c

Ruszamy z budową wiaduktów w Poznaniu

Press release 17.01.2024 12:00 CET

Powstaną one w ciągu ulic Golęcińskiej i Lutyckiej nad linią kolejową Poznań-Piła. Budowa bezkolizyjnego przejazdu nad torami znacznie ułatwi mieszkańcom codzienne przemieszczanie do pracy czy szkoły. Wiadukty powstaną na zlecenie Poznańskich Inwestycji Miejskich (we współpracy z PKP PLK).

Lutycka_Golęcińska_Poznań wiz. PIM

Wartość całości inwestycji to 72,5 mln PLN netto, natomiast przetarg zawierał tzw. opcje, które będą realizowane w zależności od finansowania. Zakres podstawowy to wiadukty na Lutyckiej, opcją nr 1 jest wiadukt na Golęcińskiej, a opcję nr 2 stanowi rondo na skrzyżowaniu ul. Literackiej z ul. Koszalińską. 

Przejazdy bez kolizji 

Powstanie bezkolizyjnych przejazdów przez linię kolejową było długo wyczekiwane przez mieszkańców. Aktualnie na ulicach Lutyckiej i Golęcińskiej znajdują się szlabany przed torami kolejowymi, co jest źródłem korków w tym rejonie. Ul. Lutycka jest drogą krajową nr 92 o dużym natężeniu ruchu, dlatego budowa wiaduktu usprawni przejazd przez miasto w relacji wschód-zachód. Mieszkańcom potrzebna jest także „droga życia”, aby mogli bez stania przed zamkniętym szlabanem dojechać do szpitala i by pomoc medyczna mogła dotrzeć do nich na czas.  

Ponadto, północno-zachodni Poznań dynamicznie się rozwija, a kolizja drogi z torami kolejowymi ogranicza przepustowość ruchu kolejowego. Likwidacja kolizyjnych przejazdów pozwoli w przyszłości na zwiększenie liczby pociągów poruszających się linią Poznań-Piła. 

Nie tylko wiadukty 

Poza wiaduktem na ul. Lutyckiej, nad torowiskiem powstanie kładka pieszo-rowerowa, która zapewni bezpieczny i wygodny dostęp do zielonych terenów rekreacyjnych w rejonie pobliskiego fortu oraz łatwiejsze dotarcie do osiedli mieszkaniowych na Strzeszynie. Wiadukt drogowy nad ul Podolańska umożliwi bezkolizyjny przejazd pod ul. Lutycką. 

Wykonamy także przebudowę układu drogowego na długości od ul. Homera do ul. Szczawnickiej. Kierowcy bezkolizyjnie przejadą nie tylko nad torowiskiem, ale i nad ul. Podolańską, gdyż w ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy odcinek tej ulicy wzdłuż torów kolejowych, między ul. Szczawnicką a Lutycką. 

Z kolei ul. Szczawnicka przejdzie remont na odcinku od ul. Lutyckiej do ul. Podolańskiej, a skrzyżowanie z ul. Lutycką zyska sygnalizację świetlną. Ponadto pod wiaduktem na ul. Lutyckiej, po obu stronach torów kolejowych i zarazem równolegle do nich, powstaną ciągi pieszo-rowerowe.