c

Skanska i MZDW podpisały umowę na remont DW 721 w Piasecznie

Press release 30.05.2017 11:58 CET

Bezpieczna, szybsza i bardziej komfortowa podróż. Nowe zatoki autobusowe, chodniki i przejścia dla pieszych. To tylko niektóre z korzyści przebudowy ul. Okulickiego w Piasecznie, którą zrealizuje Skanska. Mieszkańcy i kierowcy skorzystają z nowej trasy w lutym 2019 roku. Wartość zadania, którego inwestorem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, to blisko 22 mln zł brutto.

fot. MZDW

Dziś, 30 maja 2017 r. podpisano umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. Okulickiego) relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów. Remontowany odcinek znajduje się na terenie gminy Piaseczno, pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Mleczarską i ul. Powstańców Warszawy a krzyżówką z ul. Julianowską.

Skorzystają wszyscy
W ramach inwestycji Skanska wykona dwujezdniową trasę z nową nawierzchnią na odcinku ponad 2 km, nowe odwodnienie jezdni, zjazdy do posesji oraz sieć kanalizacyjną i wodociągową. Mieszkańcy zyskają chodniki i ścieżki rowerowe po obu stronach drogi oraz nowe przejścia dla pieszych, które zostaną wyposażone w elementy bezpieczeństwa ruchu, tj. azyle dla pieszych.
Skanska poprawi widoczność na skrzyżowaniach oraz przebuduje i zbuduje nową sygnalizację świetlną, co zwiększy bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. Z remontu wyłączone będzie skrzyżowanie z drogą krajową nr 79 (Armii Krajowej) wraz ze skrzyżowaniem ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego. Nowa droga będzie dostosowana do obsługi ruchu tranzytowego.

Pierwsze prace
Prace remontowe powinny się rozpocząć na przełomie czerwca i lipca br. W połowie czerwca Skanska przejmie plac budowy i rozpocznie prace przygotowawcze. Będą one polegały przede wszystkim na budowie biura budowy, odhumusowaniu, wycince drzew kolidujących z inwestycją. - Będziemy także w tym czasie przygotowywać projekt tymczasowej organizacji ruchu. Remontowany odcinek ul. Okulickiego pozostanie przejezdny w obu kierunkach. – informuje Jarosław Godlewski, menadżer projektu, Skanska. – Ponieważ bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz naszych pracowników jest dla nas priorytetem, nasze prace będziemy prowadzić w taki sposób, by nie były zbytnio uciążliwe. Dla pieszych i kierowców wyznaczymy objazdy oraz wytyczymy tymczasowe ciągi piesze. Zadbamy także o właściwe oznakowanie remontowanego odcinka. Jednocześnie o wszelkich utrudnieniach będziemy informować na bieżąco.

W lipcu rozpoczną się prace właściwe. – W pierwszej kolejności planujemy wykonać poszerzenie jezdni istniejącej oraz prace związane z siecią kanalizacyjną. Roboty obejmą także usunięcie drzew i wszelkich kolizji z istniejącymi sieciami wodociągowymi, gazowymi, elektrycznymi czy teletechnicznymi – dodaje Jarosław Godlewski.

Mała Obwodnica Warszawy
DW nr 721 jest jedną z ważniejszych dróg w warszawskim węźle drogowym. Stanowi element tzw. Małej Obwodnicy Warszawy, która zapewnia połączenie komunikacyjne pomiędzy podwarszawskimi gminami. DW 721 największe znaczenie komunikacyjne ma po lewej stronie Wisły. Pomiędzy Nadarzynem a Konstancinem przenosi ruch o znacznym natężeniu, przekraczającym jej przepustowość.

Pobierz