c

Dobre praktyki Skanska w najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Press release 18.04.2023 14:00 CET

Aż 10 projektów realizowanych przez spółki należące do Grupy Skanska zostało uwzględnionych w 21. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Nasze projekty znalazły się wśród ponad 1700  przykładów podobnych inicjatyw zrealizowanych w 2022 roku! 

FOB

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport, „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd działań ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju w Polsce. W tegorocznej edycji zaprezentowano 1705 działań, podjętych przez 272 firmy. 

Wymienione w raporcie działania są podzielone na 7 obszarów należą do nich: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne oraz rozwój społeczności lokalnej. W tegorocznym raporcie największa liczba zgłoszonych praktyk dotyczyła zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Drugim pod względem liczebności jest obszar praktyk z zakresu pracy. Na trzecim miejscu znalazł się obszar środowiskowy. 
 
Społeczna odpowiedzialność działalności biznesowej to nie tylko prowadzanie dobrych praktyk w życie. Zyskują one wielokrotnie na wartości i znaczeniu, kiedy dzielimy się informacjami o nich. Z tego powodu kolejny rok z rzędu zgłaszamy prowadzone w grupie Skanska praktyki do raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, by dzielić się wiedzą i dzielić się naszymi doświadczeniami. 

Wśród projektów Skanska, które zostały uwzględnione w tegorocznej edycji raportu FOB znalazły się następujące projekty: 

  • Wspieranie działalności sieci pracowniczej LGBTQ+ „Place of Pride” w spółce biurowej Skanska  
  • Cykl webinarów dotyczących profilaktyki zdrowia 
  • Diagnoza kultury bezpieczeństwa organizacji  
  • Materiały wspierające i edukacyjne dla pracowników z Ukrainy  
  • Język inkluzywny – jak go stosować w pracy – warsztaty podczas Tygodnia Bezpieczeństwa  
  • Tydzień wolontariat „Podaj rękę”  
  • Działania edukacyjne z zakresu klimatu, związane z takimi zagadnieniami jak: gospodarka odpadami budowlanymi, edukacja klimatyczna, edukacja środowiskowa na rozpoczęcie projektu. 
  • Kompensacja emisji poprzez nasadzenia drzew 
  • Mapa klimatyczna – plany działań 

Wszystkim zaangażowanym w realizację wyróżnionych działań, serdecznie gratulujemy! Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu, która dostępna jest tutaj.

Pobierz