c

Pożar w Anielinie

Press release 23.09.2016 17:00 CET

W wyniku przegrzania się zbiornika z asfaltem dochodzi do jego pożaru. Zapala się ładowarka stojąca w pobliżu zbiornika. Poparzeniu ulega jeden z pracowników – tak rozpoczęły się powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „Skanska 2016”, które odbyły się w piątek 23 września 2016 r. na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych Skanska w Anielinie.

ćwiczenia na terenie WMB Skanska w Anielinie

Scenariusz ćwiczeń

W wyniku przegrzania się zbiornika z asfaltem dochodzi do jego pożaru. Zapala się również ładowarka stojąca w pobliżu. Poparzeniu ulega operator ładowarki. Dochodzi do upadku pracownika z wieży mieszalnika, który spiesząc na pomoc operatorowi, spada z wieży i doznaje urazu kręgosłupa oraz złamania lewej nogi w okolicy uda. Pozostali pracownicy powiadamiają służby ratunkowe. Rozpoczyna się akcja ratownicza. Takie brzmiał scenariusz ćwiczeń taktyczno-bojowych, które odbyły się w piątek 23 września 2016 r. na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych Skanska w Anielinie. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku.

Celem ćwiczeń było m.in. sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego w zakresie alarmowania sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz innych służb ratowniczych i współdziałających, sprawdzenie współdziałania jednostek KSRG z terenu powiatu ze służbami ratowniczymi i współdziałającymi oraz doskonalenie umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym i taktycznym.

Jak informuje Komendant Powiatowy PSP w Łasku st. bryg Piotr Rudecki, podobne ćwiczenia organizowane są corocznie na terenie większych zakładów i obiektów na terenie powiatu łaskiego. Ćwiczenia obserwował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego na czele z jego przewodniczącym Starostą Łaskim Teresą Wesołowską.

Bezpieczeństwo to priorytet

Nie ma nic gorszego niż wypadek. W jego obliczu wszystko inne traci znaczenie. - Bezpieczeństwo jest dla Skanska sprawą priorytetową, dlatego chętnie włączamy się w działania służące eliminacji wypadków przy pracy. Dzięki tym ćwiczeniom jesteśmy lepiej przygotowani do zagrożeń w postaci np. pożaru. – mówi Marcin Piotrowiak, Kierownik WMB Skanska. Każdy z nas niezależnie od zajmowanego stanowiska czy miejsca pracy — jest i powinien być odpowiedzialny za bezpieczeństwo. To od naszej reakcji może zależeć życie i zdrowie osób nas otaczających. Z drugiej strony, to w czyiś rękach może leżeć nasze bezpieczeństwo.

Bezpiecznie, nie tylko w Tygodniu Bezpieczeństwa

Podobne pokazy i ćwiczenia przeprowadzane są na setkach budów w całej Polsce w tzw. Tygodniu Bezpieczeństwa, który odbywa się na wiosnę każdego roku. Tydzień Bezpieczeństwa to cykliczna akcja promująca bezpieczną pracę, skierowana do wszystkich pracowników budów. Na setkach budów w całej Polsce w tym samym czasie odbywają się ćwiczenia oraz pokazy związane z promowanie bezpieczeństwa. To największe na polskim rynku przedsięwzięcie związane z bezpieczeństwem pracy. Wydarzenie to jest organizowane już po raz kolejny wspólnie przez kilka jednostek biznesowych Skanska wraz z firmami należącymi do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Jest to zrzeszenie największych na polskim rynku generalnych wykonawców, zawiązane w 2010 roku, które za podstawowy cel postawiło sobie wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach. Idea Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie stanowi dowód na to, jak skuteczna i efektywna może być współpraca pomiędzy firmami działającymi w sektorze budowlanym. Możliwość wymiany doświadczeń jest bezcenna, a podejmowanie wspólnych akcji, takich jak właśnie Tydzień Bezpieczeństwa, pokazuje, że bezpieczeństwo to sprawa nas wszystkich – zarówno pracowników, jak i osób nadzorujących – gdyż wszyscy jesteśmy w równym stopniu za nie odpowiedzialni.