c

Rozbudujemy ul. Lazurową w Warszawie

Press release 07.10.2022 08:45 CET

Oddział Wschód Budownictwa Inżynieryjnego zawarł umowę ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta na rozbudowę ulicy Lazurowej w Warszawie. Wartość inwestycji to ok. 14,5 mln zł netto. Na likwidację „wąskiego gardła” na Lazurowej mieszkańcy czekali kilka lat. Inwestycja usprawni komunikację między południową i zachodnią częścią obwodnicy Warszawy przez dzielnice Ursus, Włochy i Bemowo.

Lazurowa

Inwestycję zrealizuje zespół Menadżera Projektów Marcina Witosa. Kierownikiem budowy będzie Adam Bielski. Termin wykonania prac to listopad 2023.

Koniec korków

Ul. Lazurowa znajduje się na terenie dzielnicy Bemowo i jest jedną z głównych ulic zachodniej części Warszawy. Odcinek do ulicy Górczewskiej został wyremontowany i przebudowany przez Skanska w latach 2016-2018. Ulica zyskała prawdziwie miejski charakter, umożliwiający wygodne przemieszczanie się zarówno kierowcom, jak i niezmotoryzowanym użytkownikom. - Jedynym "wąskim gardłem" jest krótki, niespełna półkilometrowy odcinek od ronda Radia Wolna Europa (skrzyżowanie z Górczewską) do trasy S8. - Ta część ulicy została jednojezdniowa, co okresowo powoduje w tym miejscu korki i ten właśnie fragment rozbudujemy – mówi Marcin Witos – Rozpoczęcie prac przewidujemy w drugiej połowie listopada.

Największym wyzwaniem będą organizacja i logistyka. Muszą być one tak zaplanowane, aby umożliwić w krótkim czasie realizacji prowadzenie i koordynowanie wielobranżowych robót na niewielkim, silnie zurbanizowanym obszarze. 

Będzie szerzej

Odcinek ulicy, który rozbudujemy, ma długość około 400 metrów. Powstaną na nim dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych po obydwu stronach drogi.

Rozbudujemy także skrzyżowanie z ul. Narwik na tak zwane „skrzyżowanie na prawe skręty” oraz wybudujemy zawrotki przy S8 i ul. Górczewskiej. Wszystko po to żeby poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo jego uczestników. Na ul. Narwik powstanie naziemne przejście dla pieszych i przejazd rowerowy. Rozbudowana zostanie też sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne. W ramach inwestycji posadzonych ma być 95 drzew. Pojawią się także nowe krzewy, byliny oraz trawniki.

Inwestycja wchodzi w skład projektu pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej”.

Pobierz