c

Skanska zrealizuje nowoczesny budynek pasywny dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Press release 21.08.2020 08:00 CET

Uniwersytet Medyczny w Łodzi wzbogaci się o pasywny budynek laboratoryjno-naukowy o minimalnym wpływie na środowisko i niskich kosztach użytkowania w ramach MOLecoLAB, Łódzkiego Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych. Budowlana spółka Skanska, generalny wykonawca tego zielonego projektu, sfinalizuje prace z końcem stycznia 2022. Wartość umowy brutto wyniesie ok. 42 mln PLN.

Budynek A6 - widok ogólny - wizualizacja z archiwum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Najwyższej klasy laboratoria
Projekt MOLecoLAB obejmuje budowę nowoczesnego budynku pasywnego zlokalizowanego w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UM w Łodzi. Będzie to kompleks najwyższej klasy laboratoriów naukowo-badawczych do badań i analiz chemicznych i biologicznych, który zajmie ok. 4,5 tys. metrów kwadratowych. Laboratoria wykorzystane będą do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, projektowania innowacyjnych produktów i usług diagnostyczno-terapeutycznych, a także realizowania współpracy z przemysłem na poziomie krajowym i międzynarodowym. W projekt zaangażowani są specjaliści z zakresu genetyki, biochemii, biofizyki, mikrobiologii i parazytologii, farmakologii, mechatroniki oraz bioinformatyki.

Z korzyścią dla środowiska

W czasach kryzysu klimatycznego budynki pasywne odgrywają istotną rolę w ograniczeniu wpływu człowieka na środowisko. Do tej pory takich obiektów jest stosunkowo niewiele w Polsce a tak duże jak budynek dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi należą do rzadkości. Po zrealizowaniu dwukondygnacyjnego obiektu o kubaturze ok. 18,5 tys. m³ wskaźnik jego zapotrzebowania na energię wyniesie maksymalnie 15 kWh/(m²a) rocznie zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia. Zgodnie z projektem, za który odpowiada łódzkie biuro Architekton Sp. z o.o., budynek będzie spełniać także inne wyśrubowane parametry m. in. w zakresie szczelności na przenikanie powietrza, zapotrzebowania na energię pierwotną, przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych i okien, oraz temperatury powietrza przy wewnętrznej powierzchni szyby.

- To dla nas ważne, że przyczyniamy się do ochrony środowiska dzięki realizacji pasywnego budynku, w szerszym wymiarze z korzyścią dla całego społeczeństwa – mówi Piotr Dobrzyński, Dyrektor Obszaru Budownictwa Ogólnego w Łodzi, Skanska. – Chętnie podejmujemy to ciekawe i ambitne wyzwanie inżynierskie, bo mamy do tego wiedzę, doświadczenie i odpowiedni zespół.

Innowacyjne wyzwanie dla ekspertów
Na elewacji i dachu Skanska umieści fotowoltaikę o mocy 118 kWp, która częściowo zabezpieczy zapotrzebowanie budynku na energię. W obiekcie firma zrealizuje instalację trigeneracji, która zapewni produkcję energii elektrycznej, ciepła i chłodu przy użyciu energii chemicznej z gazu ziemnego. Pod budynkiem generalny wykonawca zamontuje gruntowy wymiennik ciepła. Efekt pasywności zostanie uzyskany także dzięki zastosowaniu przez Skanska szeregu innych rozwiązań takich jak odpowiedni kształt budynku, zwartość i prostota brył, orientacja głównych przeszkleń na południe, wysoka izolacyjność cieplna wszystkich przegród i stolarki zewnętrznej, eliminacja mostków cieplnych, wysoka szczelność budynku, wysokosprawny układ wentylacji z odzyskiem ciepła oraz energooszczędne oświetlenie typu LED.
Aby spełnić wszystkie założenia projektowe, istotny jest dobór materiałów, izolacje oraz dbałość o detale połączeń wpływające na wysoką jakość wykonywanych prac. Po zakończeniu realizacji budynek zostanie poddany próbie szczelności metodą Blower Door Test a dokumentacja powykonawcza będzie wykonana w systemie BIM.

- MOLecoLAB to kolejny strategiczny projekt, który realizujemy w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. Chcemy skutecznie wspierać naszych naukowców w realizowaniu dużych, nowatorskich i interdyscyplinarnych projektów, a do tego potrzebujemy odpowiedniej infrastruktury. Dodatkowo inwestycja ta doskonale wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju uczelni – mówi prof. Radzisław Kordek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zielona Skanska na łódzkim rynku
W poprzednich latach Skanska wybudowała w Łodzi niskoenergetyczną siedzibę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z fotowoltaiką w pięknej szklanej fasadzie i na dachu budynku, pompami i gruntowym wymiennikiem ciepła oraz instalacją solarną. Spółka budowlana była także generalnym wykonawcą nowoczesnego zielonego biurowca Brama Miasta oraz remontu przepięknego zabytkowego Pałacu Steinertów. Dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi firma zrealizowała m.in. przebudowę Międzywydziałowej Katedry Anatomii i Histologii, budowę Centrum Symulacji Medycznych oraz przebudowę i rozbudowę budynku administracyjno – dydaktycznego na potrzeby Biblioteki.

Podstawowe wskaźniki budynku pasywnego (zgodnie z projektem)
Zapotrzebowanie energii do ogrzewania max 15 kWh/(m²a)
Szczelność budynku na przenikanie powietrza n50 max. 0,6 h -1
Wskaźnik zapotrzebowania energii na chłodzenie max. 15 kWh/(m²a)
Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną max. 120 kWh/(m²a)
Współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych U≤ 0,15 W/(m² *K)
Współczynnik przenikania ciepła dla okien (szyba + rama) U≤ 0,80 W/(m² *K)
Temperatura powietrza przy wewnętrznej powierzchni szyby t≥17°C
Przegrody zewnętrzne przeźroczyste o współczynniku całkowitej przepuszczalności promieniowania słonecznego powyżej 0,5
Zastosowane w instalacji wentylacji mechanicznej urządzenia z odzyskiem ciepła o sprawności min. 75%

Podstawowe parametry obiektu
Technologia żelbetowa szkieletowa, w układzie płyta-słup.
Kubatura budynku 18407,90 m³
Powierzchnia zabudowy 2738,55 m²
Powierzchnia użytkowa 4393,73 m²
Kubatura pozostałych obiektów 1364,75 m³
Ilość kondygnacji nadziemnych 2
Wysokość 10,50 m