c

Skanska wybuduje nowy most przez Wartę

Press release 02.07.2020 13:25 CET

Już w kwietniu 2022 roku podróżujący drogą wojewódzką nr 431 przejadą przez Wartę w m. Rogalinek k. Poznania nowym mostem o łącznej długości 315,5 m. Projektowany obiekt mostowy zostanie wybudowany przez Skanska jako pięcioprzęsłowa przeprawa o najwyższej klasie nośności „A” (obciążenia taborem samochodowym 50 ton i pojazdem STANAG 150), która połączy trasę między m. Mosiną a Kórnikiem.

Podpisanie umowy na budowę mostu_archiwum WZDW

- Realizowany przez nas obiekt mostowy zwiększy komfort jazdy i podniesie poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, kierowców, rowerzystów oraz pieszych, a także pozwoli sprawniej przemieszczać się ramach aglomeracji poznańskiej – mówi Piotr Subczak, Dyrektor Obszaru Budownictwa Inżynieryjnego Wrocław-Poznań, Skanska. – Cieszę się, że w ramach tej ważnej, kolejnej w Wielkopolsce inwestycji przyczyniamy się do dalszego rozwoju regionu i podnoszenia jakości życia jego mieszkańców.

Wartość umowy podpisanej 2 lipca przez Skanska i Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wynosi ponad 63 mln PLN brutto. Część obiektu nad terenem zalewowym to konstrukcja o przekroju belkowym sprężonym. Konstrukcja przęsła nurtowego o długości 100mb oraz dwóch przęseł sąsiednich po 50m jest zaprojektowana o przekroju skrzynkowym sprężonym. Przez most wraz z dojazdami poprowadzi jezdnia o szerokości 7 m i długości blisko 800 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową po obu stronach. W zakres rzeczowy robót budowlanych wchodzi również przebudowa sieci gazowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej, jak również budowa instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia wewnątrz konstrukcji nośnej. Wszystkie roboty budowlane zostaną zakończone w październiku 2022.

Nowy most powstanie po północnej stronie starego obiektu mostowego, który w końcowej fazie budowy zostanie wyburzony po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowej, wybudowanej przez Skanska pięcioprzęsłowej przeprawy. Klasa nośności istniejącego obiektu jest niewystarczająca w stosunku do dzisiejszego zapotrzebowania komunikacyjnego. Ze względu na jego stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowników w ostatnim czasie wprowadzono znaczne ograniczenie jego nośności, do 20 ton. Istniejący obiekt posiada szerokość użytkową do 11m, natomiast nowo wybudowany most będzie posiadać całkowitą szerokość użytkową 16m, co w znaczny sposób poprawi komfort przemieszczania się wszystkich uczestników ruchu. Jednocześnie zasadniczej zmianie ulegnie usytuowanie filarów. W dotychczasowym obiekcie światło pomiędzy podporami pośrednimi wynosi tylko 42m, natomiast w nowym moście będzie to 100m. Pozwoli to uzyskać wymaganą skrajnię żeglowną i w znaczny sposób poprawi parametry dla śródlądowej drogi wodnej na Warcie.

- Budowa nowej przeprawy na Warcie w Rogalinku była społecznie oczekiwana. Szczególnie dla mieszkańców Mosiny i Puszczykowa to ważna inwestycja, która bez wątpienia podniesie konkurencyjność regionu, da potencjał do dalszego rozwoju, wzmocni układ lokalnej sieci drogowej, co zaskutkuje szybkim i bezpiecznym połączeniem. Rozwój sieci drogowej powinien być wynikiem myślenia strategicznego, długofalowego. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego charakteryzują się właśnie takim myśleniem. Mamy nadzieję, że most w Rogalinku będzie pierwszym, ważnym elementem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 w gminach Kórnik, Puszczykowo i Mosina - podkreśla Paweł Katarzyński, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.