c

Menadżerskim okiem: praca hybrydowa najlepszym łącznikiem między życiem zawodowym i rodzinnym

Press release 23.03.2022 09:00 CET

Pandemia koronawirusa w oczywisty sposób wpłynęła na konieczność przeorganizowania stylu pracy, co dotknęło między innymi pracowników mających dzieci. Dziś na rynku dominuje model hybrydowy, który łączy zalety home office i pracy w biurze. Business Link i Skanska dzielą się wnioskami z raportu „Zmiany stylu pracy wynikające z pandemii”, którego celem było sprawdzenie jak na pracę hybrydową zapatruje się kadra menadżerska.

biuro

Jedną z największych zalet pracy w domu, którą wskazywali ankietowani jest elastyczność. Zdaniem menadżerów i menadżerek, to ważny aspekt sprzyjający pogodzeniu opieki nad dziećmi z obowiązkami zawodowymi. Jednocześnie przyznają oni, że praca zdalna znacząco zaburzyła work-life balance. Jest to szczególnie istotne w przypadku rodziców, którzy mają problem z odizolowaniem się od dzieci i obowiązków domowych w trakcie pracy (np. ze względu na zdalne nauczanie czy brak odpowiedniej ilości pomieszczeń w domu). Wśród kluczowych korzyści związanych z pracą zdalną wymieniana jest także oszczędność czasu – brak konieczności dojazdów do biura czy możliwość przeprowadzenia spotkań biznesowych w formie online stanowią duże ułatwienie dla pracowników.  

Utracona „magia przerwy” 

Home office wpływa niekorzystnie na kulturę organizacyjną firmy. Przykładem mogą być nowo zatrudnione osoby, które często odczuwają brak poczucia przynależności do zespołu. Z odpowiedzi badanych wynika też, że odizolowanie od biura przekłada się na pogorszenie synergii działań i procesów twórczych. Ankietowani wspominają także o pozbawieniu się tzw. „magii przerwy”, rozumianej jako przerwa na kawę i korytarzowe rozmowy, które były okazją do odetchnięcia od pracy, a jednocześnie załatwienia przy okazji innych, również ważnych spraw. Brak takich przerw wiąże się też z poczuciem większego zmęczenia i zmniejszoną efektywnością pracy. 

– W pandemii odkryliśmy, że emocje w biznesie istnieją i że nie należy ich lekceważyć. Doceniono menadżerów, którzy czują i adresują uczucia. Empatia skróciła dystans w relacji pracownik-przełożony pokazując, że po drugiej stronie ekranu znajduje się też człowiek, który w pandemii ma podobne wyzwania, uczucia i frustracje jak my sami. Pracownik przestał być zasobem. Teraz jest najważniejszy. Stanął na podium ponad modną innowacją, technologią i optymalizacją. Bo te słowa okazały się znaczyć nic bez jego udziału – zauważa Olga Kozierowska, Prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. 

Hybryda odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby pracowników 

Model hybrydowy coraz częściej staje się dominującym stylem pracy. Co ważne, dzieje się tak nie tylko ze względu na wciąż niepewną sytuację pandemiczną i związane z nią ograniczenia sanitarne, ale również z uwagi na świadomie obraną strategię działania przez poszczególne firmy. Hybryda okazuje się być odpowiedzią na nowe oczekiwania pracowników ukształtowane w wyniku pandemii, pozwalając na korzystanie z mocnych stron pracy zdalnej i stacjonarnej. Potwierdzają to m.in. wyniki grudniowego badania Skanska przeprowadzonego wśród pracowników biurowych, które pokazały, że dla co drugiego Polaka najbardziej preferowanym modelem pozostaje właśnie praca hybrydowa zaznacza Ewelina Kałużna, Head of Strategic Workplace Advisory w Skanska oraz Dyrektor Zarządzająca w Business Link. 

Ciekawym odkryciem jest fakt, że elastyczne podejście do czasu pracy okazało się kluczowym aspektem, który uchronił rodziców przed masowym korzystaniem ze zwolnień na opiekę nad dziećmi. – Jak wynika z perspektywy osób na menadżerskich stanowiskach, rodzina stała się nowym towarzyszem w wykonywaniu zawodowych obowiązków – obecność dzieci podczas rozmów online czy szczekający pies w tle są teraz czymś zupełnie normalnym – dodaje Magdalena Ujda-Tarczyńska, Menadżerka ds. komunikacji korporacyjnej w spółce biurowej Skanska w regionie CEE. 

Respondenci jako główny plus modelu hybrydowego wskazują wolność i możliwość podjęcia decyzji. Jak twierdzą, takie rozwiązanie daje poczucie swobody oraz większego panowania nad swoim życiem zawodowym i prywatnym, a także umożliwia wypracowanie na nowo rytmu dnia dopasowanego do własnych potrzeb.  

Dwa rodzaje pracy hybrydowej: ograniczony i nieograniczony 

Zdaniem ankietowanych menadżerów i menadżerek można wyróżnić dwa style pracy hybrydowej: ograniczony i nieograniczony. Pierwszy opiera się na narzuconej odgórnie liczbie dni w danym przedziale czasowym, natomiast drugi – na braku ustaleń w tym zakresie. Badani podkreślają, że styl ograniczony jest w jakimś stopniu zaprzeczeniem swobody, którą ma zapewniać hybrydowy model pracy, z kolei styl nieograniczony wiąże się z pewnymi zagrożeniami w kontekście zarządzania pracą zespołów. 

Praca hybrydowa wymaga elastyczności również od strony zarządzania zespołami. Pracownicy oczekują pewnego kompromisu w zakresie ustalania dni pracy z domu i w biurach, tymczasem pracodawcy mogą nie zawsze dawać im wystarczająco dużo swobody. Tylko 19% polskich pracowników przyznało, że ma całkowitą swobodę w zarządzaniu pracą z domu i z biura. Takie podejście wynika z kultury organizacyjnej w naszym kraju, ale warto podkreślić, że oczekiwania pracowników to jedno, ważne jest również zachowanie skuteczności operacyjnej biznesu. Można powiedzieć, że poszukiwanie najbardziej optymalnego, zadowalającego obie strony rozwiązania jest obecnie jednym z największych wyzwań stojących przed pracodawcami, tym bardziej że praca w tym modelu zostanie z nami na dłużej – mówi Magdalena Ujda-Tarczyńska.  

Nowy styl pracy a wyzwania 

Jak twierdzą respondenci, nowy styl pracy wiąże się także z pewnymi wyzwaniami. Wśród nich znalazły się m.in. ograniczone możliwości w zakresie wsparcia pracownika w przejściu na model zdalny i zarządzanie wynikającymi z tego utrudnieniami. Ponadto według badanych niełatwym zadaniem jest również zarządzanie zespołem, który pracuje częściowo w domu, a częściowo w biurze. Dużym wyzwaniem okazało się też dostosowanie biura do hybrydowego modelu pracy. 

– Powierzchnie typu flex, przed pandemią były okazjonalnie brane pod uwagę przez największych klientów w kontekście tworzenia przestrzeni w biurach. Dziś stają się kluczowym elementem strategii hybrydowego modelu pracy. Korporacyjny model organizacji oparty jedynie o tradycyjną siedzibę i domy pracowników nie jest idealnym rozwiązaniem. Nie dziwi już więc zwiększone zainteresowanie elastycznym zarządzaniem miejscami pracy. W Skanska i Business Link już dawno dostrzegliśmy potencjał synergii dewelopera i operatora flex pod kątem dostosowania biur do dzisiejszych potrzeb. Efektem tej współpracy jest m.in. nasza oferta hybrydowa, tzw. core & flex, która stanowi doskonałe uzupełnienie i alternatywę między biurem z limitowanym dostępem a domem – wskazuje Ewelina Kałużna. 

Skuteczna wirtualna komunikacja i waga dodatkowych benefitów 

Badani rekomendują podjęcie kilku kroków, które pomogą usprawnić komunikację online i osiągnąć pod tym kątem większą równowagę. Wśród propozycji pojawiły się m.in. piątki bez spotkań, skrócony czas trwania konferencji, dokładna selekcja uczestników spotkań oraz obowiązek włączonych kamer, by mieć wgląd w stopień zaangażowania odbiorców. 

Osoby pełniące menadżerskie funkcje wyszczególniły też potrzebę dostarczenia dodatkowych benefitów dla pracowników. W przypadku niektórych firm kierowanych przez respondentów takie benefity już funkcjonują. Dla osób mających dzieci pomocne okazały się dofinansowanie do 100% płatnego urlopu czy dodatkowe płatne dni wolne. Ważnym obszarem dla organizacji stał się także komfort psychiczny i fizyczny wszystkich pracowników. W części firm poszerzono pakiety programów pomocy pracownikom, a także zorganizowano dodatkowe szkolenia i warsztaty (również dla dzieci pracowników) czy konsultacje psychologiczne. Tego typu aktywności były szczególnie ważne dla osób mieszkających samotnie, dla których izolacja była najbardziej dotkliwa. 

O badaniu 

Badanie powstało na zlecenie Business Link oraz spółki biurowej Skanska. W ramach jakościowego badania przeprowadzono pogłębione wywiady indywidualne pośród osób na menadżerskich stanowiskach z różnych branż, m.in. nieruchomościowej, IT, HR, energetycznej czy finansowej. Partnerem Badania jest Fundacja “Sukces Pisany Szminką”. 

Pobierz