c

Wrocław bezpieczniejszy przed powodzią

Press release 01.09.2023 07:30 CET

Po ponad 3 latach zakończyliśmy modernizację wałów przeciwpowodziowych rzeki Widawa we Wrocławiu. Prace o wartości ponad 120 mln zł brutto wykonaliśmy na zlecenie Wód Polskich. Inwestycja jest dopełnieniem kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej Wrocławia i sąsiednich gmin, realizowanym w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.

 

Widawa

Modernizacja wałów Widawy zabezpiecza mieszkańców aglomeracji wrocławskiej przed powodzią. Inwestycja, którą zrealizowaliśmy jest ostatnim etapem modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego - największego w Polsce i jednego z największych w Europie systemów dróg wodnych oraz budowli hydrotechnicznych, zlokalizowanych na obszarze aglomeracji miejskiej. W roku 2012 rozpoczęła się gruntowna przebudowa całego węzła, podzielona na wiele inwestycji, z których część również wykonywała Skanska.

Obecny projekt obejmował wykonanie ok. 11 kilometrów całkowicie nowych wałów przeciwpowodziowych nad Widawą. Zabezpieczają one przed nadejściem fali powodziowej mieszkańców Wrocławia oraz gmin Czernica i Długołęka. Zadanie obejmowało również przebudowę 2 km istniejących wałów.

Pobierz