c

Skanska Central Europe ma nową Grupę Zarządzającą — prezesem na Czechy, Słowację i Polskę został Michal Jurka

Press release 01.10.2019 14:07 CET

W styczniu 2020 roku nowa Grupa Zarządzająca przejmie kierownictwo nad Skanska Central Europe — podmiotem, który od września łączy w sobie jednostki biznesowe z Czech, Słowacji i Polski (spółki budowlane). Prezesem nowego podmiotu został Michal Jurka, który wcześniej kierował oddziałem w Czechach i na Słowacji, a obecnie będzie także sprawował pieczę nad rynkiem polskim.

Michal Jurka_President of Skanska Central Europe

Skanska Central Europe powstała z połączenia jednostek biznesowych z Czech, Słowacji i Polski (spółki budowlane) we wrześniu tego roku. Celem tego działania jest uzyskanie silniejszej pozycji i lepszej współpracy w całym regionie. Od stycznia 2020 roku Dyrektorem Finansowym Skanska Central Europe będzie Patrik Choleva ze Skanska Polska, Dyrektor Finansowy jednostki czeskiej, Jiří Černík, odchodzi z firmy. Grupę opuszcza także Katarzyna Skorupka-Podziewska, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w Skanska Polska. Dyrektorem ds. Zasobów Ludzkich na cały region zostanie Slavomíra Sedláčková z jednostki w Czechach. Zmiany obejmą także Zespół Prawa i Ładu Korporacyjnego, którym będzie teraz kierowała Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk ze Skanska Polska.

Dyrektorem Budownictwa Inżynieryjnego na rynek polski pozostaje Kamil Simka, a na rynek czeski Ales Krupka, natomiast Budownictwem Ogólnym w Polsce będzie nadal kierować Richard Burleigh, a w Czechach Radek Vortel. Działalnością operacyjną na Słowacji będzie zarządzać Miroslav Potoč, a Efektywnością Operacyjną Håkan Stenström.

„Pragniemy wzmocnić naszą pozycję lidera w regionie Europy Środkowej i sprawić, że współpraca między naszymi jednostkami będzie bardziej efektywna. Utworzenie nowej jednostki — Skanska Central Europe — było zatem logicznym następstwem tego dążenia” — powiedział Michal Jurka, prezes Skanska Central Europe.