c

Skanska wśród firm najbardziej przyjaznych kobietom według magazynu Forbes

Press release 08.12.2021 09:51 CET

Skanska znalazła się w prestiżowym rankingu „World’s Top Women Friendly Companies in 2021” magazynu Forbes, który wyróżnia najbardziej przyjazne kobietom firmy. Spółka zajęła 4. miejsce na liście 300 przedsiębiorstw, osiągając najlepszy wynik wśród firm z branży nieruchomości.

Ranking najbardziej przyjaznych kobietom firm na świecie opracowali dziennikarze Forbes we współpracy z firmą badawczą Statista. Jego celem była identyfikacja przedsiębiorstw wyróżniających się pod względem wsparcia udzielanego kobietom zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Ranking został opracowany na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 85 tysięcy kobiet z 40 krajów, które poproszono o ocenę firm według takich kryteriów, jak m.in. równość wynagrodzenia czy urlopy rodzicielskie. Pod uwagę wzięto również system zarządzania i strukturę firmy. Uczestniczki badania zapytano o skutecz­ność pracodawcy w radzeniu sobie z różnymi kwestiami w zakresie równości płci oraz o sposoby jej promowania. Badanie przeprowadzono anonimowo w formie online.

– W Skanska od zawsze przykładamy ogromną wagę do tworzenia przyjaznej kultury organizacyjnej, dzięki której nasi pracownicy będą mieli poczucie bezpieczeństwa i równego traktowa­nia. Zapewnienie zróżnicowanego i inkluzyw­nego środowiska pracy jest dla nas priorytetem, który realizujemy m.in. poprzez niwelowanie różnic w zakresie wynagradzania kobiet i mężczyzn w spółce biurowej Skanska w regionie CEE. Dążymy również do zapewnienia właściwej reprezentacji płci na wszystkich szczeblach i we wszystkich działach. W przypadku naszej jednostki biznesowej zwracamy szczególną uwagę na wyrównanie proporcji płci w obszarach inżynieryjnym i finansowym, co nie jest zbyt powszechne w tych branżach, w których tradycyjnie przeważa liczba mężczyzn. Zdajemy sobie jednak sprawę, że przed nami długa droga – wciąż dostrze­g­a­my aspekty wymagające dopracowania. Dlatego stale dążymy do poprawy, by nasza firma stawała się jeszcze lepszym miejscem pracy dla wszystkich pracowników – podkreśla Karolina Radziszewska, wiceprezeska wykonawcza ds. zasobów ludzkich w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

– W Skanska wspieramy kobiety w ich rozwoju osobistym i zawodowym choćby poprzez zaangażowanie w programy mentorskie. Fakt, że zostaliśmy uznani za jedną z czterech najlepszych pod tym względem organizacji na świecie, jest dla nas dodatkową inspiracją do dalszych działań ukierunkowanych na zapewnienie miejsca pracy opartego na szacunku i równości, w którym nikt nie boi się być w pełni sobą – podsumowuje Karolina Radziszewska.

Skanska angażuje się w liczne inicjatywy z zakresu tworzenia zdrowych i inkluzywnych warunków pracy dla wszystkich pracowników. Różnorodność i integracja należą do najważniejszych filarów kultury Skanska. W tym roku przeprowadziliśmy serię szkoleń rozwijających umiejętności zarządcze wśród naszych pracowników zatrudnionych w spółce biurowej Skanska w regionie CEE. Zapewniliśmy im dostęp do wiedzy i możliwość zdobycia doświadczenia, które pozwolą skutecznie zarządzać zespołami – bez względu na to, jak bardzo są zróżnicowane pod względem orientacji seksualnej, wieku, płci, sprawności fizycznej, rasy, religii czy pochodzenia. Ponadto Skanska regularnie organizuje badania satysfakcji pracowników, gdzie ważnym tematem jest sposób postrzegania przez kobiety i mężczyzn ich środowiska pracy – to pozwala identyfikować obszary wymagające dalszego udoskonalenia. Warto też wspomnieć, że w Skanska  mężczyź­ni otrzymują dwa dodatkowe tygodnie urlopu ojcowskiego, co wciąż nie jest standardem na rynku.

Pobierz

Kontakty

Skontaktuj się z: Aleksandra Markiewicz, HR Manager/Business Partner