c

Most w Rogalinku wygrywa w konkursie PIP

Press release 01.02.2023 08:00 CET

Państwowa Inspekcja Pracy rozstrzygnęła na szczeblu ogólnokrajowym konkurs „Buduj bezpiecznie” edycja 2022. Zwycięzcą, a tym samym budową o najwyższych standardach BHP w Polsce, została budowa mostu w Rogalinku k. Poznania. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się podczas tegorocznych targów budowlanych BUDMA.

Rogalinek - nagroda PIP

Most w Rogalinku został zrealizowany przez Oddział Zachód Budownictwa Inżynieryjnego. Uroczyste otwarcie budowanego przez 2,5 roku obiektu miało miejsce w grudniu 2022 r. Wartość prac zrealizowanych przez zespół Starszego Menadżera Projektu - Remigiusza Grodzickiego, wyniósł 63 mln PLN brutto. 315-metrowy obiekt powstał na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Nowy 5-cio przęsłowy most o lepszych parametrach techniczno-użytkowych i walorach estetycznych w znaczący sposób zwiększa komfort jazdy i znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa kierowców, rowerzystów oraz pieszych, a także pozwala sprawniej przemieszczać się w ramach aglomeracji poznańskiej.

Kluczowe zmiany – usprawnienie procesu budowy

- Kluczowymi zagadnieniami w zakresie bezpieczeństwie na budowie w Rogalinku były planowanie budowy i koordynacja prac. Ogromne znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa na projekcie miały też zmiany technologii prowadzenia robót. Pierwszą istotną była zmiana posadowienia obiektu mostowego, dzięki czemu uniknęliśmy trudnych i skrajnie niebezpiecznych prac specjalistycznych w zakresie wykonywania pali wielkich średnic metodą tradycyjną – tłumaczy Remigiusz Grodzicki. Zastosowaliśmy pale typu franki NG (nowej generacji), unikając m.in. prowadzenia prac w głębokich wykopach oraz uniknęliśmy utylizacji urobku gruntu, zapewniając jednocześnie ochronę środowiska, wiedząc że nowobudowany obiekt zlokalizowany był w otulinie WPN oraz w obszarze Natura 2000.

Kolejna zmiana dotyczyła wykonania przęsła nurtowego nowoprojektowanego mostu. Zastosowaliśmy nowatorską technologię betonowania nawisowego, unikając stosowania tradycyjnych rusztowań, podparć oraz stalowego rusztu w korycie rzeki. Dzięki zastosowaniu 4 kompletów podwieszonych trawelerów (wózków typu CVS) na zasadzie wahadeł, dokonaliśmy bezkolizyjnego przejścia przez naturalną przeszkodę rzekę Warta.

Trzecia kluczowa zmiana dla zapewnienia bezpieczeństwa dotyczyła sposobu i metody rozbiórki starego mostu wybudowanego w latach 60-tych ubiegłego wieku. Wykonaliśmy komputerową analizę stanu jego konstrukcji, a następnie opracowaliśmy docelowy projekt technologiczny wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi oraz projekt technologii i organizacji prowadzenia prac rozbiórkowych. Prace zostały wykonane zgodnie z planem bez żadnych utrudnień przy pełnym współudziale policji wodnej i lądowej, straży pożarnej oraz nadzoru wodnego i zarządcy cieku wodnego.

Ponad 200 tys. godzin pracy bez wypadku to nie przypadek

- Na poprawę świadomości wśród pracowników oraz na budowanie kultury bezpieczeństwa składa się wiele czynników – mówi Remigiusz Grodzicki. Nie ma drogi na skróty czy jednego prostego rozwiązania to proces, który zawsze trwa. Nagroda, jaką otrzymaliśmy świadczy o tym, że nasza marka jako Skanska, a tak naprawdę nasi ludzie, potrafią wciąż podtrzymywać wysoki standard BHP na realizowanych projektach w Polsce.

Przez okres trwania budowy, tj. przeszło 2,5 roku budowa zaraportowała w systemie Safety App przeszło 1000 Obserwacji, nie odnotowując żadnego wypadku. W tym samym czasie na budowie nie doszło również do żadnych naruszeń środowiskowych. Nadzór nad pracami budowalnymi prowadziło 6 osób. Każdego dnia średnio na budowie prace wykonywało ok. 50 osób. Budowa trwała 850 dni kalendarzowych, podczas których przepracowano ponad 200 000 roboczogodzin bez żadnego wypadku.

- Kluczem do sukcesu była praca zespołowa – zaznacza Kamila Wesołowska, Koordynator BHP na budowie w Rogalinku. Tak wysoki poziom organizacji pracy oraz bezpieczeństwa osiągnęliśmy dzięki dobrej współpracy oraz wzajemnemu szacunku i zrozumieniu kierownictwa z zespołem produkcyjnym, na który składały się nasze doświadczone brygady mostowe oraz zweryfikowani podwykonawcy.

Odpowiednia organizacja prac była możliwa m.in. dzięki właściwemu doborowi podwykonawców i codziennym porannym odprawom pracowników produkcyjnych z nadzorem budowy. - Duży nacisk kładliśmy na to, aby IBWR-ki nie były jedynie formalnym dokumentem, ale „żywym” narzędziem, wypracowanym z pracownikami produkcyjnymi z wykorzystaniem ich wiedzy i bezcennego doświadczenia zawodowego oraz w oparciu o wypracowane standardy BHP – mówi Zbigniew  Łuszczak, Kierownik robót mostowych.

- Dla mnie osobiście po 18 latach pracy zawodowej taka nagroda to najlepsze świadectwo dojrzałości, duma i poczucie satysfakcji i poczucie sensu tego, co robię co dzień – naprawdę warto! – stwierdził Remigiusz Grodzicki podczas konferencji, na której odbierał nagrodę. - Bez wątpienia nagroda jest ukoronowaniem i zwieńczeniem wspólnej pracy – umiejętnego planowania procesu, sprawnej koordynacji prac w terenie i faktycznego współdziałania wszystkich osób, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyli w tym procesie inwestycyjnym. Mając na budowie odpowiednio wykwalifikowaną kadrę z proaktywnym podejściem, otwartością, cechami przywództwa oraz wewnętrznej determinacji i uporu, oraz mając doświadczonych i świadomych pracowników siły produkcyjnej na froncie, wiem że jako Kierownik budowy miałem spokojny sen przez kolejne 850 dni trwania tej budowy. A każdy pracownik przez okres trwania budowy mógł bezpiecznie wracać do domu, do rodziny. Jednocześnie dzisiaj mogę z pełną świadomością i satysfakcją stwierdzić, że po przeszło 2,5 roku trwania budowy nie doszło do żadnego wypadku na budowie, ani nie doszło do żadnych naruszeń środowiskowych.

Buduj bezpiecznie – o konkursie

Celem konkursu jest promowanie pracodawców i wykonawców robót budowlanych zapewniających wysokie standardy BHP. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, a Partnerem - Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: I etap wojewódzki – na szczeblu Okręgowych Inspektoratów Pracy (tutaj w woj. mazowieckim I miejsce zajęła budowa biurowca P180 w Warszawie), a następnie II etap krajowy – na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy.

W konkursie doceniane są ponadstandardowe działania na rzecz BHP podjęte na konkretnym obiekcie budowlanych. Doceniane są szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania pracodawców budowlanych, organizujących pracę w sposób bezpieczny.

Projekty Skanska mają wieloletnią historię sukcesów w konkursie „Buduje bezpiecznie” na szczeblach wojewódzkich. Jednak I miejsce w konkursie ogólnopolskim za sprawą mostu w Rogalinku zdobyliśmy po raz pierwszy.