c

Skanska rozbuduje wały przeciwpowodziowe w Krakowie

Press release 28.01.2021 12:15 CET

19 stycznia budowlana spółka Skanska podpisała umowę, której przedmiotem jest rozbudowa wałów przeciwpowodziowych Wisły w Krakowie, a jej wartość to ponad 93 mln zł. Inwestorem jest PGW Wody Polskie.

Podpisanie umowy na rozbudowę wałów w Krakowie_20210119

W zakres inwestycji wchodzą trzy odcinki wałów rozciągające się kolejno od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni, od stopnia Przewóz do Suchego Jaru oraz od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz. Zrealizowane prace pozwolą na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krakowa, chroniąc kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców jego wschodnich rejonów.

Z korzyścią dla społeczeństwa

- Biorąc pod uwagę zachodzące zmiany klimatu i występowanie coraz bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych, zmodernizowanie wałów jest jednym z działań przeciwdziałających powodziom, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych. Po wybudowaniu przez naszą firmę zbiornika Świnna Poręba, wieloletniej inwestycji chroniącej Małopolskę przed nadmiarem wody w Wiśle, modernizacja wałów w Krakowie to kolejny niezwykle ważny dla nas projekt z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Tym ważniejszy, że realizowany wspólnie z Wodami Polskimi, partnerem, z którym współpracujemy i w innych częściach Polski, jak np. w Widawie, gdzie także budujemy wały przeciwpowodziowe – mówi Mirosław Podraza, dyrektor Obszaru Inżynieryjno-Kolejowego w Krakowie w Skanska.

Na inwestycji zyskają przede wszystkim mieszkańcy trzech krakowskich dzielnic: Podgórza, Czyżyn i Nowej Huty, a częściowo także gminy Wieliczka. To teren o powierzchni 31 km², a inwestycja pozwoli dodatkowo ochronić obiekty o strategicznym znaczeniu dla miasta (m.in. Elektrociepłownia Kraków w Łęgu, oczyszczalnie ścieków Płaszów oraz Kujawy, czy Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Giedroycia).

Ważną korzyścią dla mieszkańców Krakowa będzie także architektoniczne i estetyczne ujednolicenie wałów. Na ich koronie zbudowana zostanie całkowicie nowa nawierzchnia, dzięki czemu po zakończeniu inwestycji uzyskają one stałą geometrię i będą zdecydowanie bardziej dostępne pod względem rekreacyjnym.

Ponad 0,5 mln m3 gruntu zabezpieczy wały

Zakres prac obejmie łącznie ok. 20 kilometrów wałów, po ok. 10 km po obu stronach Wisły, a częściowo także na jej dopływie rzece Dłubni. Skanska przebuduje i rozbuduje istniejące wały, wraz z postawieniem przesłony hydroizolacyjnej, zbuduje także nowy odcinek wału cofkowego na Dłubni, a na ostatnim, trzecim odcinku, podwyższy koronę wałów.

Zbudowana zostanie także niezbędna infrastruktura, jak drogi eksploatacyjne, zjazdy i przejazdy wałowe, schody i chodniki, a kolidujące z pracami urządzenia infrastruktury technicznej, m.in.  wodociągowej, kanalizacyjnej czy energetycznej zostaną przebudowane.

- Duża część prac będzie polegała na uszczelnieniu istniejących wałów, co uda nam się osiągnąć głównie dzięki postawieniu przesłony hydroizolacyjnej oraz na zabezpieczeniu ich przed rozmyciem – to z kolei dzięki zastosowaniu bentomaty. Inwestycja jest dużym przedsięwzięciem logistycznym. Na jej teren zwieziemy ogromne ilości materiału, przede wszystkim ponad 0,5 mln m3 gruntu. Nie spowoduje to jednak znacznych utrudnień drogowych. Okresowo pojawią się one jedynie na
ul. Longinusa Podbipięty, na odcinku o długości ok. 1km, od mostu Wandy w kierunku rzeki Dłubni. Będą na nimi wprowadzane okresowe ograniczenia dla ruchu, jednak bez konieczności jego zamykania – mówi Bartosz Zimek, menadżer projektu z ramienia Skanska.

Realizacja projektu rozpocznie się już w lutym 2021, a prace zostaną ukończone w połowie 2022 roku.