c

Rozpoczęły się prace na odcinku drogi wojewódzkiej nr 965 Kopaliny - Nowy Wiśnicz

Press release 18.10.2017 11:00 CET

W ramach kontraktu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa” Skanska rozpoczęła prace na odcinku Kopaliny - Nowy Wiśnicz.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na odcinku Kopaliny – Nowy Wiśnicz wprowadzony został ruch wahadłowy sterowany ręcznie oraz sygnalizacją świetlną. Technologia wykonania robót wymaga czasowego całkowitego zamknięcia dojazdu do posesji przyległych do drogi wojewódzkiej. Przewidziany zakres prac wymaga głębokiego wzmocnienia konstrukcji drogi, co powoduje konieczność zastosowania technologii wymagającej czasowych wyłączeń połowy jezdni z użytkowania na czas wiązania spoiwa hydraulicznego.

- Aby utrudnienia trwały jak najkrócej, prace będą wykonywane na kilku odcinkach jednocześnie – informuje Rafał Nosek, kierownik budowy, Skanska. - Kierowców prosimy o wybieranie alternatywnych tras w relacji Muchówka – Nowy Wiśnicz - Bochnia z racji mogących się pojawić dużych utrudnień w ruchu na tym odcinku. Zakończenie prac wymagających czasowych zamknięć połowy jezdni na odcinkach o znacznej długości planowane jest na połowę grudnia br.

W najbliższym czasie planowane jest także rozpoczęcie prac na kolejnym odcinku: Bochnia – Kopaliny.

Modernizacja DW 965 na odcinku Zielona – Limanowa obejmie m.in. wzmocnienie konstrukcji jezdni, poszerzenie jezdni, przebudowę kolizyjnych skrzyżowań i korektę promieni łuków drogowych. Nowa nawierzchnia podniesie komfort jazdy, a w miejscach zabudowanych dodatkowo ograniczy hałas, jaki obecnie generują przejeżdżające pojazdy. Będzie też bezpieczniej. Piesi zyskają chodniki i zatoki autobusowe. Trasa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu – bariery oddzielające ruch pieszych i pojazdów, a w nawierzchni jezdni zostaną zamontowane punktowe elementy odblaskowe. Przejścia dla pieszych i dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej zostaną oświetlone. Dodatkowo, w chodnikach w okolicy przejść dla pieszych pojawią się płytki wyczuwalne dla osób niedowidzących.

Prace w ramach inwestycji obejmują rozbudowę drogi oraz jej skrzyżowań z drogami bocznymi na łącznej długości ok. 17,7 km. Na skrzyżowaniu DW 964 z DW 965 powstanie rondo z zatokami autobusowymi i chodnikami. Rozbudowane zostaną skrzyżowania w miejscowości Proszówki, Laskowej Górnej i Żegocina, gdzie powstanie pas do lewoskrętu i do wyprzedzania, a także skrzyżowanie DW 965 z ul. Witosa i ul. Rydla w Bochni. Przebudowane zostaną także trzy mosty (jeden nad rowem melioracyjnym, drugi nad potokiem Drwinka oraz trzeci nad Sanką), przepusty drogowe, zjazdy indywidualne i publiczne oraz wykonane odwodnienie drogi. Trasa zyska nowe chodniki, pobocza, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe i perony przystankowe; ponadto energooszczędne oświetlenie i infrastrukturę techniczną. Prace, realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, zakończą się za rok.