c

Skanska zbuduje Park Rataje w Poznaniu

Press release 21.04.2017 13:09 CET

Poznańskie Inwestycje Miejskie oraz Skanska podpisały umowę na budowę Parku Rataje w dzielnicy Nowe Miasto. Budowa ma przyczynić się do zahamowania spadku wielkości powierzchni terenów zielonych na obszarze Rataj, a także zwiększyć atrakcyjność Poznania, jako miasta zielonego. Poza środowiskowym charakterem, inwestycja ma również wymiar społeczny - poprzez eliminację barier architektonicznych i komunikacyjnych, park będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Na realizację kontraktu miasto otrzymało dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w wysokości prawie 13 mln zł.

wizualizacja

W ramach inwestycji przewiduje się m. in. budowę nawierzchni placów, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej, alejek parkowych, montaż elementów małej architektury (ławki, stoliki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), budowę pergol, placu zabaw, terenowego toru rowerowego, placu z fontanną, skansenu kolei średzkiej, a także założenie „Ogrodu Zmysłów” i siłowni dla seniorów. Dodatkowo - nowe nasadzenia, założenie trawników, łąk kwietnych i nawierzchni z roślin okrywowych oraz montaż elementów ochronnych drzew.

Atrakcyjne miejsce dla wszystkich Poznaniaków
- W trosce o bezpieczeństwo zadbamy o właściwe oświetlenie parku oraz odpowiednio szerokie aleje i ścieżki rowerowe – zapewnia Paweł Mróz, menadżer projektu, Skanska. – Plac zabaw dla dzieci będzie miał specjalne, amortyzujące upadki podłoże, a wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia będą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Park będzie w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. Chodniki wykonamy na jednym poziomie użytkowym, a łączenia różnych typów nawierzchni – bezprogowo – dodaje Paweł Mróz.

Inwestycja na dużą skalę
Cały teren inwestycji został podzielony na obszary - strefy tematyczne:

Obszar „A” – tzw. But 1 wzdłuż ul. Kruczej Planowane jest zagospodarowanie zielenią niską, średniowysoką i wysoką. W głębi na terenie zielonym powstaną: ścieżki piesze, droga rowerowa, miejsca z ławeczkami w różnych zakolach, a pod pergolami w miejscu centralnym, w pobliżu kościoła NMP - plac z fontanną.

Obszar „B” – tzw. But 2 w środku os. Jagiellońskiego Od ul. Zamenhofa planowana jest zieleń izolacyjna, w głębi – dwie strefy wypoczynku – zakątki ciszy z miejscami do siedzenia wśród rabat kwiatowych i pod pergolami, główne ciągi piesze i rowerowy zostaną połączone w całościowy układ komunikacji pieszej i rowerowej.

Obszar „C” – strefa od ul. Kruczej do ul. Wyzwolenia Tu powstaną ścieżki piesze i droga rowerowa, miejsca wypoczynku, strefa aktywności rekreacyjnej z siłownią zewnętrzną w pobliżu istniejącej szkoły.

Obszar „D” – Aleja drzew pamięci Planowana jest rozbudowa istniejącego ciągu komunikacyjnego o dwie równoległe ścieżki – pieszą i rowerową, o szerokości po 3,0 m każda. Wzdłuż ścieżki pieszej powstaną dwa zespoły rekreacyjnych placyków z ławeczkami, stolikami do szachów i gry w chińczyka, a istniejący szpaler drzew po obu stronach ścieżki będzie stanowił „aleję drzew pamięci”.

Obszar „E” i „G”– ścieżka kolei średzkiej i skansen Średzkiej Kolei Powiatowej W tym miejscu planowany jest skansen upamiętniający przebieg dawnych torów Średzkiej Kolei Powiatowej, elementy małej architektury nawiązującej do architektury związanej z koleją i peronami, szyny zatopione w poziomie posadzki, odrestaurowane eksponaty kolei normalnotorowej w postaci parowozu z tendrem, wagonu restauracyjnego oraz lokomotywy wąskotorowej, stacje z miejscami do siedzenia wraz z tablicami informacyjnymi na temat historii kolei średzkiej, szlabany kolejowe, zapory, znaki kolejowe, tablice z nazwami stacji.

Obszar „F” – rozbudowa istniejącego ciągu komunikacji pieszej Ten obszar obejmie istniejący ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 3 m, wzdłuż niego – powstanie droga rowerowa.

Obszar „H” – „Ogród zmysłów” Będzie to strefa wypoczynkowa z ogrodami zapachowymi z ławkami, hamakami i leżakami miejskimi, stolikami do gry w szachy, a także strefa rekreacyjna – interaktywny plac zabaw, polana piknikowa i dydaktyczna ścieżka sensoryczna.

Obszar „J” – terenowy park rowerowy Wśród istniejącego drzewostanu powstanie trasa terenowa dla rowerów krosowych z torem przeszkód.

Z korzyścią dla społeczeństwa
Głównym celem inwestycji jest powstanie w dzielnicy Rataje uporządkowanej, „zielonej” przestrzeni publicznej. – W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, a także w trosce o środowisko, w obszarze A, B i C posadzimy w sumie 380 drzew i ponad 5 550 krzewów – mówi Przemyslaw Kaniewski, kierownik budowy, Skanska. – W parku wyrosną m. in. buki, graby, klony, jabłonie, wiśnie, śliwy, kasztanowce, jarzęby i lipy. Będą też piękne berberysy, jałowce, cisy i róże. Zasiejemy także pnącza, byliny, trawy ozdobne i prawie 13,5 tys. krokusów. Obszar D, E, F, G, H, J to 107 drzew, ponad 14 tys. krzewów i 440 krzewów owocowych, takich jak agrest, malina, jagoda, porzeczka, aronia, jeżyna i pigwowiec. W tej części parku będzie też można poczuć zioła z najdalszych zakątków świata, m. in. szałwię, tymianek, rozmaryn, miętę, melisę, lubczyk i oregano – dodaje Przemyslaw Kaniewski, Skanska.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to lato 2018 r.