c

Skanska i ABSL wspólnie na rzecz rozwoju i promocji ESG

Press release 31.01.2022 09:21 CET

Spółka biurowa Skanska w CEE nawiązała strategiczną współpracę ze Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) i objęła funkcję partnera programowego ABSL w ramach obszaru ESG (Environmental, Social, Corporate Governance), związanego z ładem środowiskowym, społecznym i korporacyjnym. 

ESG

W ramach współpracy spółka biurowa Skanska zrealizuje szereg działań wspierających ABSL i firmy członkowskie w zakresie ESG. Pomogą one w analizowaniu i ograniczaniu wpływu na środowisko naturalne (E), prowadzeniu działalności społecznie odpowiedzialnej (S) oraz wdrażaniu ładu korporacyjnego (G). Wśród zaplanowanych aktywności jest m.in. seria szkoleń online i publikacji poświęconych zrównoważonemu rozwojowi, w ramach których eksperci Skanska i zaproszeni goście zaprezentują inspirujące i praktyczne rozwiązania ze swojej praktyki biznesowej. Skanska przeprowadzi również wśród zrzeszonych w ABSL firm badanie potrzeb w zakresie ESG i ich gotowości do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. ESG będzie również motywem przewodnim zaangażowania spółki biurowej Skanska w trakcie największego w Polsce spotkania firm z branży nowoczesnych usług biznesowych – ABSL Summit. 

– W grupie Skanska mamy jasno zdefiniowane cele zrównoważonego rozwoju. Do 2045 roku osiągniemy neutralność emisyjną w zakresach własnych jak i w łańcuchu wartości, natomiast do 2030 zredukujemy emisję dwutlenku węgla o 70% w ramach emisji własnych. Czujemy się odpowiedzialni za środowisko, gdyż mamy świadomość, że budownictwo odpowiada za 40% globalnych emisji gazów cieplarnianych. Od lat dokładamy wszelkich starań, aby podejmować miarodajne akcje na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przykładem jest posiadana przez Skanska prestiżowa akredytacja według globalnego standardu Science Based Targets, która potwierdza zgodność naszych celów z ogólnoświatowym celem klimatycznym dotyczącym powstrzymania wzrostu temperatury o więcej niż 1,5oC do 2050 roku. Partnerstwo z ABSL daje nam możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z firmami z sektora nowoczesnych usług biznesowych, uczenia się od nich oraz wspierania ich w dążeniu do realizacji ich własnych celów zrównoważonego rozwoju, a przez to w budowaniu bardziej przyjaznego świata. Aby osiągnąć cele wpracowane w ramach Porozumienia Paryskiego wszyscy uczestnicy rynku powinni działać razem – dlatego tak ważna jest wymiana wiedzy i edukacja mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska i CEO spółki biurowej Skanska w regionie CEE.

Kwestie związane z ESG mają coraz większy wpływ na decyzje biznesowe i inwestycyjne firm i instytucji. Ma to związek nie tylko z rosnącą świadomością w zakresie zrównoważonego rozwoju i wpływu działalności na środowisko, lecz także z międzynarodowymi wymogami dotyczącymi raportowania w zakresie ESG. Strategie firm, niezależnie od ich wielkości, będą ściśle związane ze zrównoważonymi praktykami oraz współpracą z tymi podmiotami, które spełniają wymagania pod kątem środowiskowym, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego. 

– Ambicją ABSL jest, aby sektor nowoczesnych usług biznesowych rozwijał się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, uwzględniając potrzeby przyszłych pokoleń. Z analiz ABSL wynika, że zrównoważony rozwój jest szczególnie widoczny na poziomie dostępu do zielonych biur, e-mobilności oraz rosnącej świadomości w kwestiach związanych ze środowiskiem. Stąd tak ważne stały się czynniki ESG, które nadają kierunek rozwojowi gospodarki i które już dziś mają duży wpływ na decyzje inwestorów. Doceniamy wieloletnie doświadczenie i ekspertyzę Skanska w zakresie zielonego budownictwa, bezpieczeństwa i etyki biznesu. To partner, który wzbogaci nasz przekaz i wzmocni działania w kluczowym dla nas obszarze – mówi Agnieszka Orłowska, Vice-President ESG, ABSL.

Pobierz