c

Obwodnica Miechowa otwarta dla ruchu

Press release 22.10.2018 14:00 CET

19 października odbył się uroczysty odbiór i dopuszczenie do ruchu północnej obwodnicy Miechowa. Budowa liczącego ponad 8 kilometrów odcinka zakończyła się we wrześniu. Inwestycja została zrealizowana przez Skanska w formule zaprojektuj i wybuduj.

Obwodnica Miechowa

8,4-kilometrowa obwodnica Miechowa, która powstała w ciągu DW 783, łączy dwa województwa – małopolskie i świętokrzyskie. Inwestycja jest niezwykle istotna, ponieważ wyprowadziła ruch samochodowy z centrum miasta. Skorzystają na tym zarówno kierowcy, którzy szybciej i bezpieczniej dotrą do celu, jak i mieszkańcy, którzy zyskają spokój. Przejazd pomiędzy Małopolską i województwem świętokrzyskim stał się bardziej komfortowy oraz bezpieczny poprzez zastosowanie urządzeń systemu ITS, które zostały skonfigurowane ze Zintegrowanym Systemem Sterowania Ruchem w Małopolsce.

Zakres prac

Prace przy budowie obwodnicy Miechowa rozpoczęły się jesienią 2016 roku. Ich zakres obejmował budowę drogi wojewódzkiej nr 783, jednojezdniowej, o szerokości 7 metrów z dwoma pasami ruchu, klasy G. Inwestycja prowadzona była na terenach niezabudowanych o charakterze rolniczym. W ramach zadania powstały również pobocza i drogi serwisowe oraz dojazdowe o łącznej długości 17 km. Skanska przebudowała zatoki autobusowe, zbudowała dwa ronda na drogach wojewódzkich, rondo na drodze krajowej i rondo na drodze powiatowej oraz wybudowała most nad rzeką Cichą i wiadukt nad linią kolejową nr 8. Prace objęły też montaż latarni ulicznych, barier ochronnych, kamer do monitoringu oraz tablic zmiennej treści.

W ramach inwestycji powstała również kanalizacja deszczowa. Skanska zadbała także o uszczelnienie przydrożnych rowów, co zabezpieczy wody gruntowe, zbudowała zbiornik retencyjny i umocniła skarpy.

Projekt wymagał współpracy z przedstawicielami Polskich Linii Kolejowych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie oraz gestorami sieci infrastruktury, jak wodociągi, energetyka, teletechnika itp.

Cała budowa odbywała się pod nadzorem archeologicznym, saperskim i przyrodniczym. Teren budowy obwodnicy to liczne rowy melioracyjne, które są szlakiem migracji i miejscem rozrodu płazów, a podmokłe łąki przylegające do granicy inwestycji na tym odcinku są siedliskiem dorosłych osobników. W związku z tym projekt obejmował również budowę przepustów i przejść dla zwierząt. Teren wokół tych przejść został zabezpieczony poprzez zastosowanie urządzeń naprowadzających. Dzikie zwierzęta swobodnie przekraczały teren budowy, a prowadzone prace nie wpłynęły negatywnie na migrujące osobniki i populację z tego obszaru.

Innowacje na budowie

Już od etapu planowania Skanska wykorzystywała technologię BIM. Obwodnica Miechowa to jak dotąd największy projekt w Małopolsce z wykorzystaniem tego systemu.

W trakcie realizacji inwestycji zastosowany został szereg innowacyjnych rozwiązań. – Wykonaliśmy wgłębne wzmocnienie gruntu za pomocą drenów VD i kolumn CMC oraz BMC – podkreśla Krzysztof Kołodziej, Kierownik Projektu, Skanska. – Wysokość nasypów sięgała nawet do 14,7 metrów, a wykopów do 12,5 metra. Kubatura prac ziemnych to 650 tys. m sześc.

Całkowity koszt projektu wyniósł 66 mln zł. Zadanie było częściowo finansowane ze środków pozyskanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego.