c

Betonowy odcinek S8 Wyszków – Poręba gotowy

Press release 23.10.2018 10:10 CET

W piątek, 19 października został udostępniony dla ruchu ostatni odcinek trasy S8 Wyszków – Poręba. Wykonany przez Skanska fragment domknął całą drogę ekspresową S8 Warszawa – Białystok. Wartość prac wyniosła prawie 334,8 mln zł brutto.

Trasa S8 węzeł Poręba - Wyszków

Trzynastokilometrowy odcinek DK8 Wyszków – węzeł Poręba był przebudowywany do standardu drogi ekspresowej S8 od wiosny 2016 roku. Była to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w województwie mazowieckim.  Fragment drogi wraz z infrastrukturą mostową oraz urządzeniami towarzyszącymi zrealizowaliśmy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak BIM, modele 3D, czy dron.

Zakres prac

Nowy odcinek to dwie jezdnie o szerokości 10,5 m każda, pas dzielący o szerokości 10 m oraz pobocza utwardzone o szerokości 1,25 m każde. Jezdnie mają po dwa pasy ruchu i po jednym pasie awaryjnym.

- W ramach robót wykonaliśmy trzy węzły drogowe: „Trzcianka”, „Knurowiec”, „Poręba” wraz z drogami dojazdowymi, poprzecznymi, skrzyżowania, dwa punkty kontroli pojazdów, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe, system odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego oraz przepusty drogowe, także te pełniące funkcje przejść dla zwierząt – wymienia Jacek Szuta, Dyrektor Projektu, Skanska. – Poza budową drogi wykonaliśmy również prace mostowe i konstrukcje inżynierskie. Trasa S8 na tym odcinku posiada łącznie 16 wiaduktów i mostów, 38 przejść dla zwierząt oraz 13 przepustów.

Budowa prowadzona była w sąsiedztwie terenów leśnych Puszczy „Białej” – Natura 2000.

Konstrukcja drogi ekspresowej S8 została wykonana w technologii nawierzchni sztywnej z betonu cementowego z wykończeniem w technologii tzw. „washbeton”. Tego typu rozwiązanie dobrze się sprawdza na nawierzchniach dróg szybkiego ruchu, takich jak autostrady i drogi ekspresowe.

Dzięki tej inwestycji ruch pomiędzy Warszawą a Białymstokiem już na całej długości odbywa się na dwóch jezdniach o standardzie drogi ekspresowej.