c

Skanska przebuduje DW 579

Press release 06.08.2021 10:24 CET

Skanska podpisała umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń – Błonie. Kompletna przebudowa prawie 5 km drogi obejmuje jej poszerzenie, dobudowę chodników, ścieżek rowerowych, wjazdów do obsługi przyległych terenów oraz budowę sieci infrastruktury podziemnej. Czas przewidziany na wykonanie zadania to 18 miesięcy.

fot. Weronika Sawicka

- Podpisana dziś umowa obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej 579. Wykonanie przewidzianego projektem zakresu prac wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu – mówi Krzysztof Jelonek, dyrektor obszaru Budownictwa Inżynieryjnego, budowlana spółka Skanska. – To kolejna inwestycja wykonywana przez Skanska we współpracy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie, realizowana z korzyścią dla kierowców i lokalnej społeczności.


Z korzyścią dla użytkowników ruchu

Skanska przebuduje drogę wojewódzką nr 579 na odcinku od km 22+600 do km 27+290. Spółka rozbierze całkowicie drogę główną i wykona ją w nowej konstrukcji. Nowa droga będzie poszerzona do 7 m (dwa pasy ruchu o szerokości każdy 3,5 m). W ramach projektu generalny wykonawca wykona nowe chodniki i ścieżki rowerowe, na całej długości przebudowywanego odcinka drogi. Skanska zrealizuje także nową nawierzchnię na wjazdach, przepusty pod wjazdami i jezdnią główną oraz rowy. Dzięki nowym urządzeniom bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowaniu poziomemu droga będzie czytelna i przewidywalna dla wszystkich użytkowników ruchu. Wartość umowy wynosi prawie 21 mln PLN netto. 

- Środki na realizację tego zadania mieliśmy zabezpieczone w budżecie od kilku lat. Początkowo planowaliśmy zrealizować inwestycję w systemie „projektuj buduj”, jednak dwa razy og��oszony przez nas przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia. Ostatecznie, projekt wykonawczy został wykonany oddzielnie i dopiero w czwartym postępowaniu został wybrany wykonawca realizacji tej inwestycji. Miejmy nadzieję, że teraz już nic nie stanie na przeszkodzie a roboty drogowe zostaną  zrealizowane w terminie. Mieszkańców i kierowców prosimy o wyrozumiałość - mówi Grzegorz Obłękowski dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Doświadczenie Skanska

Skanska ma bogate doświadczenie w zakresie budownictwa inżynieryjnego w Polsce i na świecie. W ostatnich latach w województwie mazowieckim firma, dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, rozbudowała m.in. DW 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice, DW 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów – Duchnów a także DW 888 relacji Święcice - Myszczyn – Zaborów. Ponadto, Skanska zrealizowała i realizuje w województwie mazowieckim liczne projekty dla innych klientów.  Na początku roku, dla Miasta Warszawy, spółka zakończyła realizację ul. Wał Miedzeszyński - połączenie z Południową Obwodnicą Warszawy. Aktualnie Skanska buduje w Warszawie wiadukty na Trasie Łazienkowskiej przy Agrykoli oraz rozbudowuje ulicę Wybrzeże Helskie.