c

Wybudujemy 2 mosty w Otwocku

Press release 23.01.2024 12:00 CET

W ramach modernizacji drogi wojewódzkiej 801 w Otwocku (woj. mazowieckie) wybudujemy dwa mosty. Prace wykonany dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

fot. UMWM

Wartość inwestycji wynosi ok. 12,9 mln zł brutto.

Budowa na nowo

Prace, jakie wykonamy w Otwocku na drodze wojewódzkiej nr 801 będą polegały przede wszystkim na budowie dwóch mostów, które powstają w miejscu istniejących, ale już mocno wysłużonych obiektów – najpierw dokonamy ich rozbiórki, a następnie wybudujemy nowe. Chodzi o most nad rezerwowym korytem rzeki Świder oraz most nad Kanałem Bielińskiego.

- DW 801 jest w trakcie przebudowy na sąsiadującym z obiektami odcinku, co spowoduje, że ruch po zakończeniu prac drogowych będzie większy – wyjaśnia Marcin Witos. - Przebudowa tych obiektów jest niezbędna, aby przeprawy były dostosowane do zwiększonego natężenia ruchu.

Sama droga wojewódzka nr 801 ma duże znaczenie dla mieszkańców Otwocka, gdyż stanowi jedną z tras dojazdowych do Warszawy.

2 mosty w 8 miesięcy

Wyzwaniem na projekcie z pewnością będzie czas. - Ze względu na krótki czas realizacji, będziemy musieli wykonywać oba obiekty równocześnie, w tym samym czasie, co będzie wymagało dobrej organizacji pracy i zaplanowania robót – podkreśla Marcin Witos.

Podpisanie umowy miało miejsce w styczniu, natomiast fizycznie prace rozpoczniemy w marcu. Tymczasem termin zakończenia budowy wraz z dokonaniem wszystkich odbiorów i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie to 23 października 2024 r., co oznacza, że nowe obiekty w Otwocku wybudujemy w 8 miesięcy.

Pobierz