c

Skanska z tytułem międzynarodowego lidera zrównoważonego rozwoju

Press release 25.05.2022 15:00 CET

Postępy poczynione przez Skanska w realizacji celów ograniczania emisji dwutlenku węgla zyskały międzynarodowe uznanie wraz z uwzględnieniem firmy na liście “Europe Climate Leaders 2022”, opublikowanej przez redakcję Financial Times i firmę analityczną Statista.

Skanska | “Europe Climate Leaders 2022"

Druga edycja tej listy prezentuje ponad 400 europejskich przedsiębiorstw, które osiągnęły największą redukcję intensywności emisji gazów cieplarnianych (GHG) w ramach swojej podstawowej działalności* w okresie pięciu lat. Firmy uwzględnione w tym zestawieniu zostały wyłonione przez autorów listy w wyniku szczegółowej analizy danych pochodzących z ponad 4000 przedsiębiorstw i działań, które podejmują w celu redukcji emisji.

Cele zgodne z metodami naukowymi i znaczne doświadczenie w raportowaniu

Skanska dąży do redukcji własnych emisji dwutlenku węgla (zakres 1 i 2) o 70 procent oraz emisji z zakresu 3 o 50 procent w ramach swoich operacji związanych z tworzeniem projektów do 2030 roku. Do 2045 roku chce osiągnąć neutralność emisyjną. Jak dotąd firma zredukowała emisje o 46 procent w ramach swojej działalności w porównaniu z 2015 rokiem, przyjętym za punkt odniesienia.

Cel klimatyczny Skanska posiada akredytację Science Based Targets initiative (SBTi). Potwierdza on, że, dążąc do jego osiągniecia, firma przyczynia się do realizacji celu Porozumienia Paryskiego, a mianowicie do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopni Celsjusza.

Skanska ma 25-letnie doświadczenie w raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju. W 1997 roku rozpoczęła publikację informacji nt. swojego wpływu na środowisko naturalne w formie raportu środowiskowego. W 2002 roku rozwinięto zakres raportowania o aspekty społeczne i związane z ładem korporacyjnym na łamach raportów poświęconych zrównoważonemu rozwojowi, które były publikowane do 2018 roku. Od 2019 roku informacje nt. zrównoważonego rozwoju są publikowane razem z wynikami finansowymi na łamach raportu rocznego spółki, co odzwierciedla strategiczne znaczenie tego obszaru funkcjonowania firmy.

“W Skanska mamy długoterminowe doświadczenie w podejmowaniu wymiernych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Aspekty środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG) są integralną częścią planowania i realizacji naszych projektów w ich pełnym cyklu życia. Począwszy od rozważań na etapie zakupu działki, przez dobór materiałów budowlanych o obniżonym śladzie węglowym i projektowanie z uwzględnieniem zasad gospodarki w obiegu zamkniętym, po korzystanie z przyjaznych klimatowi i użytkownikom elementów wyposażenia wnętrz biur i zapewnienie wydajnego funkcjonowania projektów. Zrównoważony rozwój jest częścią naszej strategii biznesowej, jest jednym z czynników wpływających na większą wartość naszych projektów”, mówi Jacob Møller-Nielsen, Executive Vice President Center of Excellence w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Budynki biurowe Skanska są projektowane i budowanie zgodnie z zasadami ESG. Firma tworzy przestrzenie do pracy, które wspierają zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników i gości. Stosuje najwyższe standardy etyczne i tego samego oczekuje od swoich podwykonawców i dostawców, wdraża przyjazne klimatowi rozwiązania na każdym etapie tworzenia projektu, przyczynia się do rozwoju lokalnych społeczności i wspiera ich potrzeby. „Działając w ten sposób, zmierzamy do realizacji naszych własnych aspiracji w obszarze zrównoważonego rozwoju i pomagamy naszym klientom – najemcom i inwestorom – w realizacji ich celów ESG”, dodaje Jacob Møller-Nielsen.  

 

*Używając terminu “emisja gazów cieplarnianych (GHG) w ramach podstawowej działalności” autorzy listy odnoszą się do emisji z zakresu 1 i zakresu 2. Zgodnie z definicją opracowaną przez ThinkCo, firmę analityczną specjalizującą się w rynku nieruchomości, opublikowaną na łamach raportu „Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości”, zakres 1 obejmuje emisje wywołane bezpośrednio działalnością organizacji, np. emisje pochodzące z własnych budynków, a zakres 2 obejmuje emisje wywołane pośrednio działalnością organizacji, np. emisje pochodzące z produkcji energii, ciepła lub chłodu w budynkach.

**Zgodnie z definicją ThinkCo, zaprezentowaną na łamach raportu „Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości”, zakres 3 obejmuje wszystkie inne emisje (nie uwzględnione w zakresie 1 i 2) związane z funkcjonowaniem organizacji, np. emisje powstałe w wyniku dojazdów pracowników do pracy.

 

Spółka biurowa Skanska w Polsce  

 

Spółka biurowa Skanska w Polsce jest innowacyjnym deweloperem zielonych, ponadczasowych budynków biurowych. Buduje otwarte, tętniące życiem przestrzenie, w których pracownicy czują się dobrze. Projekty biurowe Skanska są certyfikowane w systemie LEED, WELL Core & Shell, a także WELL Health-Safety Rating. Oprócz tego nowe inwestycje Skanska w Polsce posiadają certyfikat „Obiekt bez Barier”, który dowodzi przystosowania do użytkowania przez osoby z różnymi potrzebami – w tym przez osoby z niepełnosprawnościami czy rodziców z małymi dziećmi. Spółka biurowa Skanska działa w Polsce od 1997 roku. Prowadzi działalność na siedmiu rynkach: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Trójmieście.  

 

Zapraszamy do odwiedzenia profili spółki na portalach:   

 

www.linkedin.com/company/skanska/

www.facebook.com/Miasta.Biura.Skanska/

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.skanska.pl

     

Dodatkowych informacji po stronie Skanska udzielają:

Magdalena Ujda-Tarczyńska

Corporate Communications Manager

Spółka biurowa Skanska

Tel.: +48 502 746 096

E-mail: Contact 

 

Rafał Buława

Senior PR Consultant

Komunikacja Plus

Tel.: +48 602 432 125

E-mail: Contact