c

Nowe role w zespole komunikacji i marketingu Skanska

Press release 22.04.2020 10:00 CET

W spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej powołano nowe role w zespole komunikacji i marketingu. Stanowisko dyrektora ds. marketingu i komunikacji objęła Anna Wiśniewska, zaś Alexandra Bucur i Petra Machartová zostały awansowane odpowiednio na menadżera ds. marketingu i komunikacji projektów oraz menadżera ds. marketingu korporacyjnego.

Anna Wiśniewska, Aleksandra Markiewicz, Alex Bucur, Petra Machartova

Spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), będąca wiodącym deweloperem w regionie, działa w 10 głównych miastach na terenie czterech krajów: Czech, Węgier, Polski oraz Rumunii. W styczniu br. firma ogłosiła zmiany w swojej strukturze i skład nowo powołanego zarządu. Zainicjowała tym samym proces centralizacji na poziomie regionu. Celem zmiany jest wzmocnienie współpracy w ramach spółki biurowej i jeszcze skuteczniejsze nawiązywanie trwałych relacji z partnerami biznesowymi. Nowe role i nominacje w zespole marketingu i komunikacji stanowią kolejny krok w tym procesie. 

Anna Wiśniewska, dotychczas menadżer ds. marketingu i komunikacji w biurowej spółce Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej, została awansowana na stanowisko dyrektora ds. marketingu i komunikacji. W nowej roli pokieruje zespołami ekspertów w całej jednostce biznesowej, tj. w Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech. Anna Wiśniewska dołączyła do Skanska w 2011 roku i wkrótce zaczęła zarządzać zespołem marketingu i komunikacji – najpierw w Polsce, a następnie na poziomie regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Poza koordynacją wszystkich działań w tym zakresie zajmo­wała się też wprowadzeniem do organizacji i na rynek nowych konceptów: Workplaces by Skanska i Futureproof Workplaces by Skanska. Opracowała także strategię marketin­gową Futureproof i stworzyła unikatowy standard produktu: Scandinavian Lobby Guidelines dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 

Alexandra Bucur, powołana na stanowisko menadżera ds. marketingu i komunikacji projektów, będzie koordynować prace w tym zakresie w całej jednostce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. Stworzony przez nią w tym celu zespół będzie zajmował się wprowadzaniem projektów na rynek, pozycjonowaniem inwestycji, a także ich bieżącą komunikacją. Alexandra ma 12 lat doświadczenia marketingowego obejmującego tworzenie marek i rozwijanie produktów w ramach różnorodnych zespołów projektowych. Dołączyła do zespołu Skanska w 2016 roku i jako menadżer ds. marketingu i komunikacji była do tej pory odpowiedzialna za koordynację działań na rynku rumuńskim i węgierskim. 

Petra Machartová, jako menadżer ds. marketingu korporacyjnego, będzie ściśle współpracować z zespołem ds. sprzedaży i leasingu, na którego czele stoi Arkadiusz Rudzki. W nowej roli będzie dbała o odpowiednie pozycjonowanie portfolio projektów Skanska w regionie oraz umocnienie marki poprzez jej większą rozpoznawalność wśród kluczowych klientów. Petra jest związana z czeską spółką biurową Skanska od 2012 roku, gdzie trzy lata później objęła stanowisko koordynatora ds. marketingu i komunikacji. Od tego czasu z powodzeniem realizowała strategie marketingowe i strategie budowania marki dla pięciu budynków komercyjnych w Pradze. W ramach półrocznego pobytu w Sztokholmie wspierała biznes biurowy Skanska w krajach skandynawskich, w tym realizowała działania na rzecz rozwoju kultury innowacyjności. 

Zmiany dotyczą także zespołu zajmującego się komunikacją korporacyjną. Aleksandra Markiewicz, dotychczas odpowiedzialna za komunikację na poziomie Europy Środkowo-Wschodniej, od teraz w nowej roli menadżerki ds. komunikacji korporacyjnej, będzie odpowiedzialna za wdrożenie scentralizowanej strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w ramach całej jednostki biznesowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Aleksandra dołączyła do Skanska w 2012 roku jako koordynatorka ds. marketingu i komunikacji odpowiedzialna za projekty biurowe we Wrocławiu, Katowicach oraz Krakowie. Od tamtego momentu pełniła także kilka innych funkcji w ramach Grupy Skanska, będąc odpowiedzialną m.in. za projekty realizowane w ramach zespołu komunikacji grupy Skanska w Sztokholmie, a także za zarządzanie komunikacją zewnętrzną trzech jednostek biznesowych w Polsce z branży budowlanej, mieszkaniowej i biurowej.

Kontakty

Skontaktuj się z: Aleksandra Markiewicz, HR Manager/Business Partner