c

Odpowiedzialna rewolucja w nieruchomościach. Zrównoważony rozwój w 2022 to nowe regulacje prawne i wymagania inwestorów

Press release 07.03.2022 16:02 CET

Zrównoważony rozwój jest odmieniany przez wszystkie przypadki, przy czym coraz wyraźniej widać, że jest nie tylko trendem, ale też nowym sposobem myślenia o biznesie. Możemy się tym przekonać na bazie lektury raportu ThinkCo pt. “Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości”, który stanowi najbardziej aktualne kompendium wiedzy o zrównoważonym rozwoju w nieruchomościach. - Mnogość regulacji, pojęć i nowinek może przytłaczać. Nie zwalnia to nas jednak z konieczności dostosowania się do coraz wyraźniej artykułowanych wymagań otoczenia. Ci, którym się to uda, pozostaną konkurencyjni w nowej rzeczywistości - mówi Przemysław Chimczak-Bratkowski, partner w ThinkCo.

Raport “Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości”

Opracowany przez firmę doradczą ThinkCo, raport pt. “Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości” zbiera w jednym miejscu najistotniejsze informacje z punktu widzenia inwestycji odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie. Tłumaczy, co oznacza zrównoważony rozwój, co go motywuje, z czym się zmagamy i za pomocą jakich rozwiązań możemy sprostać oczekiwaniom otoczenia. Objaśnia też regulacje prawne, opisuje certyfikacje oraz podaje przykłady zielonych technologii, budynków i inspiracji z Polski i ze świata.

Droga do net-zero 

Uwaga skupiona na branży wynika przede wszystkim z obciążenia ekologicznego wywołanego jej działalnością. Budownictwo jest najbardziej materiałochłonnym sektorem gospodarki i zużywa ponad 50% światowej produkcji stali. Sektor odpowiada też za 30% globalnej emisji gazów cieplarnianych i zużywa ok. 40% całkowitej energii. Wynika to także z ekologicznych kosztów użytkowania obiektów - niemal 75% budynków w Europie wykazuje niską efektywność energetyczną. 

- W Skanska aktywnie działamy na rzecz obniżenia śladu węglowego w ramach realizacji naszych ambitnych celów klimatycznych, które zakładają osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2045 roku. Jako największy deweloper biurowy w Europie świadomie i konsekwentnie wdrażamy innowacje, które pomagają w redukcji emisji CO2 nie tylko na etapie użytkowania budynków, lecz także w momencie ich budowania komentuje Jacob Møller-Nielsen, wiceprezes ds. Centre of Excellence w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Społeczeństwo dojrzewa do zrównoważonego rozwoju 

Firmy myślą, że są postrzegane jako znacznie bardziej odpowiedzialne niż w rzeczywistości są odbierane. 65% organizacji twierdzi, że ich klienci są w wysokim stopniu świadomi podejmowanych przez nie inicjatyw środowiskowych i społecznych. Rzeczywistość wygląda jednak dużo gorzej. 49% konsumentów twierdzi, że nie mają żadnych informacji, aby zweryfikować deklaracje zrównoważonego rozwoju w produktach firm, a 44% nie wierzy w te deklaracje. Jednocześnie zrównoważone praktyki są postrzegane jako pożądane przez najemców, klientów i pracowników we wszystkich segmentach rynku nieruchomości. 

ESG, czyli rosnąca presja biznesowa 

Jak zauważają autorzy raportu, potrzeba kompleksowego podejścia do zrównoważonego rozwoju przejawia się w biznesie popularnością koncepcji ESG. Według badania przeprowadzonego przez Association of Investment Companies 40% doradców inwestycyjnych uważa, że projekty kładące nacisk na ESG prowadzą do wyższych zwrotów. Podobnie uznawało 56% zarządzających funduszami w ankiecie Research in Finance oraz ok. 40% inwestorów w badaniu Deutsche Bank Research. 

Nowe regulacje - taksonomia UE 

Raport poświęca wiele uwagi regulacjom prawnym, które otrzymują w ostatnich latach coraz bardziej precyzyjne i szczegółowe zapisy. Narzędziem, które już od tego roku wpłynie na działalność wielu branż, jest unijna taksonomia. Ma ona zapewnić jednolitą terminologię w raportowaniu oraz zapobiegać zjawisku „greenwashingu” poprzez wprowadzenie jednoznacznych kryteriów oceny, czy dana działalność jest zrównoważona środowiskowo - a tym samym, finansowanie których z nich jest bardziej bezpieczne długofalowo. 

Inwestorzy muszą liczyć się z tym, że wyniki raportów taksonomicznych będą stanowić podstawę oceny ryzyka inwestycyjnego. Przewiduje się, że od 2022 r. obowiązek raportowania będzie obejmował ponad 5 tys. firm, a od 2026 - ponad 50 tysięcy. Co ważne, obowiązek taksonomiczny nie spoczywa tylko na firmach zarejestrowanych w Unii Europejskiej (UE), ale na wszystkich organizacjach, które chcą działać w granicach Wspólnoty. 

Od tego roku funkcjonować zaczyna tzw. „zielona taksonomia”, poświęcona sześciu celom środowiskowym. Jednocześnie planowane jest stworzenie „brązowej taksonomii”, która będzie się skupiać na aktywnościach negatywnie wpływających na realizację celów klimatycznych UE. Rozpoczęły się także prace nad „taksonomią społeczną”, a ostatecznie wszystkie te opracowania stworzyć mają jedno narzędzie taksonomii, która będzie odnosić się w pełni do aspektów ESG. 

Pełna wersja raportu “Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości” dostępna jest do pobrania pod linkiem: https://thinkco.pl/ 

– koniec – 

Więcej informacji: 

Przemysław Chimczak-Bratkowski 

Partner w ThinkCo 

e-mail: Contact 
tel. 503 550 513  

 

Autorzy Raportu 

ThinkCo to niezależna instytucja doradcza specjalizującą się w zmianach zachodzących na rynku nieruchomości. Pomaga usprawniać stare i wdrażać nowe rozwiązania biznesowe przez tworzenie kompleksowych strategii, standardów i wytycznych oraz dobór odpowiednich metod komunikacji. Realizuje też działania badawcze, publikacyjne i wizerunkowe skupiając się na potrzebach zmieniających się rynku i społeczeństwa. 

Partner merytoryczny 

JW+A to zespół ekspertów w zakresie zielonego budownictwa, specjalizujący się w certyfikacji LEED i BREEAM budynków nowych oraz istniejących, analizach specjalistycznych oraz doradztwie w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu inwestycji. Firma w 2021 roku zrealizowała 84 certyfikacji LEED, BREEAM i WELL w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, co przełożyło się na ponad 1 000 000 m2 certyfikowanej powierzchni. 

Partnerzy strategiczni  

Panattoni jest filią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych na świecie, który prowadzi działalność w 26 oddziałach w Ameryce Północnej i Europie. Na Starym Kontynencie Panattoni obecne jest od 2005 roku, gdzie pochwalić się może projektami o łącznej powierzchni ponad 14 mln mkw., z czego ponad połowa przeszła certyfikację środowiskową w wybranych systemach BREEMA, LEED lub DGNB.  

Skanska jest innowacyjnym deweloperem zielonych, ponadczasowych budynków biurowych. Projekty biurowe Skanska są certyfikowane w systemie LEED, WELL Core & Shell, a także WELL Health-Safety Rating. Oprócz tego nowe inwestycje Skanska w Polsce posiadają certyfikat „Obiekt bez barier”. Spółka biurowa Skanska działa w Polsce od 1997 roku. Prowadzi działalność w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Trójmieście. 

Torus to firma deweloperska z Gdańska. Przez 20 lat działalności dostarczyła na trójmiejski rynek ponad 160 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, choć w swoim portfolio ma też inwestycje hotelowe i magazynowe. Ekologia, odpowiedzialność społeczna, edukacja – to trzy filary CSR głęboko zakorzenione w strategii biznesowej Torusa. Widoczne są one zarówno w sferze produktowej, jak i w wielu aktywnościach okołobiznesowych. 

Kontakty

Skontaktuj się z: Sylwia Kaczmarek, Menadżer ds. Marketingu i Komunikacji