c

Wybudujemy nowe ronda przy zjazdach z A4

Press release 13.07.2023 14:16 CET

Podpisaliśmy umowę z GDDKiA na przebudowę 2 wjazdów na autostradę A4 w okolicy Wrocławia. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu w rejonie zjazdów, zwiększenie przepustowości na dojeździe do węzłów i zapewnienie przejazdu pojazdów ponadnormatywnych.

A4_zjazdy

Wartość prac, jakie wykonamy to prawie 18 mln PLN brutto.

Ruch będzie płynniejszy

Nowe ronda planowane są przy dwóch zjazdach pod Wrocławiem - przy węzłach Wrocław Wschód i Brzezimierz. Obecnie z węzła Wrocław Wschód zjeżdża się na ruchliwą drogę Wrocław - Strzelin (DW 395), co sprawia, że szczególnie skręt w lewo w kierunku Wrocławia i Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, nie jest łatwy ani płynny.

Z węzła Brzezimierz zjeżdża się na mniej ruchliwą trasę Oława – Strzelin (DW 396), natomiast z tego zjazdu często korzystają kierowcy w celu uniknięcia korków pod Wrocławiem.

Konieczna ciągłość ruchu

- Prace przygotowawcze związane z wycinką drzew rozpoczną się w sierpniu 2023 – mówi Michał Dąbrowski. - Okres realizacji to zgodnie z umową 16 miesięcy. W zakres prac oprócz branży drogowej wchodzą branże teletechniczne i elektryczne, łącznie z rozwiązaniem kolizji średniego napięcia oraz branża kanalizacyjna.

Kluczowym wyzwaniem na budowie jest prowadzenie robót w sposób umożliwiający zapewnienie ciągłości ruchu na obu węzłach. Tutaj już na etapie przygotowania przetargu przy wspólnym zaangażowaniu zespołów oferującego i realizacyjnego, została wykonana koncepcja Organizacji Ruchu Zastępczego, pokazującą wszystkie etapy prac, na podstawie której dokładnie oszacowaliśmy ich czasochłonność i koszt.

Pobierz