c

Międzynarodowa szansa na sukces

Press release 28.06.2017 11:00 CET

Erasmus+, AISEC, Wolontariat Europejski EVS, czy stypendia Komisji Fulbrighta to tylko niektóre programy pozwalające studentom z Polski na naukę za granicą. Już ponad 180 tys. młodych ludzi zdecydowało się na ten krok. Wg danych OECD aż 35 tys. studentów na stałe kształci się za granicą, a 4 mln Polaków poniżej 35. roku życia chce spróbować swoich sił poza granicami kraju. Gdy jednak studia dobiegną końca, perspektywy międzynarodowych szkoleń wcale nie słabną.

Pracownicy Skanska

W świecie globalizującego się biznesu firmowe wyjazdy odgrywają coraz ważniejszą rolę. Według badań PwC aż 71% pracowników z generacji millenialsów, czyli pokolenia obecnych specjalistów i młodych menadżerów, deklaruje, że praca za granicą to jeden z zaplanowanych punktów w realizacji kariery zawodowej. Czy tylko dla pokolenia Y mobilność jest wpisana w zakres obowiązków? Niekoniecznie. Udowadnia to Skanska, która oferuje aż trzy programy wymian międzynarodowych. Każdy z nich adresowany jest do innej grupy pracowników – szerokiej kadry, młodych liderów i doświadczonych menadżerów.

Sky is the limit

Pierwszą opcją jest Skanska Unlimited, czyli program wymiany pracowników. Aplikować można na jeden z dostępnych 6-miesięcznych projektów przeprowadzanych w międzynarodowym środowisku. Warunek, jaki musi spełniać kandydat, to przynajmniej 2-letni staż w firmie oraz dobra znajomość języka angielskiego. Kluczowym elementem jest jednak rekomendacja przełożonego, a także ocena roczna. Na powodzenie kandydatury wpływa również motywacja pracownika, czyli jego indywidualny pomysł na wyjazd. Rocznie w ramach programu Unlimited w całej Grupie Skanska za granicę wyjeżdża kilkadziesiąt osób wybranych spośród kilkuset wysłanych zgłoszeń.

Jedną z osób, które skorzystały z projektu, jest Iwona Hutyra, kierownik projektów. W ramach programu Iwona wyjechała do oddziału Skanska w Helsinkach, gdzie przygotowywała analizy możliwości wykonania zakupów międzynarodowych wraz z oceną możliwości logistycznych.

- Wyjazd przyczynił się nie tylko do zwiększenia mojej wiedzy w zakresie lokalnego i międzynarodowego zarządzania zakupami. Przez 6 miesięcy intensywnie współpracowałam z nowym zespołem i nowym szefem, w zupełnie innej kulturze. To dało mi odwagę i otwartość do podjęcia kolejnych wyzwań po powrocie do Polski – mówi Iwona Hutyra.

Rozciągnij swoje możliwości

Jeśli posiadasz maksymalnie 6 lat doświadczenia, w tym 2-letnią praktykę w firmie, Skanska Stretch jest tym, czego szukasz. Propozycja skierowana jest do młodych liderów – przedstawicieli niższej kadry menadżerskiej. Program ma przygotować ich do dalszego rozwoju zawodowego w strukturach firmy. To elitarny projekt – co roku klasyfikuje się na niego ok. 30 osób ze wszystkich jednostek firmy na świecie. Uczestnicy biorą udział w procesie składającym się z 2 modułów: części szkoleniowej oraz wyjazdowej. W ramach trzech tygodniowych wyjazdów na warsztaty uczestnicy programu doskonalą swoje kompetencje liderskie oraz strategiczne. Jednocześnie działając w międzynarodowych grupach projektowych, realizują wyznaczone im zadanie mające na celu rozwiązanie rzeczywistego problemu biznesowego. Końcowym etapem programu jest kilkumiesięczny wyjazd i praca przy zagranicznym projekcie.

Jednym z młodych liderów biorących udział w programie Skanska Stretch, jest Marcin Sokołowski, menadżer ds. BIM w Centrum Badań i Innowacji, Skanska S.A. – Zostałem oddelegowany do szwedzkiego oddziału, gdzie pracowałem w zespole pomagającym wspierać i koordynować globalną politykę bezpieczeństwa w firmie. Program Stretch zapewnił mi możliwość sprawdzenia się i zastosowania nowo zdobytej wiedzy w praktyce. Wyjazd pozwolił mi zbadać swoje mocne i słabe strony, głównie z obszaru komunikacji, prezentacji oraz pracy zespołowej. Ważnym aspektem było również obserwowanie, jak firma działa globalnie – mówi. – Taka zagraniczna podróż firmowa to źródło bezcennych doświadczeń i szansa na szybki rozwój zawodowy – dodaje.

Krok do poznania siebie

Skanska STEP, czyli Skanska Top Executive Program to trzecia możliwość pracy w międzynarodowym środowisku. Główne założenia są zbliżone do programu Stretch, jednak STEP skierowany jest wyłącznie do kadry menadżerskiej wyższego szczebla.

Udział w programie Skanska STEP pozwala lepiej zrozumieć i poznać siebie – swoje kompetencje i mocne strony – mówi Jarosław Urbańczyk, Senior Vice President IT, Skanska AB, obecnie pracujący w Szwecji. - Umożliwia także budowanie relacji z ludźmi z różnych jednostek firmy, reprezentujących wiele dziedzin i specjalizacji. Dzięki temu lepiej rozumiesz biznes i różnice międzykulturowe. Budujesz relacje, które procentują w Twojej dalszej karierze. Według Jarosława Urbańczyka uczestnictwo w takim programie międzynarodowym zapewnia zdobycie praktycznych umiejętności budowania strategii i efektywnego zarządzania zmianą i procesami na dużą skalę.

Fundacja Agne Sandberg

Oprócz tradycyjnych możliwości transferu pracowników między lokalizacjami, Skanska daje również szansę skorzystania ze wsparcia Fundacji Agne Sandberg, której nadrzędnym celem jest zachęcanie pracowników do podejmowania indywidualnych inicjatyw związanych z samorealizacją. Każdy stypendysta otrzymuje dofinansowanie, aby móc dalej rozwijać się zawodowo. Pracownicy wykorzystują tę szansę, aby zdobywać nowe umiejętności, poszerzać horyzonty intelektualne lub rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania podejmując na przykład studia MBA.

W erze globalizacji trzeba żyć i działać szeroko – we wszystkich obszarach naszego życia. Jako aktywni mieszkańcy świata musimy się komunikować, wymieniać informacjami i doświadczeniem z ludźmi z całego świata. Przedsiębiorstwa o światowym zasięgu coraz efektywniej wykorzystują swoją skalę, rozwijając programy międzynarodowe dla swoich zespołów. Szansa na globalną karierę staje się faktem.