c

Rozpoczynamy remont ul. Wilkszyńskiej we Wrocławiu

Press release 31.01.2024 08:45 CET

To tędy każdego dnia do stolicy Dolnego Śląska dojeżdża kilkanaście tysięcy ludzi z gminy Miękinia, będącej „sypialnią Wrocławia”. Kompleksowa przebudowa ul. Wilkszyńskiej będzie kosztować 35 mln zł, a wykonamy ją na zlecenie Wrocławskich Inwestycji. Termin realizacji to październik 2025 r.

fot. Skanska

Jaka będzie nowa Wilkszyńska?

Przebudujemy 2-kilometrowy odcinek, od skrzyżowania z ul. Marszowicką do granicy Wrocławia. Droga zostanie praktycznie wykonana od nowa.

Zakres prac zakłada m.in.: rozbudowę oraz remont jezdni, wyniesienie i rozbudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, rozbudowę, przebudowę i remont dróg bocznych na odcinkach dojazdowych do skrzyżowań, budowę nowych dróg rowerowych i chodników, budowę nowych przystanków, przebudowę sieci podziemnych oraz odwodnienia, wycinkę i nasadzenie nowej zieleni.

Przez cały okres prac ruch na Wilkszyńskiej będzie zachowany, jednak będzie się on odbywał wahadłowo. Będą też wytyczone objazdy.

Nowa jakość dla mieszkańców

Obecnie ul. Wilkszyńska jest w bardzo złym stanie, nie ma też chodnika ani ścieżek rowerowych. Poza kierowcami, którzy na co dzień korzystają z tej trasy, aby dotrzeć do Wrocławia, na remoncie skorzystają też sami mieszkańcy ul. Wilkszyńskiej. Polepszą się parametry jezdni, a dodatkowo osoby mieszkające przy Wilkszyńskiej zyskają kanalizację sanitarną, której do tej pory tutaj nie było. Za sprawą budowy chodników, ścieżki rowerowej i oświetlenie, będzie też bezpieczniej.

Pobierz