c

Wspólna odpowiedzialność – rola zarządzania środowiskowego. Skanska w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Press release 21.08.2023 13:00 CET

„Wspólna odpowiedzialność – rola zarządzania środowiskowego” to najnowsza edycja cyklu publikacji o zrównoważonym rozwoju, wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W wydaniu znalazł się artykuł współautorstwa Elżbiety Rotblum, ekspertki ds. zrównoważonego rozwoju w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz dr Agnieszki Koryś-Matusiak, pełnomocniczki zarządu ds. ochrony środowiska w Grupie PZU. W tekście, na przykładzie biurowca PZU Park (poprzednio Generation Park Y), autorki pokazują, jak nieruchomość biurowa może wpisywać się w realizację strategii korzystającej z niej firmy.

PZU Park

Materiał Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), oprócz treści teoretycznych, zawiera także konkretne przykłady zrównoważonych działań firm, które należą do Programu Partnerstwa FOB. Przygotowany wspólnie przez Elżbietę Rotblum i dr Agnieszkę Koryś-Matusiak artykuł „Wybór nieruchomości biurowej a realizacja strategii zrównoważonego rozwoju” to case study bazujące na stworzonym przez spółkę biurową Skanska biurowcu PZU Park przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie, w którym znajduje się siedziba największej instytucji ubezpieczeniowej w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej.

Materiał opisuje m.in. kryteria przyjęte przez najemcę przy wyborze nowej siedziby. Wpływ na kształt tych wskaźników miała świadomość wpływu nieruchomości na środowisko naturalne oraz dobrostan ludzi pracujących w przestrzeni biurowej.

Autorki przeanalizowały nieruchomość biurową z 4 perspektyw: wpływu na środowisko naturalne, wpływu na człowieka, standardów etycznych oraz strategii ESG firmy. Takie podejście pozwala pokazać spektrum zastosowanych w PZU Park rozwiązań, które nie tylko umożliwiają redukcję śladu węglowego czy odpowiedzialne gospodarowanie zasobami, ale przekładają się również na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników. Cztery perspektywy postrzegania nieruchomości w kontekście ESG, które zostały przedstawione w publikacji FOB, pokazują jednocześnie istotę wyzwań i możliwości, jakie stoją przed branżą deweloperską.

– Jeszcze kilka lat temu o wyborze nieruchomości, w której powstanie miejsce do pracy, decydowały głównie dobra lokalizacja, nowoczesny design czy budżet, jakim dysponuje firma. Dziś, gdy w świadomości organizacji nieruchomość w coraz większym stopniu funkcjonuje jako element mogący wesprzeć lub utrudnić realizację strategii zrównoważonego rozwoju, ważnymi czynnikami decyzyjnymi stają się również wpływ środowiskowy i społeczny oraz aspekty etyczne – zauważa Elżbieta Rotblum, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

– Ostatnie kilka lat to czas, kiedy temat ochrony środowiska wszedł do głównego nurtu debaty publicznej, jest przedmiotem zainteresowania nie tylko mediów, ale i aktywności obywatelskiej, zwłaszcza młodzieży, a dodatkowo przedmiotem coraz liczniejszych regulacji prawnych. Głos niemego interesariusza staje się więc coraz bardziej donośny, nie tylko za sprawą budzących przerażenie katastrof naturalnych. (...) Działania w zakresie środowiskowym zyskują należne miano tych kluczowych i zarazem opłacalnych. Przedsiębiorstwa już raczej szukają wiedzy, jak prowadzić projekty w nowy sposób, niż argumentów za tym, że zarządzanie środowiskowe to inwestycja, która, jeśli podjęta odpowiednio wcześnie, wspiera rozwój organizacji. A wiedza może umożliwić jej lepsze przygotowanie się do zmian prawnych i zarazem skutków postępujących zmian klimatu – piszą we wstępie do publikacji Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, i Agnieszka Kłopotowska, menedżerka projektów FOB, koordynująca program Chapter Zero Poland.

Pełną treść publikacji można znaleźć tu:

Wspólna odpowiedzialność. Rola zarządzania środowiskowego – PDF_PL

Pobierz