy wykonanie wykopów oraz tworzenie nasypów pomiędzy rondami  nr 3 (skrzyżowanie z DK7 w Miechowie) i 4 (skrzyżowanie z DW 783 w Bukowskiej Woli). Zamontowaliśmy także konstrukcję przejazdu gospodarczego – informuje Michał Pociecha, kierownik budowy, Skanska. - W kwietniu będą kontynuowane prace archeologiczne, ponieważ Miechów to gmina z ciekawą historią. Dlatego cała budowa odbywa się pod nadzorem archeologicznym, saperskim i przyrodniczym.

Harmonogram kwietniowy przewiduje wykonanie przejazdów gospodarczych z blach stalowych, montaż przepustów odwadniających czy rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych. – Będziemy kontynuować prace na moście na rzece Cicha (montaż wyposażenia płyty pomostowej, prace wykończeniowe), rozpoczniemy prace na terenie PKP (przebudowa sieci elektrycznej, teletechnicznej, gazociągu, roboty palowe) oraz w dalszym ciągu będziemy usuwać kolizje teletechniczne, elektryczne i gazowe w celu umożliwienia realizacji robót drogowych – zaznacza Krzysztof Kołodziej, kierownik kontraktu, Skanska.

Co już za nami?
Zimą udało się wykonać platformę roboczą pod dreny VD, co wynikało z konieczności wzmocnienia podłoża gruntowego pod nasyp. Ponadto dokonano wycinki drzew oraz krzewów w ciągu nowo projektowanej obwodnicy. Zgodnie z warunkami Decyzji ZRID oraz Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) wycinkę drzew i krzewów przeprowadzono poza okresem lęgowym ptaków i zakończono z końcem lutego br. - Wykonaliśmy także geomaterac kruszywowy, który ma spełniać funkcję równomiernego osiadania gruntu  -informuje Krzysztof Kołodziej. - Prace prowadziliśmy także na moście nad rzeką Cichą, gdzie wykonaliśmy wiercenia pali wielkośrednicowych oraz zamontowaliśmy belki ustroju nośnego. Przełożyliśmy także kolizje istniejącego gazociągu.

Europejskie korzyści
Powstająca obwodnica usprawni układ komunikacyjny w regionie – zwiększy przepustowość i bezpieczeństwo ruchu drogowego, a sami mieszkańcy odetchną z ulgą, gdyż zmniejszy się hałas oraz liczba aut przejeżdżających przez miasto. Nowa trasa przejmie ruch tranzytowy, który w chwili obecnej odbywa się przez centrum Miechowa. Wyprowadzenie ruchu poza miasto będzie miało także ogromne znaczenie dla bazyliki zlokalizowanej tuż przy miechowskim rynku, która obecnie dewastowana jest przez ruch pochodzący z biegnącej tuż obok drogi wojewódzkiej nr 783.W bazylice znajduje się bowiem najstarsza w Europie kaplica Grobu Bożego, stąd Miechów zwany jest polską Jerozolimą, do której przybywają pielgrzymi z całej Europy. 

Obwodnica w skrócie
Obwodnica będzie miała 8,4 km długości i w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783 połączy województwo małopolskie ze świętokrzyskim. Nad rzeką Cichą powstanie most, a nad linią kolejową wiadukt. Skanska przebuduje zatoki autobusowe, zbuduje 4 ronda dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę, przy których powstaną chodniki i przejścia dla pieszych. Inwestycja o wartości ponad 52 mln zł brutto powstaje na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Pobierz