c

Skanska otrzymała WELL Health-Safety Rating dla 8 projektów jako pierwszy deweloper w Europie Środkowo-Wschodniej

Press release 20.01.2021 12:30 CET

Skanska uzyskała właśnie WELL Health-Safety Rating dla ośmiu inwestycji w Polsce, Rumunii i Czechach. Tym samym jest pierwszym deweloperem budynków biurowych w regionie, który spełnił najnowsze wymagania International WELL Building Institute (IWBI) dla jednocześnie zarejestrowanej grupy budynków. Certyfikacja ma szczególne znaczenie w kontekście powrotu do biur, stąd Skanska zamierza dążyć do uzyskania WELL Health-Safety Rating dla wszystkich swoich budynków biurowych.

Campus in Bucharest

W celu zapewnienia bezpieczeństwa miejsc pracy i przystosowania obiektów do wyzwań obecnej rzeczywistości, Skanska wprowadziła w swoich budynkach nowe standardy. Przede wszystkim wdrożono specjalne plany sanityzacji i dezynfekcji obiektów, nowe rozwiązania bezdotykowe, jak również systemy zarządzania jakością powietrza.  Podjęte środki i działania w zakresie bezpieczeństwa pozwalają na utrzymanie właściwych zasad dotyczących dystansu społecznego, tym samym zapewniając niezbędne bezpieczeństwo użytkowników budynków. Wszystkie te działania zdobyły uznanie International WELL Building Institute (IWBI), co w praktyce oznacza potwierdzenie, że osiem budynków Skanska spełnia wymagania najnowszego standardu WELL Health-Safety Rating. Certyfikowane zostały następujące projekty Skanska:

  • Pierwszy budynek projektu Wave w Gdańsku (Polska)
  • Budynek Spark B w Warszawie (Polska)
  • Dwa budynki Bramy Miasta w Łodzi (Polska)
  • Pierwszy budynek Equilibrium w Bukareszcie (Rumunia)
  • Drugi budynek Campus w Bukareszcie (Rumunia)
  • Pierwszy budynek Centrum Południe we Wrocławiu (Polska)
  • Parkview w Pradze (Czechy)

Łączna powierzchnia biurowa tych budynków wynosi ok. 162 000 m2. Projekty zweryfikowa­no m.in. pod kątem procedur czyszczenia i sanityzacji, programów gotowości na wypadek awarii oraz zarządzania jakością powietrza i wody. Aspekty te Skanska uwzględniła w swojej nowej ofercie „Care for Life Office Concept”, która obejmuje rekomendacje i doradztwo w zakresie zasad higieny, protokołów bezpieczeństwa, dostosowania istniejących tech­no­logii w budynkach Skanska oraz reorganizacji powierzchni biurowych.

W czasach pandemii, Skanska chce zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych biurpodkreśla Jacob Møller-Nielsen, wiceprezes ds. Centre of Excellence w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. –  Nie­za­leżnie od obecnej sytuacji, biura odgrywają ogromną rolę w tworzeniu kultury organi­zacyjnej, współpracy, a także utrzymywaniu relacji między pracownikami i między zespo­łami. Na długo przed pandemią wdrażaliśmy innowacyjne bezdotykowe technologie, które z czasem stały się standardem na naszych rynkachdodaje Jacob Møller-Nielsen. – Jesteśmy dumni, że osiem naszych projektów biurowych uzyskało WELL Health-Safety Rating. Dowodzi to nie tylko wysokiej jakości naszych powierzchni biurowych, ale także potwierdza, że wcześniej wdrożone rozwiązania zostały dostosowane do aktualnej sytuacji pandemicznej i odpowiadają na potrzeby naszych najemców i ich pracownikówmówi Jacob Møller-Nielsen.

– Gratulacje dla spółki biurowej Skanska za wiodącą postawę w dbaniu o bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników biur, czego dowodzi otrzymanie WELL Health-Safety Rating dla 8 budynków w Europie Środkowo-Wschodniej. Skanska skutecznie wprowadziła nowe, istotne standardy poparte badaniami naukowymi, zapewniając poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość powrotu do miejsca pracy swoim pracownikom i najemcom powiedziała Rachel Hodgdon, prezydent i CEO w International WELL Building Institute (IWBI).

WELL Health-Safety Rating to potwierdzony i zweryfikowany przez zewnętrznych ekspertów system oceny dla wszystkich nowych oraz istniejących typów budynków i obiektów. Koncentruje się na aspektach związanych z użytkowaniem, protokołach utrzymania, zaangażowaniu użytkowników i obsługi oraz planach awaryjnych. Został tak zaprojektowany, aby umożliwić właścicielom i zarządcom podjęcie niezbędnych kroków w celu priorytetowego traktowania zdrowia oraz bezpieczeństwa najemców, gości oraz obsługi. Głównym celem WELL Health-Safety Rating jest wsparcie przygotowań firm na powrót do biur w chwili obecnej, a także ułatwienie reakcji na potencjalne i przyszłe sytuacje kryzysowe. – Jedną z podsta­wowych wartości Skanska jest „Care for Life”. Poprzez uzyskanie WELL Health-Safety Rating chcemy pomóc w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy i zmniej­szeniu ryzyka zachorowania. Jako lider rynku chcemy udowodnić branży, że praca w biurach jest możliwa i bezpieczna, pomimo niesprzyjających okoliczności, w jakich dziś się znajdujemy dodaje Jacob Møller-Nielsen.