c

Spółka biurowa Skanska wyróżniona jako lider ESG branży nieruchomości w konkursie Eurobuild CEE Awards 2022

Press release 06.10.2022 10:00 CET

W 12 edycji Eurobuild Awards spółka biurowa Skanska zwyciężyła w kategorii „The ESG Real Estate Leader of The Year” na region Europy Środkowo-Wschodniej. Firma została doceniona przez jury za odpowiedzialne i zrównoważone działania we wszystkich aspektach prowadzenia swojego biznesu

Spółka biurowa Skanska wyróżniona jako lider ESG branży nieruchomości w konkursie Eurobuild CEE Awards 2022

Nagroda w konkursie Eurobuild Awards dla spółki biurowej Skanska za działania z obszaru ESG to docenienie szeregu działań organizacji na rzecz zrównoważonego biznesu. Uznanie dla podmiotu odpowiedzialnego środowiskowo i społecznie pokazuje kierunek rozwoju dla całej branży nieruchomości.

– Zrównoważony rozwój jest jednym z filarów naszej strategii biznesowej. Cieszymy się, że zostało to dostrzeżone przez jury konkursu Eurobuild Awards - mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska i CEO spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. – W zakresie “E”, a więc dbało��ci o środowisko naturalne, podnosimy poprzeczkę w dążeniu do zeroemisyjności, włączając się w realizację postanowień Porozumienia Paryskiego. Obecnie bardzo istotne jest także odpowiednie adresowanie obszarów “S” i “G”, a więc społecznego zaangażowania oraz etyki w biznesie. Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników i użytkowników naszych biur, tworzymy przestrzenie wspierające potrzeby lokalnych społeczności zamieszkujących okolice naszych projektów, wpieramy cele społeczne. Jednocześnie stosujemy najwyższe standardy etyki w relacjach z pracownikami, dostawcami, klientami i innymi grupami interesariuszy. Jako firma do ESG podchodzimy holistycznie i jestem dumna, że zostaliśmy za to wyróżnieni.

Świadomość biznesu

Skanska ma wieloletnie doświadczenie w podejmowaniu wymiernych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Aspekty środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG) są integralną częścią planowania i realizacji projektów w ich pełnym cyklu życia. Budownictwo odpowiada za 40% globalnych emisji gazów cieplarnianych, dlatego też spółka zobowiązała się do osiągnięcia neutralności emisyjną w zakresach własnych jak i w łańcuchu wartości do 2045 r., natomiast do 2030 zredukuje emisję dwutlenku węgla o 70% w ramach emisji własnych.

Nie ulega wątpliwości, że czynniki ESG zaczynają stanowić istotną wartość dla inwestorów nie tylko w najpopularniejszym aspekcie środowiskowym. Stosowanie odpowiednich rozwiązań skorelowanych ze wskaźnikami ESG daje Skanska przestrzeń do tworzenia zmian także bezpośrednio odczuwalnych dla użytkowników nieruchomości, jak i całego otoczenia biznesowego. Bezpieczne przestrzenie pracy Skanska, które wspierają zdrowy styl życia, standardy etyczne wewnątrz firmy i egzekwowanie ich u podwykonawców oraz dostawców, przyjazne klimatowi rozwiązania na każdym etapie tworzenia projektu oraz wspieranie rozwoju lokalnych społeczności to kompleksowe i świadome podejście do prowadzenia biznesu. Nagroda Eurobuild jest tego potwierdzeniem.

Dobre praktyki dla społeczności i otoczenia

W obliczu kryzysu humanitarnego w Ukrainie związanego z rosyjską inwazją, we współpracy z urzędem miasta Warszawy, w stolicy uruchomiona została inicjatywa #Property4Ukraine, w której wzięło udział kilkanaście podmiotów, w tym Skanska. Cztery warszawskie biurowce zamieniły się w centra pobytowe dla uchodźców z Ukrainy. Deweloper dostosował swój budynek do potrzeb migrantów wojennych na własny koszt. Wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów zostały podzielone z innymi firmami, które zdecydowały się dołączyć do inicjatywy. Wsparcie organizacyjne i merytoryczne zapewniał United Nations Global Compact Network Poland.

W 2021 r. spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej została podwójnym laureatem jako deweloper roku w Polsce oraz w regionie CEE. Nagrody Eurobuild Awards przyznawane są firmom działającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Konkurs jest jednym z najważniejszych wydarzeń w branży w Polsce. Tegoroczna uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 27 września w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie.