c

Skanska wybuduje w Skierniewicach nowy wiadukt wraz z okoliczną infrastrukturą drogową

Press release 22.12.2020 08:30 CET

Już pod koniec 2022 roku mieszkańcy Skierniewic oraz przejeżdżający przez miasto kierowcy będą mogli skorzystać z całkowicie nowego i w pełni bezkolizyjnego skrzyżowania z ruchem kolejowym. Wykonywany przez Skanska sześcioprzęsłowy wiadukt o długości 143 m (całość przebudowywanych dróg głównych i wiaduktu to około 1,2 km) zastąpi istniejący obecnie przejazd w poziomie szyn.

Podpisanie umowy w dniu 20201221_1_zdjęcie z archiwum miasta Skierniewice

- Realizowany przez nas obiekt zagwarantuje sprawną, a przede wszystkim bezpieczną przeprawę przez tory, a planowana, przylegająca do niego infrastruktura zwiększy komfort jazdy i poruszania się wszystkich użytkowników ruchu, kierowców, rowerzystów oraz pieszych – mówi Krzysztof Jelonek, Dyrektor Obszaru Budownictwa Inżynieryjnego Warszawa-Łódź, Skanska. – Cieszę się, że uczestniczymy w tej kluczowej dla Skierniewic inwestycji i przyczyniamy się do podnoszenia jakości życia jego mieszkańców.

Wartość umowy podpisanej 21 grudnia przez Skanska i miasto Skierniewice oraz PKP PLK wynosi ponad 37 mln PLN brutto. 143-metrowy wiadukt będzie się charakteryzował klasą obciążenia „A”, umożliwi poruszanie się pojazdów o masie 50 ton, a dzięki ścieżce rowerowej i projektowanym od ul. Plantowej schodom także rowerzystom i pieszym. Obiekt powstanie bezpośrednio nad obecnym przejazdem kolejowo-drogowym i torami linii kolejowej nr 1.

Z korzyścią dla społeczeństwa

Planowana w ciągu ulicy Zwierzynieckiej inwestycja znajduje się w miejscu łączącym dwie części Skierniewic, gdzie nasilenie ruchu kolejowego jest bardzo duże. W godzinach szczytu z uwagi na ilość przejeżdżających pociągów kierowcy są zmuszeni czekać na przejazd nawet do 30 minut. Dzięki wiaduktowi ruch ulegnie znacznemu usprawnieniu. Mieszkańcy Skierniewic oraz podróżujący przez miasto kierowcy skorzystają także na okolicznej infrastrukturze, w dużej mierze wybudowanej od podstaw. Skanska rozbuduje ulice Piłsudskiego i Zwierzyniecką na odcinku ok. 1,2 km od Kozietulskiego do Nowomiejskiej, wybuduje jedno duże rondo na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Kozietulskiego oraz dwa mniejsze, drogi serwisowe po obu stronach torów, a także m.in. połączenie ulic Plantowej z Listopadową. Zaplanowano również budowę parkingu dla 22 samochodów osobowych, 2 zatok autobusowych wraz z wiatami, oraz prawie 2 km chodników i ścieżki rowerowej. Zakres prac obejmie także przebudowę sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, i wygłuszających hałas ekranów akustycznych.

- Wspomniana inwestycja to jedno z ważniejszych drogowych zadań realizowanych w naszym mieście w ciągu ostatnich lat. Nowe rozwiązania wpłyną pozytywnie nie tylko na komfort, ale także na bezpieczeństwo uczestników ruchu. To ważne choćby w kontekście dojazdu służb ratunkowych do osiedli położonych za kolejowym przejazdem. Wiemy, że w takich sytuacjach ważna jest każda minuta. Nie sposób nie wspomnieć, że drogowe zadanie będzie realizowane przy wsparciu ogromnych funduszy zewnętrznych. Dofinansowanie, które pochodzi z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, jest rekordowym zastrzykiem zewnętrznych środków finansowych płynących do naszego miasta - podkreśla Krzysztof Jażdżyk, Prezydent Miasta Skierniewice.

Nowa organizacja ruchu

Ze względu na kolizyjność i powodowanie utrudnień w ruchu stary przejazd w początkowej fazie budowy zostanie zlikwidowany. Nowa organizacja ruchu zwiększy bezpieczeństwo na realizowanym odcinku. Obecny przejazd będzie zamknięty do końca lutego, a ruch z jednej części miasta do drugiej będzie odbywał się poprzez sąsiadujący przejazd kolejowy. Zostanie także wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu poprzez trzy objazdy do Skierniewic: z m. Łyszkowice przez Bełchów, z m. Maków przez Dąbrowice oraz z m. Maków przez Mokrą Lewą. Wszystkie roboty budowlane zostaną sfinalizowane z końcem 2022.