c

Bezpieczeństwo - Podaj dalej!

Press release 08.05.2017 09:00 CET

Choć na co dzień konkurują ze sobą o kontrakty i klientów, jest jeden temat, który od lat jednoczy firmy budowlane w Polsce. To bezpieczeństwo. Budownictwo w Polsce od lat przoduje w niechlubnych statystykach wypadkowości. Dlatego generalni wykonawcy postanowili działać, razem. Właśnie ma miejsce ich największa  wspólna inicjatywy – Tydzień Bezpieczeństwa, który potrwa od 8 do 14 maja.

plakat_Porozumienie

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, niezmiennie od wielu lat, przetwórstwo przemysłowe i budownictwo znajdują się w czołówce, jeżeli chodzi o liczbę wypadków przy pracy. W branży budowlanej, tradycyjnie uważanej za jedną z najbardziej niebezpiecznych doszło w ubiegłym roku wg GUS do prawie 5,5 tys. wypadków, z czego aż 51 było śmiertelnych. Z danych wynika, że w stosunku do ubiegłego roku liczba wypadków w Polsce niestety się zwiększyła, nadal co piąty wypadek śmiertelny wydarzył się na budowie.

Tydzień Bezpieczeństwa

Aby odwrócić te porażające statystyki, już w 2010 roku najwięksi generalni wykonawcy powołali Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Obecnie to już 12 firm, liderów BHP w branży: Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Polimex-Mostostal, PORR Polska Infrastructure, Skanska, Strabag, Unibep, Warbud.
- Tydzień Bezpieczeństwa to wielkie i ważne wydarzenie w branży budowlanej w Polsce. W poprzednich edycjach, co roku udział brało ponad 30  tysięcy pracowników naszych i naszych podwykonawców na budowach w całej Polsce. Hasło tegorocznego tygodnia to „Bezpieczeństwo - Podaj dalej!” – mówi Michał Wasilewski Koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. - Przez te 7 dni pracownicy wezmą udział w setkach szkoleń i pokazów. Dużą popularnością cieszą się pokazy sprzętu zabezpieczającego, ćwiczenia z udziałem Straży Pożarnej, policji oraz spotkania w przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy. Aktywny udział w Tygodniu Bezpieczeństwa biorą także inwestorzy i zarządcy budowanych obiektów.

To doskonała okazja do przeprowadzenia warsztatów i ćwiczeń w terenie.
Tydzień Bezpieczeństwa jest już po raz czwarty organizowany przez firmy tworzące Porozumienie. Jak co roku towarzyszy mu wiele aktywności, takich jak: pokazy sprzętu, szkolenia, ćwiczenia, prelekcje np. ewakuacja budowy przez straż pożarną, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy,  ćwiczenia z bezpiecznego rozładunku na placu budowy.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Dwanaście firm wykonawczych, tworzących Porozumienie dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie, wprowadziło szereg rozwiązań systemowych z dziedziny BHP obowiązujących wszystkich jego członków. Wśród nich są m.in.: Standardy minimalnych wymagań wobec podwykonawców, Załącznik do umów podwykonawczych dot. BHP, wytyczne do Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót, szkolenia okresowe dla pracowników, obowiązek używania  okularów ochronnych na każdej budowie oraz właśnie Tydzień Bezpieczeństwa – największa, organizowana co roku, wspólna inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa pracy na polskim rynku.

Najnowszym projektem Porozumienia, zrealizowanym we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, były bezpłatne szkolenia okresowe BHP dla małych i średnich firm budowlanych działających na polskim rynku. Szkolenia, które trwały od września do listopada 2016 r., powstały na bazie wspólnych doświadczeń generalnych wykonawców - członków Porozumienia. Program szkoleń dostosowany został do potrzeb branży budowlanej, zaś tematyka obejmowała roboty liniowe oraz kubaturowe. Szkolenia były w całości finansowane przez ZUS  w ramach środków przeznaczonych na prewencję.
Działalność Porozumienia wspierają Państwowa Inspekcja Pracy, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Porozumienie jest otwarte na nowych przedstawicieli branży budowlanej, którzy chcą działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie. Jego pracom od 2016 r. przewodniczy Warbud, który sprawuje dwuletnią prezydencję, po kadencjach spółek Skanska i Budimex.