c

Wiele korzyści z wałów nad Widawą

Press release 19.05.2017 11:00 CET

Budowa obwałowań Widawy to projekt, który przede wszystkim ochroni mieszkańców Wrocławia przed powodzią. Ale nie tylko. Nowe tereny rekreacyjne i inwestycyjne oraz nowe połączenia komunikacyjne to tylko niektóre dodatkowe korzyści z budowy obwałowań Widawy. Inwestycję o wartości ponad 225 mln zł brutto realizuje Skanska. Inwestorem jest Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

 

Wały nad Widawą we Wrocławiu

Nowe wały ochronią przed powodzią
Głównym celem modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego jest zwiększenie przepustowości do takiego poziomu, by mógł on przyjąć falę powodziową o wielkości z 1997 r., czyli około 3600 m sześc. Przebudowa wałów w dolinie Widawy to jedno ostatnich zadań przy modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Obwałowania Widawy oraz przelew Odra –Widawa to inwestycja niezmiernie ważna dla mieszkańców Wrocławia. - Dzięki tej inwestycji mieszkańcy nie będą musieli obawiać się powodzi. Zadanie, które powierzył nam inwestor, obejmowało budowę kanału ulgi Odra-Widawa do mostu kolejowego przy ul. Krzywoustego oraz remont 16 km wałów, budowę jazu klapowego, przebudowę mostów drogowych Strachocińskiego i mostów Krzywoustego oraz kolejowego na Swojczycach – mówi Wojciech Kowalczyk, menadżer projektów, Skanska. – Obecnie budowa jest już na ukończeniu, a wielu mieszkańców już korzysta z terenów wzdłuż Widawy.

- Inwestycja nie należała do łatwych, ale dzięki dobrej współpracy z Zamawiającym, który aktywnie uczestniczył w procesie realizacyjnym, udało się przezwyciężyć wszystkie napotkane trudności - mówi Wojciech Kowalczyk.

Współpraca z firmą Skanska S.A., która realizuje już trzeci kontrakt w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w ramach inwestycji DZMiUW we Wrocławiu współfinansowanych z pieniędzy m.in. Banku Światowego przebiega bez zakłóceń i w pełnym zrozumieniu problemów inwestycyjnych zarówno przy realizacji samych robót jak i związanych z uwarunkowaniami społecznymi, co nie jest bez znaczenia dla okolicznych mieszkańców mówi Agnieszka Piwowarczyk – kierownik działu Projektu Banku Światowego przy DZMiUW we Wrocławiu.      

Jaz na wielką wodę
- Przelew Odra – Widawa jest budowlą wodną przeznaczoną do celów przeciwpowodziowych. Składa się z trzech podstawowych obiektów: jazu klapowego, jazu stałego i przepustu wodnego. Stanowi wraz z wałami przegrodę prawostronnej doliny rzeki Odry, chroniąc osiedla wrocławskie Strachocin - Wojnów przed wodami powodziowymi. W trakcie wielkich powodzi na Odrze jazem będzie można w sposób kontrolowany przerzucać część wód powodziowych rzeki Odry do doliny Widawy, chroniąc w ten sposób aglomerację miejską Wrocławia przed zalaniem – mówi Sławomir Stoch, kierownik budowy, Skanska.

Korzyści dla mieszkańców Budowane na wałach drogi pełnią funkcję przede wszystkim serwisową. Mają zapewniać dostęp służbom prowadzącym przeglądy obiektów hydrotechnicznych. Na co dzień pełnią też funkcję rekreacyjną i będą dostępne dla rowerzystów i pieszych. Dzięki przebudowie istniejących i budowie nowych wałów mieszkańcy zyskali niemal 16 km tras rowerowo-spacerowych. Można śmiało powiedzieć, iż powstała mała obwodnica rowerowa Wrocławia. - Dzięki nowym ścieżkom połączone zostały dwa duże osiedla – mówi Witold Biernacki, kierownik robót mostowych, Skanska. - Wały we Wrocławiu to ważna część komunikacyjna miasta. Coraz częściej wrocławianie przesiadają się na rowery, a wybudowane przez nas wały pomagają w tej komunikacji. Sam do pracy jeżdżę rowerem i doceniam każdy nowo utworzony odcinek, po którym mogę wygodnie i bezpiecznie poruszać się rowerem. Na projekcie wprowadzono wiele udogodnień dla rowerzystów. Wzdłuż śluzy polderowej Bartoszowice zostało utwardzone pobocze, żeby zwiększyć komfort poruszania się po koronie wału. Pod mostem w ciągu ul. Krzywoustego i mostem Strachocińskim są zaprojektowane przejazdy. Doprojektowano zjazdy brukowe przy schodach skarpowych. Myślę, że zamiana przez zamawiającego szlabanów na blokady parkingowe również wpłynie korzystnie na bezpieczne przemieszczanie się rowerzystów – mówi Witold, prywatnie miłośnik dwóch kółek.

Nowe tereny inwestycyjne Ciągły rozwój Wrocławia i jego popularność wśród młodych ludzi jako miejsca do życia powodują, że deweloperzy stoją przed dużym wyzwaniem związanym z koniecznością sprostania potrzebom mieszkańców. Zabudowa w mieście się zagęszcza i coraz trudniej o tereny pod budowę nowych mieszkań. Dzięki inwestycji obszary zalewowe zostały przekształcone w tereny inwestycyjne, na których już budują się nowe osiedla. Deweloperzy zyskali nowe działki pod budowę, a mieszkańcy nowe możliwości.

Nowe szyny dla Wojnowa
Rozbiórce i odbudowie został poddany most kolejowy, przez który przechodzi linia 292 Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice. Nowy most kolejowy na Strachocinie, który powstał w ramach budowy obwałowań Widawy, umożliwił uruchomienie połączenia kolejowego z Wojnowa do centrum Wrocławia. Dzięki odbudowie mostu mieszkańcy zyskali nowe możliwości komunikacyjne po uruchomieniu, 10 kwietnia tego roku, pociągów z Wojnowa do Dworca Głównego. Całkowita długość nowo powstałego obiektu to ponad 106 m, a szerokość przęsła 6,36 m. Wiadukt został posadowiony na palach betonowych o średnicy 100 cm wierconych w gruncie. Ich długość waha się od 8 do 14 m. Do wykonania wiaduktu zostało zużytych 228 ton konstrukcji stalowej, zamontowanych zostało 26 ton szyn kolejowych.

Nowa jakość mostów
W ramach inwestycji powstaną nowe mosty. Mosty Krzywoustego i most Strachociński trzeba zbudować na nowo. - Światło każdego z mostów nad Widawą musi być powiększone o 50 metrów. Lepiej wybudować nowe obiekty niż przystosowywać istniejące, przestarzałe konstrukcje – mówi menadżer projektów Wojciech Kowalczyk, Skanska. Mosty Bolesława Krzywoustego (południowy i północny) zostały rozebrane, a w ich miejscu powstają nowe. Całkowita długość obiektów ze skrzydłami wyniesie 132,7 m, ich szerokość niemal 36,5 m, a szerokość przęsła ponad 17,6 m. Obiekty, o konstrukcji żelbetowej na belkach prefabrykowanych, zostały posadowione na ponad dwudziestometrowych palach betonowych o średnicy 100 cm wierconych w gruncie. Rozebrany został także żelbetowy trójprzęsłowy most Strachociński o długości 53 metrów, konstrukcji belkowej i dźwigarach prefabrykowanych. Na jego miejscu powstał nowy obiekt, dłuższy i o innym układzie podpór. Most został posadowiony na palach o średnicy 100 cm i długości od 8 do 13 m. Obecnie jest to czteroprzęsłowa żelbetowa konstrukcja, o długości ponad 96 m i szerokość ponad 15 m.  

Staw dla płazów w ramach kompensacji środowiskowej W ramach kompensacji środowiskowej na terenie zawala został odtworzony staw dla płazów. Staw ma służyć płazom jako ostoja spokoju i przyjazny teren do rozrodu. Realizacja prac przebiegała pod stałym nadzorem herpetologicznym. Staw ma powierzchnię 1 hektara i głębokość sięgającą 1,5 m. Podczas wykonywania prac z dna zbiornika został wybrany namuł oraz trzciny, dno i skarpy stawu zostały ukształtowane na nowo.

Wykonawca z doświadczeniem Odcinek przelew Odra – Widawa to kolejna inwestycja z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, którą Skanska realizuje w ramach modernizacji systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego - mówi Wojciech Kowalczyk, menadżer projektów, Skanska. - W ostatnich latach zrealizowaliśmy dwie inwestycje w tym zakresie, tj. modernizację 8 odcinków obwałowań przeciwpowodziowych Odry poniżej Wrocławia (17 km) i obwałowań Kotowice Siedlce (22 km).