c

Skanska zrewitalizuje linię nr 287 Nysa – Opole

Press release 29.03.2018 10:00 CET

Trasa kolejowa nr 287 Nysa – Opole zostanie zmodernizowana. 28 marca 2018 roku Skanska i PKP PLK podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Prace ruszą w maju.

LK nr 8 okolice Skarżyska-Kamiennej

Projekt obejmuje rewitalizację 48 km trasy kolejowej oraz obiektów inżynieryjnych – sześciu mostów i dwóch wiaduktów. Przebudowane zostaną także jezdnie oraz postawione nowe urządzenia rogatkowe, które zwiększą poziom bezpieczeństwa na 59 przejazdach kolejowo-drogowych. Dzięki inwestycji podróż z Nysy do Opola skróci się do około 50 minut, czyli prawie o połowę. Na nowych torowiskach pociągi osobowe osiągną prędkość nawet do 120 km/h. Przeprowadzona modernizacja zwiększy również płynność i przepustowość składów towarowych, które pojadą do 100 km/h.

Inwestycja poprawi także jakość obsługi pasażerów na dwóch stacjach – Szydłów i Łambinowice oraz dziewięciu przystankach: Chmielowice, Komprachcice, Tułowice Niemodlińskie, Sowin, Budziszowice, Jasienica Dolna, Mańkowice, Kubice, Wyszków Śląski. Powstaną również dwa nowe przystanki w Nysie i Goszczowicach. Wyremontowane perony, wykonawca wyposaży w wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz doświetli. Dla osób z ograniczoną mobilnością zostaną wybudowane specjalne podjazdy.

Prace rozpoczną się w maju bieżącego roku. Podczas ich trwania pociągi na linii Nysa – Opole nadal będą kursowały. Wykonawca przewiduje jednak tymczasowe wyłączenia poszczególnych odcinków trasy. W związku z tym, w kolejnych fazach realizacji, zostanie wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza. Rewitalizacja linii nr 287 zakończy się w pierwszej połowie 2020 roku.

Wykonawcą umowy Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole” jest firma Skanska S.A. Zadanie zostanie wykonane w formule „projektuj i buduj”, a sfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-20. Jego wartość to 122,5 mln zł netto.