c

Inkluzywne i pełne dumy miejsca pracy w Skanska

Press release 09.06.2022 12:30 CET

Spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej ma długie doświadczenie w tworzeniu inkluzywnych miejsc pracy z uwzględnieniem takich perspektyw jak zróżnicowanie płciowe czy potrzeby osób z niepełnosprawnościami (tymi widocznymi i niewidocznymi). Jak potwierdza coroczna ankieta wewnętrzna, 84% pracowników Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej uważa swoją firmę za otwarte na różnorodność miejsce pracy z włączającym przywództwem. Niemniej jednak, Skanska podejmuje kolejne kroki, mające na celu dalsze wzmacnianie obszaru Diversity & Inclusion. Tym razem, firma koncentruje uwagę na pracownikach o różnych orientacjach seksualnych i ekspresji płciowej, tak aby mogli czuć się dumni z tego kim są – zwłaszcza w Miesiącu Dumy (Pride Month).

Inkluzywne i pełne dumy miejsca pracy w Skanska

Strategie dotyczące ESG, związane ze środowiskowymi, społecznymi i korporacyjnymi aspektami prowadzenia biznesu, nigdy nie były tak ważne jak dziś. Ostatnie dwa lata przyniosły wzrost zainteresowania inicjatywami skoncentrowanymi na rozwiązywaniu problemów społecznych. Jest to jedna z konsekwencji pandemii, która pogłębiła nowego rodzaju bądź istniejące już wcześniej nierówności i problemy związane z dyskryminacją wśród społeczeństwa. Według McKinsey[1], kobiety, pracownicy LGBTQ+ i osoby o kolorze skóry odmiennym od białego częściej zgłaszały poważne wyzwania w okresie pandemii związane ze swoim zdrowiem psychicznym, obowiązkami domowymi, poczuciem przynależności lub możliwościami rozwoju. Po tych dwóch latach bardziej niż kiedykolwiek potrzebne s�� nam takie inicjatywy, które pomogą osobom poczuć, że są szanowani, równo traktowani i stanowią część społeczeństwa –niezależnie nie tylko od płci, pochodzenia czy orientacji seksualnej, lecz także innych cech i aspektów, takich jak wiek, pochodzenie, zdolności umysłowe i fizyczne czy wykształcenie.

W celu dalszego wspierania kultury otwartości i zapewnienia bezpieczeństwa psychicznego swoim pracownikom spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej postanowiła jeszcze bardziej skupić się na strategicznym aspekcie Różnorodności i Inkluzywności (Diversity & Inclusion). Po pierwsze, w 2021 roku przez siedem miesięcy prowadzono szkolenia z zakresu różnorodności, skierowane do wszystkich pracowników. Szkolenia miały na celu rozpowszechnienie wiedzy i narzędzi pomagających lepiej rozwiązywać problemy i zrozumieć takie zjawiska, jak nieświadome uprzedzenia, wyrażanie tożsamości płciowej, pochodzenie rasowe i etniczne czy świadomość zdrowia psychicznego. Ponadto z inicjatywy pracowników powstała grupa pracownicza (Employees Resources Group) – Place of Pride: sieć osób LGBTQ+ i ich sojuszników.

– W Skanska poważnie podchodzimy do troski o ludzi, ponieważ jest to jedna z podstawowych wartości, które kształtują naszą działalność i funkcjonowanie na wszystkich poziomach – podkreśla Karolina Radziszewska, wiceprezes ds. zasobów ludzkich w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. – Dla nas nie oznacza to jedynie tworzenia biur i budynków bez barier, ale także tworzenie miejsc pracy i społeczności, w których wszyscy czują się mile widziani. Dbamy o to, by grupy niedoreprezentowane lub dyskryminowane w przeszłości dobrze sobie teraz radziły – a jeśli tak nie jest, zastanawiamy się, co możemy z tym zrobić. W ten właśnie sposób wcielamy te wartości w życie. Dlatego planujemy kontynuować nasze obecne podejście i w roku 2022 uruchomić nowe inicjatywy.

Działania firmy doceniane są na całym świecie – na przykład w ubiegłym roku zauważono podejmowane przez Skanska działania w zakresie równości płci. Zaowocowało to 4. miejscem w rankingu najlepszych na świecie firm przyjaznych kobietom (World's Top Female-Friendly Companies in 2021) opublikowanych przez magazyn „Forbes”. Spółka Skanska wyprzedziła prawie 300 innych międzynarodowych organizacji.

Nowe inicjatywy w 2022

W ubiegłym roku sieć LGBTQ+ docenili pracownicy biurowej spółki Skanska w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech – w wewnątrzfirmowym głosowaniu uznano ją za najlepszą inicjatywę wspierającą wartość „Razem jesteśmy lepsi” (Be Better Together). Był to znaczący sygnał, że pracownicy są gotowi i chętni do większego zaangażowania w tym obszarze. W związku z tym Skanska postanowiła przenieść takie działania na wyższy poziom, wspierać inicjatywy pracowników i podejmować inne działania mające na celu stworzenie jeszcze bardziej inkluzywnego miejsca pracy.

Przede wszystkim Skanska prowadzi audyt prawny w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej, aby zweryfikować i ujednolicić politykę dotyczącą społeczności LGBTQ+. Pozwoli to na zapewnienie równości bez względu na status prawny i sposób prawnego uznania związków lub rodzicielstwa pracowników w poszczególnych krajach. Ponadto w 2022 roku sieć LGBTQ+ współprowadzi serię edukacyjnych webinariów, na które zaproszono wszystkich pracowników Skanska oraz innych zaprzyjaźnionych „tęczowych” organizacji. Pierwsze webinarium z tej serii dotyczyło tematu widoczności osób transpłciowych. Skanska również aktywnie włączy się w obchody Miesiąca Dumy, przygotowując specjalne działania w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE)

Spółka biurowa Skanska jest wiodącym deweloperem biurowym w Europie Środkowo-Wschodniej, prowadzącym działalność na terenie czterech państw: Polski, Rumunii, Czech i Węgier. Dzięki wiedzy i perspektywicznemu myśleniu kształtuje sposób, w jaki ludzie żyją, pracują oraz nawiązują relacje. Wspólnie z klientami, partnerami i doświadczonym zespołem, tworzy innowacyjne i zrównoważone rozwiązania, które wspierają zdrowy tryb życia obecnych i przyszłych pokoleń. Projekty biurowe Skanska są certyfikowane w systemach LEED, WELL Core & Shell oraz WELL Health-Safety Rating. W 2021 spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej sprzedała budynki za ponad 362 mln euro, a także wynajęła 55,137 mkw. powierzchni biurowej.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu spółki na LinkedIn:  

www.linkedin.com/company/skanska/ 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.group.skanska.com/commercial-development

 

Dodatkowych informacji po stronie Skanska udzielają: 

Magdalena Ujda-Tarczyńska

Corporate Communications Manager

Spółka biurowa Skanska 

Tel.: +48 519 500 603

 E-mail: Contact 

 

Hanna Mochoń-Pater 

Senior PR Consultant
Komunikacja Plus  

Phone: +48 609 709 744 

E-mail: Contact 

 

[1] [1] https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diverse-employees-are-struggling-the-most-during-covid-19-heres-how-companies-can-respond