c

Skanska podsumowała rok na rynku mieszkaniowym

Press release 13.01.2021 08:00 CET

Nowe inwestycje, konsekwentne realizowanie ekologicznej misji i wellbeing w czasach niepewności. 2020 rok był prawdziwym wyzwaniem dla całego sektora biznesu. W spółce mieszkaniowej Skanska zastosowano holistyczne podejście i szereg rozwiązań, które pozwoliły deweloperowi zadbać o pracowników oraz sprawnie dostosować się do nowej rzeczywistości. W ten sposób udało się zapewnić terminowy przebieg wszystkich procesów zarówno w kontekście budów, jak i przekazania każdemu z klientów ich nowego mieszkania.

Infografika SRDP - Skanska podsumowała rok na rynku mieszkaniowym

Wyzwania, które pojawiły się w minionym roku, sprawiły, że sposoby osiągnięcia celów biznesowych musiały zostać na nowo zdefiniowane. Wprowadzony wiosną, a później jesienią, lock-down gospodarki, a także hybrydowa praca urzędów, niosły ze sobą ryzyko spowolnienia i wydłużenia procesów inwestycyjnych. Dlatego niezwykle istotne było wypracowanie efektywnego modelu działania, który umożliwił dostosowanie się do pandemicznej rzeczywistości i realizowanie projektów zgodnie z harmonogramami. W części obszarów wprowadzono nowe modele działania, które pozwalają realizować palny biznesowe zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Dzięki zmianom, część etapów procesu inwestycyjnego odbywa się nawet sprawniej. To zasługa, m.in. dobrej i sprawnej współpracy pomiędzy inwestorem i generalnym wykonawcą w ramach jednej Grupy Skanska. W niepewnej sytuacji gospodarczej, która obecnie panuje na rynku, niezależność biznesowa jest gwarantem bezpieczeństwa. 

- Kluczowe było zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i klientom. Na placach budowy dbaliśmy o przestrzeganie najwyższego reżimu sanitarnego, minimalizując ryzyko zakażenia koronawirusem. Wprowadzając bezkontaktowe odbiory mieszkań, czy też wirtualne spotkania z nabywcami inwestycji, udało się nam wypracować efektywny sposób przekazywania mieszkań naszym klientom. Podobnie było z łańcuchem dostaw – utrudnienia w transporcie zagranicznym sprawiły, że w dość krótkim czasie nawiązaliśmy współpracę z nowymi partnerami, którzy zapewnili nam dostęp do najwyższej jakości materiałów. Były to procedury, które z pewnością stanowiły fundament jednego z największych sukcesów w 2020 roku – realizacji projektów zgodnie z ustalonymi wcześniej harmonogramami – mówi Cezary Grzebalski, dyrektor ds. rozwoju projektów w spółce mieszkaniowej Skanska.

 

Obniżanie poziomu stresu

Pamiętając rok 2020, będziemy wspominać nieustanną zmianę, wiążące się z nią poczucie niepewności oraz towarzyszący wszystkim na co dzień stres. W tej sytuacji bardzo istotne staje się wzajemne zrozumienie zarówno na poziomie intencji, jak i komunikacji, aby nie eskalować niepotrzebnych konfliktów. Skanska zdecydowała się na kilka działań wspierających komunikację wśród pracowników, a także komunikację z klientami. Celem tych działań było budowanie relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu. Służyły temu m.in. cykliczne spotkania z pracownikami, na których była omawiana bieżąca sytuacja, podejmowane decyzje oraz zachęcanie do otwartej informacji zwrotnej. To także warsztaty dla całej firmy wspierające skuteczną komunikację oraz zaplanowane działania związane z szeroko pojętym wellbeing na rok 2021 wzmocniły zaufanie i efektywną pracę w zespołach.

- W dzisiejszych czasach należy obniżać poziom stresu i podwyższać poziom energii. Dlatego też mijający rok to czas właściwej komunikacji oraz kreatywnych, ale przede wszystkim bezpiecznych rozwiązań. Podobnie jak inni przedsiębiorcy, w 2020 roku zmierzyliśmy się z bardzo trudną sytuacją, niosącą ze sobą nieznane dotąd ryzyka zarówno dla firmy, jak i dla ludzi, którzy ją tworzą. Wartości reprezentowane w naszej firmie – bezpieczeństwo, współpraca, synergia – pozwoliły nam wdrożyć odpowiednią strategię. Co więcej, dobre wyniki badania satysfakcji i zaangażowania pracowników upewniły nas, że obraliśmy właściwy kierunek w skomplikowanym procesie oswajania zmian i przystosowywania się do nowej rzeczywistości. To nasza duża siła, z której z całą pewnością będziemy czerpać w 2021 roku – mówi Anna Ziniewicz, dyrektor ds. personalnych i zarządzania relacjami w spółce mieszkaniowej Skanska.

 

Mieszkania na miarę nowej rzeczywistości

Wydaje się, że w 2020 roku na trwałe zmienił się sposób myślenia o przestrzeniach do życia. Mieszkanie przestało być jedynie miejscem do odpoczynku, a stało się również domowym biurem, szkołą i uczelnią. W związku z tym zmieniły się potrzeby potencjalnych nabywców, którzy zaczęli zwracać uwagę na konkretne rozwiązania, zastosowane nie tylko w mieszkaniu, ale także na terenie całej inwestycji. Podział osiedla na strefę publiczną, półprywatną i prywatną, przestronne części wspólne, dostęp do terenów zielonych i rekreacyjnych – to tylko kilka z rozwiązań Skanska, które w 2020 roku stały się odpowiedzią na nową rzeczywistość i nowe potrzeby klientów.

- Zauważyliśmy, że klienci jeszcze większą wagę zaczęli przykładać do elementów osiedla, mających bezpośrednie przełożenie na poczucie bezpieczeństwa i komfort. Duże oddzielne balkony, zadbana i bujna zieleń, miejsca do spędzania czasu na świeżym powietrzu na terenie osiedla, układy mieszkań, które pozwalają na zaaranżowanie miejsca do pracy zdalnej – to tylko kilka z pożądanych rozwiązań, które przez pandemię zyskały jeszcze większe znaczenie w oczach klientów. W Skanska stosujemy je już od lat, więc tym bardziej cieszy nas fakt, że nasze standardy i jakość inwestycji spotykają się z coraz większym uznaniem nabywców – mówi Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska.

Realizacja misji środowiskowej

Grupa Skanska nieprzerwanie realizuje swoją środowiskową misję – jednym z jej głównych założeń jest widoczna redukcja, a w konsekwencji osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Cel realizują wszystkie spółki Skanska na świecie. Również w Polsce deweloper mieszkaniowy nie tylko rozwija zestaw nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań z zakresu zielonego budownictwa, ale również popularyzuje je poprzez certyfikowanie wszystkich inwestycji mieszkaniowych w systemie BREEAM.

 

- Zamierzamy przystąpić do kolejnych certyfikacji środowiskowych, które zyskają jeszcze większe znaczenie w 2021 roku. Zatem istotne będzie dla nas stosowanie w inwestycjach mieszkaniowych m.in.: paneli fotowoltaicznych, filtrów antysmogowych, systemów, które ułatwią zarządzanie energią w mieszkaniach i pozwolą mieszkańcom poczynić oszczędności na rachunkach za jej zużycie. Co więcej, wszystkie proekologiczne praktyki i działania, które podejmiemy w nowym roku, pozwolą nam również przybliżyć się do zrealizowania naszego zobowiązania środowiskowego – ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 50 proc. do 2030 roku, a w konsekwencji osiągnięcie zerowej emisji netto do roku 2045 dodaje Aleksandra Goller

  

Nowe inwestycje w stolicy

Osiedle Mickiewicza, Holm House, Jaśminowy Mokotów i Park Skandynawia to cztery osiedla Skanska, których kolejne etapy były realizowane w 2020 roku. Park Skandynawia to inwestycja łącząca funkcjonalność i skandynawską estetykę ze świetną lokalizacją i gotową infrastrukturą Gocławia. Jaśminowy Mokotów to z kolei bardzo kameralne miejsce do życia, otoczone zielonymi terenami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Osiedle Mickiewicza jest inwestycją o parkowym charakterze, potwierdzającą założenia idei tzw. otwartego osiedla. Z kolei Holm House to inwestycja w biznesowej części Mokotowa, charakteryzująca się wysokiej jakości architekturą, tworzącą spójną, urbanistyczną całość.

 

Nagrody branżowe

Niezwykle istotna dla Skanska jest świadomość środowiskowa, w zgodzie z którą, firma tworzy zrównoważone osiedla mieszkaniowe, co owocuje uznaniem w oczach ekspertów rynku budowlanego i nieruchomości. W 2020 roku spółka mieszkaniowa Skanska zdobyła szereg nagród i wyróżnień branżowych, m.in. Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy dla Osiedla Mickiewicza (etap 2); wyróżnienie „Lider Dostępności” dla Osiedla Mickiewicza (etap 2) oraz nagrodę PLGBC za najlepszą ekologiczną, mieszkaniową zabudowę wielorodzinną, tu również dla Osiedla Mickiewicza. Doceniane są projekty, ale też ludzie, którzy za tymi projektami stoją. Kapituła tegorocznej edycji konkursu Top Woman in Real Estate przyznała nagrodę Monice Melaniuk-Kopańskiej, liderce projektu Jaśminowy Mokotów, w kategorii green building & sustainability. Skanska zdobyła również tytuł Zielonego Orła „Rzeczpospolitej” za proekologiczną postawę oraz zobowiązanie wpisane w swoją misję. Dotyczy ono redukcji emisji gazów cieplarnianych o 50 procent do 2030 roku i zerowej emisji netto do roku 2045.