c

I etap budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Celon Pharma w Kazuniu Nowym zgodnie z założeniami inwestycyjnymi spółki

Press release 18.10.2018 09:00 CET

Finalizację prac stanu surowego inwestycji podkreśliła symboliczna wiecha, która 15 października została uroczyście zawieszona przez przedstawicieli Celon Pharma S.A. oraz Skanska, Generalnego Wykonawcy. Całkowite zakończenie prac planowane jest na III kwartał 2019 r., a łączny koszt inwestycji to ok. 80 mln.

Wiecha Centrum na budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego Celon Pharma w Kazuniu Nowym

Zadanie realizowane przez Skanska dla Celon Pharma obejmuje generalne wykonawstwo stanu surowego zamkniętego wraz z instalacjami wewnętrznymi, drogami i terenem zewnętrznym oraz sieciami zewnętrznymi (I etap prac), a także wykonanie wewnętrznych robót wykończeniowych w zakresie prac murarskich, budowlanych, instalacyjnych: elektrycznych, hydraulicznych, wodno-kanalizacyjnych wraz z zakupem materiałów i urządzeń w nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym (II etap).

Cieszymy się, że możemy realizować tak ważną dla spółki Celon Pharma inwestycję i pomagać naszemu klientowi w urzeczywistnianiu jego planów. Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kazuniu Nowym to przykład świetnie układającej się współpracy pomiędzy inwestorem i generalnym wykonawcą, m.in. dzięki wartościom, którymi kierują się obie firmy. Inwestycja, którą wykonujemy dla Celon Pharma, umożliwi spółce prace nad nowymi lekami, które pozwolą wielu osobom na lepsze i dłuższe życie. Troska o życie to także naczelna wartość dla Skanska, obok etycznego i transparentnego działania, dbałości o klienta oraz nastawienia na współpracę. Zespoły z obu firm, które pracują przy tym projekcie, udowadniają, że wartości te są możliwe do realizacji w praktyce – mówi Magnus Persson, prezes zarządu Skanska S.A.

Celon Pharma S.A. to firma farmaceutyczna, która prowadzi zaawansowane badania naukowe i wytwarza specjalistyczne leki stosowane w terapii astmy, onkologii oraz neuropsychiatrii. W nowym obiekcie realizowane m.in. będą innowacyjne projekty Spółki z zakresu poszukiwania i rozwoju nowych farmaceutyków oraz przygotowywania leków do badań klinicznych. Zatrudnienie w dziale badawczo-rozwojowym znajdzie około 150 osób.

Ukończenie CBR umożliwi nam pełną integrację procesów naukowo-badawczych naszej firmy. Jest to dla nas niezwykle strategiczny projekt. Tworzymy tu miejsce, w którym będzie biło serce naszej firmy, gdzie połączenie pasji, doświadczenia, nauki i biznesu da efekty, które przyczynią się do poprawy jakości życia i zdrowia ludzkiego w perspektywie kilku kolejnych lat. Dotychczasową współpracę z generalnym wykonawcą oceniam bardzo dobrze. Jej kontynuacja w zakresie prac budowlano-wykończeniowych pozwala pozytywnie ocenić możliwość zrealizowania inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem – mówi Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

Aktualny status prac

Obecnie trwają prace kończące I etap inwestycji. Kolejny ma rozpocząć się pod koniec października br. i potrwa do września 2019 roku. Obecnie Skanska realizuje roboty: żelbetowe, murowe, dachowe, parkingowe i elewacyjne: fasady szklane z żaluzjami pionowymi i okiennicami przesuwanymi.

Największym wyzwaniem technologicznym jest realizacja prac związanych z fundamentowaniem oraz montażem instalacji zewnętrznych, przy wysokim poziomie wód gruntowych w związku z sąsiedztwem rzeki Wisły. Na budowie codziennie pracuje blisko 70 pracowników.

Projekt polegający na budowie centrum badawczo-rozwojowego w Kazuniu Nowym został zakwalifikowany przez Ministerstwo Rozwoju do grupy projektów dofinansowanych w ramach konkursu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020. Spółka Celon Pharma otrzymała 35,7 mln zł.