c

Świat się zmienia, a wraz z nim „Włącznik” – nadchodzi nowa odsłona kompendium tworzenia budynków bez barier

Press release 04.12.2023 14:00 CET

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, Skanska razem z Fundacją Integracja zapowiadają wydanie nowej wersji „Włącznika”, będącego kompendium wiedzy o architekturze dostępnej dla wszystkich, niezależnie od stopnia sprawności czy mobilności. Zaktualizowana edycja, odzwierciedlająca najnowsze przepisy i normy, będzie przewodnikiem do budowania bardziej inkluzywnej i komfortowej przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, jednocześnie podnosząc świadomość o znaczeniu dostępności w architekturze.

Świat się zmienia, a wraz z nim „Włącznik” – nadchodzi nowa odsłona kompendium tworzenia budynków bez barier

„Włącznik” to podręcznik kierowany do architektów, który przybliża projektowanie uniwersalne, czyli takie, które ułatwia spełnienie wymagań powszechnej dostępności. Zawiera konkretne wskazówki dotyczące tworzenia miejsc bezpiecznych i przyjaznych dla wszystkich. Ruszyły prace nad jego nową wersją, które zakończą się w pierwszym kwartale 2024 roku.

– Widzimy coraz większe zainteresowanie tematyką dostępności architektonicznej wśród firm z sektora nieruchomości. Od momentu pierwszego wydania „Włącznika” 6 lat temu branża ta poczyniła duże postępy w tworzeniu obiektów bez barier i włączyła certyfikacje „Obiekt Bez Barier" do swoich polityk „S” w zakresie ESG, co wynikało i z wewnętrznej motywacji, i z oczekiwań inwestorów, najemców czy użytkowników. Ten postęp bardzo nas cieszy, podobnie jak to, że w wielu biurach architektonicznych nasza publikacja zajmuje centralne miejsce nie tylko na półkach z podręcznikami do projektowania, ale także w procesach twórczych. Jednocześnie wiele jest jeszcze do zrobienia, świat się zmienia, zmieniają się przepisy i standardy, co nasz podręcznik musi odzwierciedlać, żeby zachować tę ważną pozycję. Dlatego podjęliśmy decyzję o odświeżeniu jego treści i cieszymy się, że i tym razem możemy liczyć na wsparcie Skanska przy publikacji – mówi Kamil Kowalski z Fundacji Integracja, autor „Włącznika”.

– W 2017 roku, gdy wspólnie z Fundacją Integracja publikowaliśmy pierwszą edycję „Włącznika”, zapowiedzieliśmy, że nasze budynki biurowe będą obiektami pozbawionymi barier. Dotrzymaliśmy słowa. Zasady opisane w tym podręczniku trafiły do obowiązujących w naszej firmie ogólnych zasad projektowania i są stosowane przy wszystkich naszych projektach. Biurowce Skanska spełniają różnorodne potrzeby najemców i gości, w tym osób z niepełnosprawnościami, opiekunów z małymi dziećmi czy też osób starszych. Potwierdzają to certyfikaty „Obiekt Bez Barier” przyznawane naszym budynkom – mówi Monika Chacińska, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Punktem wyjścia przy powstawaniu „Włącznika” było siedem zasad projektowania uniwersalnego:

  • Równy dostęp – rozwiązanie powinno być użyteczne i atrakcyjne dla ludzi o różnych możliwościach fizycznych. Przykład: blat recepcji głównej w budynku zamontowany na wysokości umożliwiającej interakcje z pracownikami recepcji osobom o różnym wzroście i poruszającym się na wózku.
  • Elastyczność użytkowania – rozwiązanie powinno uwzględniać potrzeby i możliwości różnych użytkowników. Przykłady: stół z możliwością regulacji wysokości blatu; uwzględnienie możliwości obsługi przez osoby prawo i leworęczne.
  • Prostota i intuicyjność – sposób korzystania z rozwiązania powinien być łatwy do zrozumienia i niezależny od doświadczeń, wiedzy, znajomości języka czy stopnia koncentracji użytkownika. Przykłady: proste, obrazkowe instrukcje obsługi; intuicyjne menu urządzeń elektronicznych.
  • Czytelna informacja – informacja powinna być czytelna niezależnie od warunków otoczenia oraz możliwości sensorycznych użytkowników. Przykłady: wyróżnienia kolorystyczne lub nadawanie symboli poszczególnym strefom budynków.
  • Tolerancja dla błędów – rozwiązanie powinno minimalizować niebezpieczeństwo i negatywne konsekwencje przypadkowych lub niezamierzonych działań użytkownika. Przykład: możliwość cofnięcia w aplikacji ostatnio wykonanych czynności.
  • Minimalizowanie wysiłku fizycznego – korzystanie z rozwiązania powinno być możliwe w sposób efektywny, wygodny i niepowodujący zmęczenia u użytkownika. Przykład: duże i kontrastowe oznaczenia niewymagające skupienia wzroku; przyciski i panele umieszczone na wysokości niewymagającej nadmiernego wyciągania rąk; otwierane automatycznie drzwi lub łatwo otwieralne drzwi tam, gdzie zastosowanie automatycznie otwieranych nie jest możliwe.
  • Parametry i wielkość przestrzeni umożliwiające dostęp i użytkowanie – przestrzeń i parametry danego rozwiązania powinny umożliwiać korzystanie z niego niezależnie od parametrów ciała, postury i mobilności użytkownika. Przykłady: odpowiednio szerokie otwory drzwiowe i zapewnienie szerszych bramek kontroli dostępu dla osób poruszających się na wózku.

Druga edycja tego podręcznika, nad którym pracuje Fundacja Integracja przy wsparciu spółki biurowej Skanska, zostanie zaktualizowana zgodnie z nowymi przepisami o warunkach technicznych, drogach publicznych i obowiązkach ich zarządców, a także z nową wersją normy ISO 21542. Dodane zostaną również Komfortki (ang. Changing Places), które fundacja promuje wraz z koalicją organizacji pozarządowych pod nazwą „Przewijamy Polskę”. W ten sposób powstanie publikacja, która opisuje najnowsze sposoby uniwersalnego projektowania przestrzeni publicznych i miejsc pracy.

 

Spółka biurowa Skanska w Polsce  

  

Spółka biurowa Skanska w Polsce jest innowacyjnym deweloperem zielonych, ponadczasowych budynków biurowych. Buduje otwarte, tętniące życiem przestrzenie, w których pracownicy czują się dobrze. Projekty biurowe Skanska są certyfikowane w systemie LEED, WELL Core & Shell, a także WELL Health-Safety Rating. Oprócz tego nowe inwestycje Skanska w Polsce posiadają certyfikat „Obiekt bez Barier”, który dowodzi przystosowania do użytkowania przez osoby z różnymi potrzebami – w tym przez osoby z niepełnosprawnościami czy rodziców z małymi dziećmi. Spółka biurowa Skanska działa w Polsce od 1997 roku. Prowadzi działalność na siedmiu rynkach: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Trójmieście.    

     

Zapraszamy do odwiedzenia profili spółki na portalach:     

www.linkedin.com/company/skanska/  

www.facebook.com/Miasta.Biura.Skanska/   

   

Więcej informacji na stronie internetowej: www.skanska.pl

 

Fundacja Integracja

Od 30 lat Integracja zajmuje się wsparciem osób z niepełnosprawnością, firm i instytucji w temacie szeroko pojętej dostępności: informacyjnej, architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej.

 

- Dociera z informacją poprzez największą w kraju platformę informacyjną dla środowiska osób z różnymi niepełnosprawnościami: magazyn „Integracja” (nakład 20 000 egz.) oraz portal niepelnosprawni.pl (ponad 3,5 mln unikalnych użytkowników rocznie),

- certyfikuje budynki/ sieci placówek/ konkretne kondygnacje najemców dostępne dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się (ponad 450 Certyfikowanych Obiektów Bez Barier w PL od 2009 r.) 

- Testuje produkty i usługi oraz promuje najlepsze rozwiązania dla środowiska osób z niepełnosprawnością

- Podnosi świadomość Przedsiębiorstw i Instytucji w zakresie projektowania uniwersalnego dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych dla osób z niepełnosprawnością,

- Prowadzi szkolenia z wrażliwości, obsługi klienta z niepełnosprawnością czy zatrudniania osób z niepełnosprawnością,

- Organizuje najgłośniejsze kampanie społeczne, jak np: „Płytka wyobraźnia to kalectwo” lub „Czy na pewno chciałbyś być na naszym miejscu” i największe wydarzenia dla środowiska OzN jak Wielka Gala Integracji (2500 uczestników), Gala Człowiek Bez Barier (300 uczestników w Zamku Królewskim) i Konkurs Lider Dostępności (Pałac Prezydencki)

 

Zapraszamy do odwiedzenia profili Integracji na portalach:    

Facebook https://www.facebook.com/integracja 
Instagram https://www.instagram.com/integracja_official/
Twitter https://twitter.com/Niepe_pl
LinkedIn https://pl.linkedin.com/company/integracja  
Portal http://www.niepelnosprawni.pl 

 


Dodatkowych informacji udzielają:
 

Fundacja Integracja
Jarosław Bogucki

Dyrektor ds. rozwoju

Integracja LAB

Tal.: +48 503 072 132

E-mail:

Contact

Skanska

Joanna Niedziela-Dąbrowska

Senior PR Consultant

Komunikacja Plus 

Tel.: +48 603 944 456

E-mail: Contact