c

Skanska generalnym wykonawcą Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Press release 26.04.2017 14:44 CET

Wkrótce ruszy budowa Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie. Powstanie na terenie byłych koszar poradzieckich, w miejscu starej uczelnianej pralni przy ul. Żołnierskiej , w okolicach Wydziału Nauk o Zdrowiu. Tutaj studenci będą uczyć się drogą symulacji praktycznego postępowania z pacjentem. Wykonawcą inwestycji , o wartości ponad 19 mln zł, jest Skanska.

wizualizacja

O Centrum Symulacji Medycznych
– Będzie to obiekt złożony z dwóch brył połączonych ze sobą przeszklonym hallem – mówi Waldemar Łagódka, menadżer projektu, Skanska – Budynek będzie posiadał 3 kondygnacje nadziemne. Obiekt w całości dostosujemy dla osób niepełnosprawnych. Zadbamy także o odpowiedni system przeciwpożarowy. W ramach zagospodarowania terenu zdemontujemy wszystkie nawierzchnie utwardzone i wykonamy nowe utwardzenia. Wybudujemy drogę, zjazd, chodniki oraz 61 nowych miejsca postojowych. Obiekt będzie spełniał wszelkie nowoczesne standardy. Prace budowlane zakończą się w kwietniu 2018 roku.

W obiekcie znajdą się:

  • Sale symulacji wysokiej wierności – blok operacyjny, sala intensywnej terapii, szpitalny oddział ratunkowy, symulator ambulansu, sala porodowa, sala opieki pielęgniarskiej
  • Sale symulacji niskiej wierności – z zakresu ALS, z zakresu BLS, pracownie umiejętności technicznych, sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, sala do nauki umiejętności chirurgicznych, pracownia USG, pracownia endoskopii, wirtualny pacjent, sale egzaminacyjne w postaci gabinetów lekarskich
  • Sale seminaryjne/pracownie komputerowe
  • Sterownie – 8 sal
  • Infrastruktura techniczna, m.in. węzeł cieplny, pomieszczenia central wentylacji i klimatyzacji, rozdzielnia elektryczna, serwerownia

- W budowie obiektów takich jak Centra Symulacji Medycznych mamy unikalne doświadczenie – zapewnia Zbyszko Kapłon, starszy menadżer projektu, Skanska. – W Polsce budujemy jeszcze 3 takie obiekty: dla Uniwersytetów Medycznych w Łodzi, Lublinie i Olsztynie. Jesteśmy też wykonawcą I fazy Centrum Symulacji Medycznych w Poznaniu.

Wyższa jakość kształcenia
W nowym obiekcie  kształcić się będą studenci wszystkich wydziałów i kierunków PUM, w tym także studiów anglojęzycznych. Głównym celem inwestycji jest podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni. Program ten zakłada kształcenie studentów z wykorzystaniem m.in. technik symulacji medycznej. Pierwsze zajęcia odbędą się w roku jubileuszu 70-lecia PUM - 1 października 2018 roku.

Praktyczne nauczanie
Symulacja medyczna to odtworzenie sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej, z możliwością interakcji osób uczących się. Jest jedną z metod nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia przeddyplomowego. Studenci mogą ćwiczyć skomplikowane przypadki, są lepiej przygotowani do zajęć klinicznych, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Nie jest to środek zastępczy w kontaktach z pacjentem lecz lepsze przygotowanie do takiego kontaktu. - To jest dziś standard nauczania i wymóg chwili. Przenosimy nauczanie na bardziej praktyczny poziom - mówi dr n. med. Beata Wudarska, kierownik projektu CSM – Teraz student będzie musiał więcej zrobić sam i natychmiast dzięki zapisom video otrzyma odpowiedź, czy zrobił daną czynność dobrze czy nie.

PUM dołącza tą inwestycją do najlepszych w świecie ośrodków akademickich kształcących na kierunkach medycznych.

Pobierz