c

Osiedle Mickiewicza i Jaśminowy Mokotów z tytułem Zielonego Orła „Rzeczpospolitej” za działania proekologiczne

Press release 30.11.2020 08:00 CET

Redakcja dziennika „Rzeczpospolita” wraz z członkami kapituły od lat nagradzają Orłami wybitne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki. W tym roku po raz pierwszy przyznano Zielone Orły, czyli wyróżnienia za wyjątkowe osiągnięcia ekologiczne. Jako Skanska znaleźliśmy się gronie laureatów tej ważnej nagrody, w kategorii firmowej, których ogłoszono 27 listopada br. Kapituła konkursu zwróciła uwagę na zielone rozwiązania, które wprowadziliśmy na naszych dwóch inwestycjach mieszkaniowych – na Osiedlu Mickiewicza i Jaśminowym Mokotowie. Niezwykle istotna dla naszej firmy świadomość środowiskowa, w ślad za którą tworzymy zrównoważone osiedla mieszkaniowe, zaowocowała kolejnym uznaniem w oczach ekspertów rynku budowlanego i nieruchomości.

Osiedle Mickiewicza i Jaśminowy Mokotów z tytułem Zielonego Orła „Rzeczpospolitej” za działania proekologiczne

Redakcja „Rzeczpospolitej” doceniła proekologiczną świadomość Skanska oraz zobowiązanie, które stanowi jednocześnie misję naszej firmy. Mowa oczywiście o redukcji emisji gazów cieplarnianych o 50 procent do 2030 roku i zerowej emisji netto do roku 2045. Tytuł „Zielonego Orła” jest więc kolejnym potwierdzeniem, że działania, które realizujemy jako Skanska w celu budowania i popularyzowania świadomości środowiskowej, są nie tylko niezwykle ważne, ale również potrzebne.

To bardzo ważne, aby działać już teraz, żeby osiągnąć cele wyznaczone na 2030 i 2045 rok – mówi Piotr Dobrzyński, dyrektor obszaru Warszawa Mieszkaniowy/Łódź budowlanej spółki Skanska. – Otrzymany tytuł „Zielonego Orła” to dowód, że jesteśmy skuteczni w dotychczasowych krokach. Tytuł stanowi wyraz uznania wobec naszej odpowiedzialności za środowisko, przyszłe pokolenia oraz to, co dla nich pozostawimy. Jesteśmy otwarci na współpracę z inwestorami, którzy podzielają nasze podejście i dla których zrównoważony rozwój jest ważnym elementem strategii prowadzenia biznesu.

Kapituła konkursu zwróciła także uwagę na zielone rozwiązania, które wprowadziliśmy na naszych dwóch inwestycjach mieszkaniowych – na Osiedlu Mickiewicza i Jaśminowy Mokotów. Kapituła Orłów za wyjątkowe osiągnięcia uznała fakt, że jako pierwsi w stolicy zasilaliśmy budowę osiedli energią wiatrową, zapobiegając tym samym emisji blisko 1 300 ton dwutlenku węgla do atmosfery.

Co więcej - jako Skanska zostaliśmy również docenieni za certyfikację naszych inwestycji mieszkaniowych w międzynarodowym systemie BREEAM, który zakłada spełnienie wielu precyzyjnie określonych i wyśrubowanych standardów jakościowych, pogrupowanych na dziesięć kryteriów. Audytowi podlegają, m.in. zarządzanie pracami budowlanymi, jakość i bezpieczeństwo użytych materiałów, zarządzanie odpadami, zdrowe rozwiązania dla mieszkańców, energooszczędność budynków, zastosowanie rozwiązań typu smart oraz troska o środowisko naturalne na terenie inwestycji.

- Dlaczego to robimy? Dlaczego Skanska chce, aby zbudowane domy, mieszkania, osiedla wywierały jak najmniejszy wpływ na środowisko? Bo jesteśmy zobowiązani – nie tylko wobec siebie, ale również, a nawet przede wszystkim, wobec kolejnych pokoleń. To zobowiązanie do zapewnienia przyszłości w otoczeniu przynajmniej nie gorszym niż to, w którym dzisiaj żyjemy. Nie mamy prawa pogarszać życia poprzez kreowanie produktów, które wywierają negatywny wpływ na środowisko naturalne, na nasze otoczenie i na nasz klimat. Nie mamy takiego prawa i nikt go nam nigdy nie da. Dlatego też wszystkie proekologiczne inicjatywy traktujemy nie jak koszt, ale jak inwestycję. Inwestycję w przyszłość, która zwróci się w postaci czystszego klimatu, środowiska, lepszego życia. I do takich inwestycji zachęcamy wszystkie podmioty gospodarcze. Razem jesteśmy lepsi – mówi Bartosz Kalinowski, dyrektor zarządzający w spółce mieszkaniowej Skanska.

Cieszymy się, że nasza filozofia budowania świadomości środowiskowej, a także popularyzowanie oraz realizacja zielonych rozwiązań w zakresie nowoczesnego projektowania i budownictwa, zostały docenione przez kapitułę konkursu.

Orły „Rzeczpospolitej” to nagrody, których historia sięga 2001 roku. Wyróżnienia przyznawane są firmom należącym do wskazanych kategorii branżowych: produkcyjnej, finansowej, handlowej, infrastrukturalnej i usługowej. Orłami wyróżniane są wybitne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki. Z kolei Zielone Orły to nagrody, które w tym roku przyznano po raz pierwszy – stanowią one wyróżnienie dla firm za działania i wyjątkowe osiągnięcia o charakterze ekologicznym.