c

Nowe fragmenty w ciągu ul. Kurlandziej w Poznaniu dostępne dla kierowców

Press release 16.06.2021 13:53 CET

W nocy z 14 na 15 czerwca kierowcom w Poznaniu zostały oddane do użytku nowe fragmenty w ciągu ul. Kurlandzkiej. Powstaje tutaj wiadukt nad ul. Krzywoustego. Prace o wartości ok. 16 mln zł netto na zlecenie Poznańskich Inwestycji Miejskich realizuje Skanska.

kurlandzka_wiadukt_vi.20-0114

Nowe fragmenty drogi, którymi w nocy z 14 na 15 czerwca przejechali pierwsi kierowcy obejmują zupełnie nowe ronda – powstały one w miejscu skrzyżowań ul. Kurlandzkiej z Wiatraczną i Bobrzańską.

Zmiany w okolicy Kurlandzkiej

Po udostępnieniu dla ruchu nowych rond, prace będą mogły rozpocząć się na tych odcinkach, którymi do tej pory poruszali się kierowcy. Utrzymany zostanie ruch jednokierunkowy, natomiast w rejonie ul. Kurlandzkiej i Wiatracznej zamknięty zostanie wjazd i wyjazd z osiedla Czecha. Ze względu na budowę nowych chodników i dróg rowerowych zmieni się też organizacji ruchu pieszego.

Cała inwestycja obejmuje rozbudowę ulicy Kurlandzkiej na skrzyżowaniu z ulicą Wiatraczną i z ulicą Bobrzańską wraz z przebudową wiaduktu nad drogą wojewódzką nr 433. Zakończenie budowy planowane do końca grudnia 2021.

Zaawansowane prace na wiadukcie

Nad ul. Krzywoustego w ciągu ul. Kurlandzkiej Skanska buduje nowy wiadukt. Będzie to konstrukcja czteroprzęsłowa z chodnikiem oraz ścieżką rowerową. - Prace postępują zgodnie z przyjętymi założeniami. Gotowe są już podpory i filary wiaduktu, a obecnie układane są belki mostowe, bardzo ważne elementy konstrukcji. Dobrze widoczne są również fragmenty nowych rond i dróg po obu stronach wiaduktu. Trwają także przygotowania do wykonania odcinka magistrali wodociągowej – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

- Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej była niezbędna – mówi Jarosław Kowalski, Menadżer Projektu, Skanska. – Wszystko przez zły stan techniczny starego obiektu, który ze względów bezpieczeństwa nie pozwalał już na dalszą eksploatację.

Sprawniejszy przejazd

Inwestycja na ul. Kurlandzkiej w realny sposób przyczynia się do poprawy infrastruktury miejskiej Poznania. Nowo wybudowane ronda pozwolą na upłynnienie ruchu na skrzyżowaniach, a nowe ścieżki rowerowe i chodniki oraz szersze ciągi komunikacyjne na wiadukcie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na tym odcinku.