c

Inkluzywne i pełne dumy miejsca pracy w Skanska

Press release 09.06.2022 12:30 CET

Spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej ma długie doświadczenie w tworzeniu inkluzywnych miejsc pracy z uwzględnieniem takich perspektyw jak zróżnicowanie płciowe czy potrzeby osób z niepełnosprawnościami (tymi widocznymi i niewidocznymi). Jak potwierdza coroczna ankieta wewnętrzna, 84% pracowników Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej uważa swoją firmę za otwarte na różnorodność miejsce pracy z włączającym przywództwem. Niemniej jednak, Skanska podejmuje kolejne kroki, mające na celu dalsze wzmacnianie obszaru Diversity & Inclusion. Tym razem, firma koncentruje uwagę na pracownikach o różnych orientacjach seksualnych i ekspresji płciowej, tak aby mogli czuć się dumni z tego kim są – zwłaszcza w Miesiącu Dumy (Pride Month).

Inkluzywne i pełne dumy miejsca pracy w Skanska

Strategie dotyczące ESG, związane ze środowiskowymi, społecznymi i korporacyjnymi aspektami prowadzenia biznesu, nigdy nie były tak ważne jak dziś. Ostatnie dwa lata przyniosły wzrost zainteresowania inicjatywami skoncentrowanymi na rozwiązywaniu problemów społecznych. Jest to jedna z konsekwencji pandemii, która pogłębiła nowego rodzaju bądź istniejące już wcześniej nierówności i problemy związane z dyskryminacją wśród społeczeństwa. Według McKinsey[1], kobiety, pracownicy LGBTQ+ i osoby o kolorze skóry odmiennym od białego częściej zgłaszały poważne wyzwania w okresie pandemii związane ze swoim zdrowiem psychicznym, obowiązkami domowymi, poczuciem przynależności lub możliwościami rozwoju. Po tych dwóch latach bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są nam takie inicjatywy, które pomogą osobom poczuć, że są szanowani, równo traktowani i stanowią część społeczeństwa –niezależnie nie tylko od płci, pochodzenia czy orientacji seksualnej, lecz także innych cech i aspektów, takich jak wiek, pochodzenie, zdolności umysłowe i fizyczne czy wykształcenie.

W celu dalszego wspierania kultury otwartości i zapewnienia bezpieczeństwa psychicznego swoim pracownikom spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej postanowiła jeszcze bardziej skupić się na strategicznym aspekcie Różnorodności i Inkluzywności (Diversity & Inclusion). Po pierwsze, w 2021 roku przez siedem miesięcy prowadzono szkolenia z zakresu różnorodności, skierowane do wszystkich pracowników. Szkolenia miały na celu rozpowszechnienie wiedzy i narzędzi pomagających lepiej rozwiązywać problemy i zrozumieć takie zjawiska, jak nieświadome uprzedzenia, wyrażanie tożsamości płciowej, pochodzenie rasowe i etniczne czy świadomość zdrowia psychicznego. Ponadto z inicjatywy pracowników powstała grupa pracownicza (Employees Resources Group) – Place of Pride: sieć osób LGBTQ+ i ich sojuszników.

– W Skanska poważnie podchodzimy do troski o ludzi, ponieważ jest to jedna z podstawowych wartości, które kształtują naszą działalność i funkcjonowanie na wszystkich poziomach – podkreśla Karolina Radziszewska, wiceprezes ds. zasobów ludzkich w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. – Dla nas nie oznacza to jedynie tworzenia biur i budynków bez barier, ale także tworzenie miejsc pracy i społeczności, w których wszyscy czują się mile widziani. Dbamy o to, by grupy niedoreprezentowane lub dyskryminowane w przeszłości dobrze sobie teraz radziły – a jeśli tak nie jest, zastanawiamy się, co możemy z tym zrobić. W ten właśnie sposób wcielamy te wartości w życie. Dlatego planujemy kontynuować nasze obecne podejście i w roku 2022 uruchomić nowe inicjatywy.

Działania firmy doceniane są na całym świecie – na przykład w ubiegłym roku zauważono podejmowane przez Skanska działania w zakresie równości płci. Zaowocowało to 4. miejscem w rankingu najlepszych na świecie firm przyjaznych kobietom (World's Top Female-Friendly Companies in 2021) opublikowanych przez magazyn „Forbes”. Spółka Skanska wyprzedziła prawie 300 innych międzynarodowych organizacji.

Nowe inicjatywy w 2022

W ubiegłym roku sieć LGBTQ+ docenili pracownicy biurowej spółki Skanska w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech – w wewnątrzfirmowym głosowaniu uznano ją za najlepszą inicjatywę wspierającą wartość „Razem jesteśmy lepsi” (Be Better Together). Był to znaczący sygnał, że pracownicy są gotowi i chętni do większego zaangażowania w tym obszarze. W związku z tym Skanska postanowiła przenieść takie działania na wyższy poziom, wspierać inicjatywy pracowników i podejmować inne działania mające na celu stworzenie jeszcze bardziej inkluzywnego miejsca pracy.

Przede wszystkim Skanska prowadzi audyt prawny w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej, aby zweryfikować i ujednolicić politykę dotyczącą społeczności LGBTQ+. Pozwoli to na zapewnienie równości bez względu na status prawny i sposób prawnego uznania związków lub rodzicielstwa pracowników w poszczególnych krajach. Ponadto w 2022 roku sieć LGBTQ+ współprowadzi serię edukacyjnych webinariów, na które zaproszono wszystkich pracowników Skanska oraz innych zaprzyjaźnionych „tęczowych” organizacji. Pierwsze webinarium z tej serii dotyczyło tematu widoczności osób transpłciowych. Skanska również aktywnie włączy się w obchody Miesiąca Dumy, przygotowując specjalne działania w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE)

Spółka biurowa Skanska jest wiodącym deweloperem biurowym w Europie Środkowo-Wschodniej, prowadzącym działalność na terenie czterech państw: Polski, Rumunii, Czech i Węgier. Dzięki wiedzy i perspektywicznemu myśleniu kształtuje sposób, w jaki ludzie żyją, pracują oraz nawiązują relacje. Wspólnie z klientami, partnerami i doświadczonym zespołem, tworzy innowacyjne i zrównoważone rozwiązania, które wspierają zdrowy tryb życia obecnych i przyszłych pokoleń. Projekty biurowe Skanska są certyfikowane w systemach LEED, WELL Core & Shell oraz WELL Health-Safety Rating. W 2021 spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej sprzedała budynki za ponad 362 mln euro, a także wynajęła 55,137 mkw. powierzchni biurowej.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu spółki na LinkedIn:  

www.linkedin.com/company/skanska/ 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.group.skanska.com/commercial-development

 

Dodatkowych informacji po stronie Skanska udzielają: 

Magdalena Ujda-Tarczyńska

Corporate Communications Manager

Spółka biurowa Skanska 

Tel.: +48 519 500 603

 E-mail: Contact 

 

Hanna Mochoń-Pater 

Senior PR Consultant
Komunikacja Plus  

Phone: +48 609 709 744 

E-mail: Contact 

 

[1] [1] https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diverse-employees-are-struggling-the-most-during-covid-19-heres-how-companies-can-respond