c

Spółka biurowa Skanska liderem ESG na rynku nieruchomości według Eurobuild

Press release 23.11.2023 08:00 CET

Spółka biurowa Skanska została uznana za"The ESG Real Estate Leader of The Year" na region Europy Środkowo-Wschodniej decyzją kapituły konkursu Eurobuild Awards 2023. To drugi rok z rzędu, kiedy Skanska zdobywa to prestiżowe wyróżnienie, potwierdzając tym samym swoje konsekwentne zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Eurobuild 2023

Skanska realizuje projekty budowlane, ale także kształtuje przyszłość, tworząc miejsca, które nie tylko spełniają najwyższe standardy ekologiczne, ale również sprzyjają zdrowemu i zrównoważonemu stylowi życia kolejnych pokoleń. Realizowane projekty otrzymują niezależne certyfikaty jakości, takie jak LEED, WELL, WELL Health-Safety Rating oraz „Obiekt bez barier”. To dowody na zobowiązanie spółki do dostarczania najwyższej jakości w obszarze zrównoważonego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa, oraz dostępności budynków dla wszystkich.

Dbałość o środowisko

Spółka biurowa Skanska konsekwentnie podnosi poprzeczkę w zakresie dbałości o środowisko naturalne, angażując się w inicjatywy związane z systematycznym zmniejszaniem wpływu na naturę i klimat. Cele klimatyczne firmy, zweryfikowane przez SBTi, opierają się na nauce i są zgodne z ambicją osiągnięcia celu 1,5°C, jak to przewiduje Porozumienie Paryskie. Skanska nieustannie dąży do neutralności emisyjnej w 2045 roku, ponadto do roku 2030 spółka zobowiązała się do redukcji emisji dwutlenku węgla o 70% w ramach emisji własnych. W czerwcu 2023 roku Skanska po raz drugi z rzędu otrzymała tytuł "Lidera Klimatu w Europie" według rankingu prestiżowego Financial Times i Statista.

Zaangażowanie w inicjatywy społeczne

Skanska jest również aktywnie zaangażowana w inicjatywy społeczne, co odzwierciedla jej zobowiązanie do szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej. Jako świadomy uczestnik życia społecznego, spółka Skanska  promuje aktywizm pracowników, dbając o ich zaangażowanie zarówno w wewnętrzne, jak i zewnętrzne inicjatywy społeczne. Należy do nich nie tylko wsparcie dla osób LGBTQ+ oraz osób z niepełnosprawnościami, ale także podejmowanie konkretnych działań na rzecz równości płci. Firma podejmuje wysiłki w kierunku zmniejszania różnic płacowych oraz aktywnie promuje talenty kobiece, dążąc do stworzenia bardziej zrównoważonego płciowo środowiska pracy.

Etyczne zarządzanie korporacyjne

W ramach korporacyjnej struktury zarządzania Skanska stosuje "Kodeks postępowania", który zapewnia zgodność z wartościami spółki i standardami etyki działaniach przez firmę, jej pracowników i uczestników jej łańcucha wartości. Podejście to obejmuje  zasady zapobiegania nieetycznym działaniom, co umożliwia utrzymanie wysokich norm na każdym polu pracy. Skanska regularnie przeprowadza audyty etyczne, dbając o uczciwość, a także kładzie duży nacisk na transparentność, co widoczne jest w jej tradycji raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju trwającej niemal 25 lat. 

Nagrody Eurobuild Awards stanowią prestiżowe wyróżnienie dla firm działających w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna gala wręczenia nagród odbyła się 21 listopada w Warszawie.

 

Spółka biurowa Skanska w Polsce  

  

Spółka biurowa Skanska w Polsce jest innowacyjnym deweloperem zielonych, ponadczasowych budynków biurowych. Buduje otwarte, tętniące życiem przestrzenie,  
w których pracownicy czują się dobrze. Projekty biurowe Skanska są certyfikowane  
w systemie LEED, WELL Core & Shell, a także WELL Health-Safety Rating. Oprócz tego nowe inwestycje Skanska w Polsce posiadają certyfikat „Obiekt bez Barier”, który dowodzi przystosowania do użytkowania przez osoby z różnymi potrzebami – w tym przez osoby z niepełnosprawnościami czy rodziców z małymi dziećmi. Spółka biurowa Skanska działa w Polsce od 1997 roku. Prowadzi działalność na siedmiu rynkach: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Trójmieście.    

     

Zapraszamy do odwiedzenia profili spółki na portalach:     

www.linkedin.com/company/skanska/    

www.facebook.com/Miasta.Biura.Skanska/   

   

Więcej informacji na stronie internetowej: www.skanska.pl

 

 

Dodatkowych informacji po stronie Skanska udzielają: 

Magdalena Ujda-Tarczyńska

Corporate Communications Manager

Spółka biurowa Skanska 

Tel.: +48 519 500 603

E-mail: Contact

Rafał Buława 

Senior PR Consultant 

Komunikacja Plus 

Tel.: +48 601 966 922 

E-mail: Contact  

Pobierz