c

Uroczyste otwarcie wschodniej obwodnicy Skierniewic

Press release 12.06.2023 09:00 CET

6 czerwca uroczyście otworzyliśmy fragment wschodniej obwodnicy Skierniewic (ul. Czerwona). Jej budowa trwała od marca 2022 roku. Przejmuje ona ruch tranzytowy przechodzący wcześniej przez osiedle Widok i zmniejsza korki w tym rejonie miasta.

Skierniewice Czerwona

Wartość prac dla Urzędu Miasta Skierniewice wyniosła ponad 42 mln PLN brutto.

Znaczenie inwestycji

Rozbudowa ul. Czerwonej to jedna z największych inwestycji drogowych w Skierniewicach w ostatnich latach. Ulica Czerwona stała się drogą powiatową (wcześniej gminna) z dwoma pasami ruchu po 3,5 metra każdy.

Ulica Czerwona przejęła ruch tranzytowy i stała się elementem tzw. wschodniej obwodnicy miasta. Tym samym wyprowadza część ruchu z osiedla Widok i zmniejsza korki w tym rejonie miasta.

- Od samego początku realizacja przebiegała w warunkach dużych zmian i niepewności – mówi Piotr Szeląg, Starszy Menadżer Projektu. – Otwarcie ofert przetargowych miało miejsce dzień przed atakiem Rosji na Ukrainę, a podpisanie umowy już w trakcie wojny. To sprawiło, że pracowaliśmy w warunkach dużej niepewności rynkowej, jeśli chodzi o ceny i dostępność usług. Towarzyszył nam ogromny wzrost cen usług i materiałów, co było największym wyzwaniem realizacyjnym.

Zakres prac

W ramach inwestycji przebudowaliśmy ul. Czerwoną  na odcinku od skrzyżowania z ul. Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ul. Przemysłową oraz od ul. Przemysłowej do ul. Fabrycznej. Poza przebudową nawierzchni drogowej, wykonaliśmy budowę zatok autobusowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i nowego oświetlenia. Ponadto usunęliśmy kolizje z sieciami teletechnicznymi, ciepłowniczymi, elektroenergetycznymi, gazowymi i wodno-kanalizacyjnymi.

Skrzyżowania zostały przebudowane na ronda, których powstało w sumie 4 i do nich dochodzą drogi dojazdowe do obwodnicy. Dwa największe rodna mają średnicę 45 m.