c

Dobre praktyki Skanska w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Press release 14.06.2022 11:45 CET

Aż 14 projektów CSR realizowanych przez spółki należące do Grupy Skanska zostało uwzględnionych w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Nasze projekty znalazły się wśród prawie 1700 przykładów podobnych inicjatyw zrealizowanych w 2021 roku!

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2021

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialności Biznesu raport, „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w tym roku miał swój jubileusz. Ten największy w Polsce przegląd aktywności CSR został opublikowany już po raz 20. W tegorocznej edycji zaprezentowano 1677 działań, podjętych przez rekordową liczbę 283 zgłoszonych firm.

Wymienione w raporcie działania są podzielone na 7 obszarów zdefiniowanych przez normę ISO 26000. Należą do nich: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne oraz rozwój społeczności lokalnej.

Wśród projektów Skanska, które zostały uwzględnione w tegorocznej edycji raportu FOB znalazły się następujące projekty:

  • Tydzień Bezpieczeństwa 2021
  • Akcje wolontariatu pracowniczego
  • Domy z certyfikatem środowiskowym BREEAM
  • Inicjatywa Dom z certyfikatem dostępności „Obiekt bez barier”
  • Edukacja klimatyczna dla pracowników Skanska oraz opracowanie mapy klimatycznej wraz z planem działań
  • Ekologiczne osiedla mieszkaniowe
  • System badania realizacji celu klimatycznego
  • Program kompensacji emisji poprzez nasadzenia drzew
  • Działania edukacyjne, webinary związane z takimi zagadnieniami jak Pierwsza pomoc, COVID – 19 i tematy związane z pandemią
  • Bezkontaktowe odbiory mieszkań


Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację wyróżnionych projektów! Zachęcamy też do zapoznania się z pełną treścią raportu, która dostępna jest tutaj.