c

Skanska wyróżniona tytułem Europejskiego Lidera Klimatycznego przez Financial Times

Press release 28.05.2024 16:00 CET

Trzeci rok z rzędu firmę Skanska uhonorowano tytułem Europejskiego Lidera Klimatycznego w prestiżowym rankingu opracowanym przez Financial Times i firmę Statista, która zajmuje się danymi rynkowymi i konsumenckimi.  

– Uznanie firmy za Europejskiego Lidera Klimatycznego dowodzi, że nasza organizacja podąża właściwą drogą – podkreśla Anders Danielsson, prezes i dyrektor zarządzający Skanska. – To wyróżnienie sposobu, w jaki tworzymy i wdrażamy transformacyjne rozwiązania klimatyczne, dynamizujemy naszą działalność i umożliwiamy naszym klientom osiąganie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

 

– Udaje się nam to dzięki rozwiązaniom, które są niskoemisyjne, cyrkularne, inteligentne i zrównoważone. Naszym celem jest przejście na budownictwo niskoemisyjne we wszystkich naszych projektach i ostatecznie osiągnięcie celu zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2045 roku – dodaje Anders Danielsson. – Skalowanie tych rozwiązań będzie miało newralgiczne znaczenie dla transformacji naszej branży i środowiska. 

– Interesują nas przede wszystkim materiały, energia i projektowanie pod kątem wydajności. W tych obszarach widzimy szczególny potencjał, zwłaszcza we wczesnych fazach projektu, gdy możemy wywierać wpływ na kształt projektów i planów – opowiada Lena Hök, wiceprezeska odpowiedzialna za zrównoważony rozwój i innowacje. – Dzięki wiedzy naszych ekspertów ds. globalnego zrównoważonego rozwoju, a także inteligentnych urządzeń, możliwe jest znaczne zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i energii zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji. 

Skanska co roku w swoich sprawozdaniach uwzględnia dane emisji dwutlenku węgla (Annual and Sustainability Report), jak również inne kluczowe dane w sprawozdaniach kwartalnych 

Tegoroczny ranking liderów klimatycznych obejmuje 600 organizacji – czyli dwa razy więcej niż w pierwszej edycji w 2021 roku. O tytuł Lidera klimatycznego ubiegało się ok. 2000 firm w Europie. 

Metodologię i zakres rankingu opisano w dokumencie pt. Europe’s Climate Leaders 2024: interactive listing (ft.com) (Liderzy klimatyczni Europy 2024: lista interaktywna)