c

Rozbudujemy DW 634 w Ząbkach

Press release 17.08.2022 12:30 CET

Ulica Ks. Skorupki w Ząbkach (woj. mazowieckie) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 doczeka się modernizacji. Wykonamy ją na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wartość prac to 22,5 mln zł netto.

DW_Ząbki

Umowa na realizację została podpisana 17 sierpnia. Od tego momentu mamy 14 miesięcy na wykonanie robót. Zakres przebudowy obejmuje ul. Ks. Skorupki w Ząbkach na odcinku od ronda DW634/DW631 do ul. Morcinka.

Bezpieczniej i sprawniej w Ząbkach

Obecnie nawierzchnia jezdni na ul. Ks. Skorupki jest w stanie niezadowalającym, z wieloma nierównościami. Przy jezdni występują szerokie pobocza gruntowe, częściowo zazielenione, wykorzystywane przez mieszkańców do parkowania samochodów. Chodniki są tylko miejscami. Odwodnienie na części ulicy odbywa się do płytkich rowów bezodpływowych, a na niektórych fragmentach nie ma go wcale.

- Przebudowa upłynni ruch samochodowy oraz poprawi ruch pieszy i rowerowy – mówi Łukasz Szczepaniak, Menadżer Projektów, Skanska. – Dzięki rozbudowie, jaką wykonamy, podniesie się poziom bezpieczeństwa na DW 634 w Ząbkach, a droga zostanie dostosowana do obowiązujących aktualnie standardów.

Za sprawą inwestycji powstanie nowa jezdnia, drogi lokalne, zatoki autobusowe, parkingi, chodniki i ścieżka rowerowa, a także dwa ronda upłynniające ruch na skrzyżowaniach. Przebudowane zostaną sieci podziemne oraz wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa.

Po przebudowie DW 634 będzie drogą dwupasmową - dwukierunkową, z dodatkowym środkowym pasem ruchu niemal na całej długości rozbudowywanego odcinka. – Pas ten, podzielony wysepkami na krótsze odcinki, jest przeznaczony na wykonywanie skrętów w lewo do zabudowań leżących wzdłuż ulicy oraz na jezdnie serwisowe i drogi boczne – wyjaśnia Łukasz Szczepaniak. - Ponadto powstaną jezdnie serwisowe ze zjazdami i zatokami postojowymi wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba i jest na nie odpowiednio dużo miejsca. Pozwoli to odciążyć jezdnię główną od manewrów zjazdu, a w rezultacie poprawi bezpieczeństwo i usprawni ruch.

Na skrzyżowaniu z ulicami Sosnową i Langiewicza wybudujemy małe rondo, którego zadaniem jest uspokojenie ruchu w tym rejonie, ułatwienie wykonywania skrętów, zawracania oraz włączania się do ruchu.

Większy komfort dla pieszych

Po obu stronach ulicy na całej długości powstaną chodniki o szerokości od 1,5 do 3,0 m lub ścieżki pieszo-rowerowe o szerokości 3 m. Piesi uzyskają również większą niż dotychczas liczbę przejść przez jezdnię. Miejsca te będą posiadały tzw. azyle dla pieszych w obrębie wysepek dzielących środkowy pas ruchu. Ponadto wszystkie przejścia będą wyposażane w ułatwienia dla niepełnosprawnych (obniżone krawężniki, żółte płytki ostrzegawcze z wypustkami).

W ramach inwestycji wybudujemy także nowe zatoki autobusowe wraz z wiatami przystankowymi. Bezpieczeństwo pieszych zwiększy ponadto nowe oświetlenie uliczne, które powstanie na całej długości remontowanego odcinka.

Wymagająca logistyka

Wyzwaniem na projekcie, z uwagi na prace w obszarze silnie zabudowanym o dużym natężeniu ruchu, będzie logistyka. Ulica Ks. Skorupki na tym odcinku jest otoczona przez osiedla z obiektami handlowo-usługowymi oraz tereny zielone. Po południowej stronie ulicy dodatkowo jest budowane osiedle mieszkaniowe.

Ruch samochodowy zostanie poprowadzony objazdami poprzez drogi lokalne. Mieszkańcy będą mieli możliwość dojazdu do swoich posesji. Ruch pieszy będzie poprowadzony przez budowę po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych. - Ulicę Ks. Skorupki planujemy zamknąć w dwóch etapach – mówi Łukasz Szczepaniak. - Etap I od ronda DW634/DW631 do ul. Gdyńskiej potrwa ok. 8 miesięcy, a etap II od ul. Gdyńskiej do ul. Morcinka ok. 6 miesięcy.

Inwentaryzacja oraz monitoring przebiegu prac będzie się odbywał za pomocą dronów.

Pobierz