c

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa

Press release 21.12.2017 12:30 CET

Rozpoczęta wiosną tego roku modernizacja drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa jest mocno zaawansowana. Drogowcy zakończyli prace w obrębie jezdni na ulicy Witosa w Limanowej, a na odcinku Bochnia – Łąkta Górna przebudowali konstrukcję drogi w 80%.

Końca dobiegły prace w obrębie jezdni na ul. Witosa w Limanowej. Ruch na tym odcinku drogi odbywa się dwukierunkowo. Do wykonania pozostały jedynie roboty wykończeniowe, związane z przygotowaniem gruntu pod obudowę roślinną, umocnieniem skarp czy likwidacją zaplecza. Realizowane będą z terenu przyległego, bez wprowadzania czasowych zamknięć połowy jezdni. Przywrócenie stałej organizacji ruchu, w tym oznakowania drogowego, zaplanowane jest na 2018 rok.

Zaawansowany jest także zakres robót na odcinku Bochnia – Łąkta Górna. Skanska w 80% przebudowała konstrukcję drogową, włącznie z wykonaniem warstwy wiążącej. Na okres zimowy wstrzymano prace bitumiczne. Przywrócone zostaną w kwietniu przyszłego roku. Wszystkie odcinki są przejezdne w obu kierunkach, bez ograniczeń w ruchu.

Silne opady atmosferyczne i niskie temperatury uniemożliwiły jedynie realizację drugiej połowy jezdni w miejscowości Połom Duży, w sumie około 700 m drogi.

– Na tym odcinku występuje uskok w osi jezdni o wysokości około 6 cm oraz nierówna nawierzchnia na pasie w kierunku Muchówki. Obecnie wykonujemy prace zabezpieczające i porządkowe w obrębie pasa drogowego. Na okres zimowy wprowadzimy nową organizację ruchu, uwzględniającą brak oznakowania poziomego. W związku z tym zwracamy się do kierowców z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowych zasad, w szczególności o przestrzeganie ograniczeń prędkości na częściowo wyremontowanych odcinkach drogi – zaznacza Rafał Nosek, kierownik budowy, Skanska.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa jest realizowana w formule „Zaprojektuj i zbuduj”. W ciągu 21 miesięcy Skanska zmodernizuje około 17,7 km tej trasy. Dzięki temu będzie bezpieczniej – jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona. Kierowcy z pewnością docenią komfort jazdy po równej nawierzchni. Wartość robót realizowanych na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie to blisko 42 mln zł brutto.