c

Skanska rozpoczyna budowę obwodnicy Obornik

Press release 17.08.2018 12:00 CET

16 sierpnia rozpoczęły się prace związane z budową obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki. Wykonawcą inwestycji jest firma Skanska. Całość robót pochłonie 14,4 mln zł. Zgodnie z umową inwestycja zakończy się w czerwcu przyszłego roku.

Zadanie pod nazwą „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w systemie zaprojektuj i wybuduj” obejmuje realizację dwukierunkowej drogi wojewódzkiej o długości ok.1,2 km – obwodnicy Obornik. W ramach inwestycji powstanie również rondo na skrzyżowaniu z drogami wojewódzką nr 178 (ul. Czarnkowska) i gminną (ul. Kubiaka).

Kompleksowe prace i utrudnienia drogowe

Drogowcy wybudują także most na rzece Wełnie oraz przeprowadzą rozbiórkę i budowę nowego wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej (ul. Staszica). Rozebrany zostanie także wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 11. W jego miejscu powstanie rondo turbinowe. Prace przy realizacji obwodnicy obejmą także budowę lub przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, kolidujących sieci infrastruktury technicznej oraz modernizację pozostałych dróg publicznych, w tym ulic Łopatyńskiego oraz połączenia ulic Drużbickiego oraz Żwirki i Wigury.

Na czas trwania robót zostanie zamknięty wiadukt na ul. Staszica. Z kolei na ul. Czarnkowskiego drogowcy wprowadzą ruch wahadłowy. Chwilowy ruch jedną stroną jezdni będzie obowiązywać także w obrębie drogi krajowej nr 11. Podczas realizacji prac będą występować zwężenia, a objazdy zostaną zorganizowane drogą technologiczną. W związku z utrudnieniami generalny wykonawca, firma Skanska, prosi o zachowanie szczególnej ostrożności.

Oficjalne przekazanie budowy

W czwartek, 16 sierpnia 2018 roku odbyło się symboliczne przekazanie wykonawcy, firmie Skanska, placu budowy obwodnicy Obornik. Zgodnie z umową, roboty związane z budową obwodnicy Obornik, mają zakończyć się 28 czerwca 2019 roku. Całość prac pochłonie 14,4 mln zł. 12,2 mln zł z tej kwoty stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej przyznane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zadanie „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w systemie zaprojektuj i wybuduj” realizowane jest na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Generalnym wykonawcą robót jest firma Skanska S.A.